Efter historisk havvindsaftale vil Energistyrelsen invitere til markedsdialog om nye udbudsrammer

31. maj 2023

Regeringen og de øvrige partier i energiforligskredsen har indgået en aftale, der sætter rammerne for de kommende udbud af 9 GW havvind, der skal realiseres inden udgangen af 2030. Energistyrelsen arbejder på at omsætte de aftalte adgangskrav til transparente udbudsbetingelser, og næste skridt er en markedsdialog med potentielle bydere.

Regeringen har 30. maj 2023 indgået en tillægsaftale om udbudsrammer for 6 GW havvind og yderligere 3 GW ved Energiø Bornholm med et bredt flertal af partier, som sikrer rammerne for udbuddet af de kommende 9 GW havvind.

Med tillægsaftalen på plads, arbejder Energistyrelsen allerede nu på at omsætte de aftalte adgangskrav til transparente udbudsbetingelser. Et vigtigt led heri er den markedsdialog, som Energistyrelsen i øjeblikket er ved at forberede. Over sommeren planlægger Energistyrelsen at invitere til markedsdialog med henblik på at få konstruktive input til udbudsmaterialet og til, hvordan de besluttede udbudsrammer skal omsættes til udbudsmateriale. I markedsdialogen skal den konkrete implementering af de nye besluttede krav, hvordan der skal dokumenteres og føres tilsyn, osv. inkluderes.

Forundersøgelserne af havbund, natur, miljø, m.v. pågår allerede, og Energistyrelsen er i gang med at forberede udbudsmaterialet.

Mulighed for overplantning øger den samlede kapacitet

Havvindsopstillerne på Nordsøen I, Kriegers Flak II og Kattegat II får med aftalen mulighed for fri overplanting – dvs. frihed til at opstille mere havvind, end der er politisk aftalt. For Hesselø og Energiø Bornholm er de strategiske miljøvurderinger allerede så langt, at der her kun kan tillades en mere begrænset overplanting. Det betyder en samlet kapacitet på hhv. 1,2 GW for Hesselø og 3,8 GW for Energiø Bornholm. Samlet set kan de 9 GW dermed blive til 14 GW – og måske endnu mere.

Energistyrelsen har sammen med konsulenter udarbejdet en lang række analyser, som lægger den faglige grund for beslutningerne vedr. de 9 GW havvind. Se de væsentligste af analyserapporterne på Energistyrelsens hjemmeside:

Læs aftalen "Tillægsaftale om udbudsrammer for 6 GW havvind og Energiø Bornholm"

Læs Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse.

Fakta:

De 9 GW placeres således:

  • Minimum 3 GW ved Energiø Bornholm
  • Minimum 3 GW i Nordsøen I
  • Minimum 1 GW ved Kattegat II
    Minimum 1 GW ved Kriegers Flak II
  • 0,8-1,2 GW ved Hesselø.

 

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig