Miljøvurderinger - Energiø Bornholm

Det er forventningen at Energiø Bornholm kommer til at bestå af et havbaseret anlæg (havvindmøller med internt net, transformerplatform og eksportkabler til Bornholm), et landbaseret anlæg på Bornholm (landkabler og landstation), som vil udgøre selve energiøen på Bornholm, et eksportkabel fra Bornholm til Sjælland, et landbaseret anlæg på Sjælland og en interconnector til udlandet. En beslutning omkring ilandføringspunkter og placering af landanlæg forventes truffet i efteråret 2021.

Den samlede miljøvurderingsproces for Energi Bornholm består af flere elementer:

  • Udarbejdelsen af en strategisk miljøvurdering (SMV) af den samlede plan for Energiø Bornholm. Tidspunkt 2021/2022
  • Udarbejdelsen af en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlægget. Tidspunkt 2022-2023
  • Når koncessionsvinderne til etableringen af havvindmølleparkerne er udpeget, skal koncessionsvinderne gennemføre miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af de konkrete projekter for den parkerne. Tidspunkt 2025/2026
Maj Holst
Chefkonsulent (+45) 3395 1277