Energistyrelsen åbner for tilbud i Power-to-X-udbuddet

19. april 2023

Det er nu muligt at afgive tilbud i Power-to-X-udbuddet. Der er afsat 1,25 milliarder kroner til udbuddet. Fristen for at byde er fredag den 1. september.

Den 15. marts 2022 indgik den tidligere regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet aftalen Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (PtX-aftalen).

I den aftale blev det besluttet, at der skulle udmøntes et PtX-udbud på 1,25 milliarder kroner. Energistyrelsen åbner nu for tilbud i udbuddet.

Fem overordnede tilltag for Power-to-X

Med PtX-aftalen blev der introduceret fem overordnede tiltag for udbredelsen af produktion og anvendelse af Power-to-X (PtX) i Danmark. Tiltagene omhandler:

1)    Danmark skal sigte efter at opbygge 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030.

2)    Udmøntning af 1,25 milliarder kroner til et Power-to-X udbud.

3)    Muliggøre direkte linjer, geografisk differentierede forbrugstariffer og lokal kollektiv tarifering.

4)    Mulighed for etablering af en dansk brintinfrastruktur.

5)    Nedsættelse af en PtX-taskforce til understøttelse af et dansk brintmarked og- infrastruktur.

PtX-taskforcen er etableret, og nu er der også åbnet for tilbud i PtX-udbuddet.

Frist for tilbud 1. september

Det er nu muligt at afgive tilbud i PtX-udbuddet til støtte af produktion af grøn brint i Danmark.

Fristen for at afgive tilbud er fredag den 1. september 2023 kl. 12:00. Al udbudsmateriale samt spørgsmål og svar i udbudsperioden er samlet på PtX-udbudsportalen, der kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.  

Spørgsmål vedrørende udbuddet og udbudsmaterialet skal stilles via PtX-udbudsportalen inden fredag d. 18. august 2023.

Læs mere om PtX

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig