Energistyrelsen igangsætter ny screening efter områder til opstilling af havvind

8. oktober 2021
Illustration: Energistyrelsen

Parallelt med de igangværende analyser af havbunden ved den nuværende Hesselø Havvindmøllepark, afsøger Energistyrelsen nu alternative områder for park 2 fra Energiaftalen i 2018.

Udbuddet af Hesselø Havvindmøllepark er sat på pause efter fundet af blød lerbund i særligt den nordlige og vestlige del af området. Parallelt med at konsekvenserne afdækkes yderligere, har Energistyrelsen igangsat en finscreening for at se på mulige alternative placeringer af park 2 fra Energiaftalen i 2018.

En finscreening er en indledende vurdering af, om et område er egnet til etablering af en havvindmøllepark, herunder hvad konsekvenserne er ift. blandt andet omkostninger, netarbejde og natur-, miljø og planforhold. Finscreeningen omfatter områder indmeldt til Havplanen og omfatter både områder som tidligere har været finscreenet og nye områder, jf. kortet. Områderne kan bringes i anvendelse, hvis de videre analysere viser, at placeringen ved Hesselø er uegnet.

Områderne er,

  • Et nedskaleret Hesselø-område + området syd for det nuværende Hesselø-område
  • Et nedskaleret Hesselø-område + Kattegat 2 – et område vest for det nuværende Hesselø-område
  • Kriegers Flak 2
  • Et nedskaleret Hesselø-område + Kriegers Flak 2 Nord - det nordlige af de to sites, som udgør Kriegers Flak 2
  • Nordsøen 1 - områderne syd for den planlagte Thor Havvindmøllepark.

Find mere information om Hesselø Havvindmøllepark.(engelsk)

Læs om den forestående tekniske dialog med markedet om Hesselø Havvindmøllepark.

Kontakt:

Pressechef, Ture Falbe-Hansen (tfh@ens.dk), telefon (+45) 25 13 78 46

Projektleder, Anette Norling, (ano@ens.dk), telefon (+45) 3392 6735

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Jonas Disager Kraft
Specialkonsulent (+45) 3395 5038

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig