Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for udbygning og drift af Hejre-feltet i Nordsøen

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for udbygning og drift af Hejre-feltet i Nordsøen

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for udbygning og drift af Hejre-feltet i Nordsøen

Det er nu muligt for offentligheden, herunder myndigheder og organisationer, at indgive kommentarer eller stille spørgsmål til den danske miljøkonsekvensrapport for udbygning, drift og afvikling af Hejre-feltet i Nordsøen til Energistyrelsen.

Hejre-feltet er beliggende inden for licens 5/98 på den danske kontinentalsokkel ca. 300 km fra den danske vestkyst og planen for projektet bygger på et genudviklingskoncept for Hejre-feltet ved brug af eksisterende Hejre-faciliteter.

Udbygningen af Hejre-feltet omfatter det såkaldte Hejre til Syd Arne-koncept, der indebærer kulbrinteproduktion fra en ubemandet brøndhovedplatform beliggende på Hejre-feltet og etablering af en ny ca. 30 km lang multifaserørledning fra Hejre-platformen til Syd Arne-platformen. De producerede væsker på Hejre transporteres til Syd Arne, hvor væskerne behandles inden de eksporteres videre.

 

Oversigtskort over placeringen af Hejre-feltet og andre olie- og gasanlæg i den danske sektor af Nordsøen.

Energistyrelsen har modtaget ansøgning

Energistyrelsen modtog den 23. december 2022 ansøgning om tilladelse til udbygning og drift af Hejre-feltet fra operatøren INEOS E&P A/S. Projektet er beliggende på den danske kontinentalsokkel i Nordsøen ca. 300 km vest for den danske vestkyst, og omfatter bl.a. konstruktion og installation af en ubemandet topside på det eksisterende Hejre-fundament, etablering af en ny ca. 30 km lang rørledning og strømkabel samt muligheden for boring af en yderligere brønd fra Hejre-platformen. Energistyrelsen er miljømyndighed for projektet.

Miljøkonsekvensrapport og relevante dokumenter kan hentes

Sammen med ansøgningen fra INEOS E&P A/S er vedlagt en miljøkonsekvensrapport, der belyser miljøpåvirkninger i Danmark fra udbygning, drift og afvikling af Hejre-feltet. Derudover er vedlagt en Espoo-rapport, der belyser eventuelle grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra projektet i Danmark.

Dokumenterne kan ses nedenfor eller rekvireres hos Energistyrelsen.

Miljøkonsekvensrapporten og Espoo-rapporter er også tilgængelige på engelsk og/eller tysk.

Miljøkonsekvensrapport

Dokumentation i relation til miljøkonsekvensrapporten for den planlagte udbygning og drift af Hejre-feltet består af et ikke-teknisk resume og tilhørende rapport for projektet i Nordsøen, som Energistyrelsen er miljømyndighed for.

Ansøgning

Operatøren har vedlagt en ansøgning om udbygning og drift af Hejre-feltet på havet efter undergrundsloven sammen med miljøkonsekvensrapporten. Resumé af ansøgningen:

Frist for kommentarer er 1. september 2023

Miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag er fremlagt for offentligheden fra den 30. juni 2023 til og med den 1. september 2023, og er desuden sendt til relevante danske myndigheder og organisationer. 

Bemærkninger til vurderingen af miljøpåvirkningerne i Danmark og de grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra Hejre projektet kan indsendes til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til indvindingsekr@ens.dk eller Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, senest den 1. september 2023.

Kontaktinfo

Oplysninger om miljøkonsekvensrapporten kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Mads Kløve Hallstrøm, tlf. 33 95 08 37, e-mail: mklh@ens.dk.

English

The Danish Energy Agency (DEA) has received an application from INEOS E&P A/S to develop and operate the existing Hejre field.

The public consultation period is from 30th of June 2023 to 1st of September 2023.

For your information, the EIA report for the Hejre to South Arne development project can be downloaded in English:

Espoo

Documentation relevant to the cross border impacts from Denmark. The documents can be downloaded in English and German:

Mere om Høringer