Download GIS-filer

GIS-filer til download

El- og varmeproducerende værker

Vaerker_EPT2019_etrs89_utm32n_shp (zip)

Filen er baseret på Energistyrelsens årlige energiproducenttælling og indeholder information om el- og varme producerende værker, der leverer til offentlige net. Data indeholder værktype, hovedbrændsel og kapacitetsintervaller. Se mere om energiproducent-tællingen.

Der gøres opmærksom på, at der gælder bestemte regler for uanmodet henvendelse til bestemte aftagere. Disse regler er bl.a. fastlagt i marketings-føringslovens §10.

Vindmøller

Stamdata eksisterende vindmøller jan 2021 (zip)

Filen indeholder information om anlægskapacitet og placering for eksisterende møller.

Download den fulde database i excel format

Arealforvaltning relateret til havvindmøller

Arealforvaltning_relateret_til_havvindmøller_2020_10_zip 

Vektordata der angiver eksisterende havvindmølleparker, samt arealer relateret til udbuds- og ansøgningsprocessen for havvindmølleparker.

WMS og dataspecifikation og mere information om handlingsplaner, statslige reservationer, screeninger

Elnetgrænser

Elnetgrænser december 2020 (zip)

Grænser mellem elnetselskaber. Opdatering sker løbende, men forsinkelser kan forekomme.

Olie og gas

Find data relateret til olie og gas, herunder licensområder, felter og platforme.

Ansvarsfraskrivelse

Energistyrelsen, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i data eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af data.