Download GIS-filer

El- og varmeproducerende værker:

Vaerker_EPT2015_etrs89_utm32n_shp

Filen er baseret på Energistyrelsens årlige energiproducenttælling og indeholder information om el- og varme producerende værker, der leverer til offentlige net. Data indeholder værktype, hovedbrændsel og kapacitetsintervaller. Se mere om energiproducent-tællingen her.

Der gøres opmærksom på, at der gælder bestemte regler for uanmodet henvendelse til bestemte aftagere. Disse regler er bl.a. fastlagt i marketings-føringslovens § 6.

Vindmøller:

stamdata_eksisterende_moeller_okt2016_shp

Filen indeholder information om anlægskapacitet og placering for eksisterende møller.

Den fulde database i excel format kan findes her.

Elforsyningspligt:

forsyningspligt_jan2017_shp

Bevillingshavere for elforsyning efter seneste udbudsrunde i 2014, inkl. udløbsdatoer og bevillingsnumre. Mindre justeringer sker løbende.

Elnetgrænser:

elnetgraenser_mar2017_shp

Grænser mellem elnetselskaber. Opdatering sker løbende, men forsinkelser kan forekomme.

Ansvarsfraskrivelse:

Energistyrelsen, eller anden dataleverendør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i data eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af data.