Download GIS-filer

GIS-filer til download

Vindmøller

Stamdata eksisterende vindmøller dec 2023 (zip)

Filen indeholder information om anlægskapacitet og placering for eksisterende møller.

Download den fulde database i excel format

Arealforvaltning relateret til havvindmøller

Arealforvaltning relateret til havvindmøller 2023 (zip-filer) 

Vektordata der angiver eksisterende havvindmølleparker, samt arealer relateret til udbuds- og ansøgningsprocessen for havvindmølleparker.

WMS og dataspecifikation og mere information om handlingsplaner, statslige reservationer, screeninger

Elnetgrænser

Elnetgrænser juni 2024 (zip)

Grænser mellem elnetselskaber. Opdatering sker løbende, men forsinkelser kan forekomme.

Olie og gas

Find data relateret til olie og gas, herunder licensområder, felter og platforme.

Ansvarsfraskrivelse

Energistyrelsen, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i data eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af data.