Energipriser og afgifter

Energistyrelsen offentliggør løbende månedlige, kvartalsmæssige og årlige energipriser for nogle energityper, men henviser generelt til Energitilsynet vedrørende spørgsmål om energipriser. Prisstatistikken indeholder priser for råolie og olieprodukter, naturgas, el, kul og biomasse for forskellige forbrugsstørrelser og spotmarkedspriser (olie, naturgas, kul og el).

For energiafgifter henvises til Skatteministeriet. Nedenfor findes en oversigt over energiafgiftssatserne i 2017.

Anvend-
else
Energiform Enhed CO2
2017
Energi
2017
Svovl
2017

Transport-

formål

Dieselolie øre/l 45,7 303,9

Afgifter
udgør 23 kr
pr. kg. svovl i
disse brændsler

Dieselolie med 6,8% biobrændsel øre/l 42,6 269,7
Petroleum øre/l 45,7 303,9
Naturgas øre/m3 38,9 218,8
Autogas (LPG) øre/l 27,8 338,2
Anden flaskegas øre/kg 51,5 254,2
Blyholdig benzin øre/l 41,0 502,8
Benzin med 4,8% biobrændsel øre/l 39,3 419,5

Andre

formål

Gasolie 0,2% S4) øre/l 45,7 198,2
Fuelolie 1% S øre/kg 54,7 224,6
Fyringstjære 1% S øre/kg 49,2 202,2
Petroleum øre/l 45,7 198,2
Gas (LPG) øre/kg 27,8 183,9
Raffinaderigas øre/kg 51,5  
Stenkul, koks kr/ton 458,4 1547
Jordoliekoks (petrokoks) kr/ton 523,2 1824
Brunkul kr/ton 311,1 1051
Naturgas3) øre/m3 38,9 218,8  
Bygas øre/m3 38,9 218,8  
El til opvarmning øre/kWh - 40,5  
El i øvrigt øre/kWh - 91  
Affaldsvarmeafgift kr/GJ -    
Affald til deponering (aff.-a.) kr/ton -    
Halm (brændselsformål) kr/ton - - 26,9
Træpiller (svovlholdige,brændselsformål) kr/ton - - 46,7

 

Download oversigten over afgifter