Energipriser og afgifter

Energistyrelsen offentliggør løbende månedlige, kvartalsmæssige og årlige energipriser for nogle energityper, men henviser generelt til Energitilsynet vedrørende spørgsmål om energipriser. Prisstatistikken indeholder priser for råolie og olieprodukter, naturgas, el, kul og biomasse for forskellige forbrugsstørrelser og spotmarkedspriser (olie, naturgas, kul og el).

For energiafgifter henvises til Skatteministeriet. Nedenfor findes en oversigt over energiafgiftssatserne i 2015.