Indikatorer for energieffektivitet

Formålet med ODYSSEE-MURE

Projektet har til formål at udarbejde indikatorer for energieffektivitet efter fælles retningslinjer, således at der kan foretages sammenligninger mellem deltagerlandene. Indikatorerne er et vigtigt værktøj for kommissionen ved vurdering af udviklingen i medlemslandenes energieffektivitet.

Som led i samarbejdet udarbejdes nationale rapporter om udviklingen i energieffektivitet generelt og på de forskellige forbrugsområder. Der udarbejdes endvidere CO2-indikatorer.

Endelig indeholder rapporten oplysninger om de politiske tiltag Danmark har gjort for at give incitament til at øge effektiviteten inden for energiforbrug i de forskellige forbrugsområder.

Besøg ODYSSEE MURE

Læs landeprofilen (findes kun på engelsk)

Læs rapporten (findes kun på engelsk)

 

Materiale fra tidligere seminarer afholdt af Energistyrelsen

Nationalt seminar 2018

Energistyrelsen afholdt nationalt seminar om Odyssee-Mure-projektet den 28. maj 2018. 

Materiale fra mødet

Monitoring energy efficiency trends – use of the ODYSSEE database
Ph.D. Didier Bosseboeuf, coordinator of ODYSSEE MURE project, senior expert at ADEME, France

Presentation on new developments in ODYSSEE database since last seminar 
Ph.D. Didier Bosseboeuf, coordinator of ODYSSEE MURE project, senior expert at ADEME, France

Tour of the databases, examples on how indicators are calculated - presentation of the ODYSSEE MURE database - ODYSSEE
Jane Rusbjerg, Special Advisor, Danish Energy Agency

Tour of the databases, examples on how indicators are calculated - presentation of the ODYSSEE MURE database - MURE
Morten Ladegaard Petersen, Advisor, Danish Energy Agency

Monitoring energy efficiency policies – use of the MURE database 
Ph.D. Didier Bosseboeuf, coordinator of ODYSSEE MURE project, senior expert at ADEME, France

Scoreboard Facility 
Ph.D. Didier Bosseboeuf, coordinator of ODYSSEE MURE project, senior expert at ADEME, France

Comparing Denmark with other countries, is energy intensity the only measure?
Peter Bach, Chief advisor, Danish Energy Agency

Nationalt seminar 2015

Energistyrelsen afholdt nationalt seminar om Odyssee-Mure-projektet den 17. juni 2015. 

Materiale fra mødet

Presentation of the ODYSSEE-MURE project
Ph.D. Didier Bosseboeuf, coordinator of ODYSSEE-MURE project, senior expert at ADEME, France

Monitoring energy efficiency trends – use of the ODYSSEE database
Ph.D. Didier Bosseboeuf

Monitoring energy efficiency policies – use of the MURE database
Ph.D. Barbara Schlomann, Coordinator of Business Unit Energy Policy, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Germany

The use of the ODYSSEE data in the European Environment Agency
Dr. Anca-Diana Barbu, Project manager for energy and environment, European Environment Agency

Energy intensities in relation to competitiveness (In Danish)
Advisor Astrid Estrup Enemark, The Danish Energy Agency

Tour of the ODYSSEE-MURE database
Advisor Janne W. Henriksen and Special advisor Jane Rusbjerg

Future of the ODYSSEE-MURE project
Ph.D. Didier Bosseboeuf