Indikatorer for energieffektivitet

Energistyrelsen deltager i EU-kommissionens Horizon 2020 program, ODYSSEE-MURE, a decision support tool for energy efficiency policy evaluation - ODYSSEE-MURE. Projektet har til formål at udarbejde indikatorer for energieffektivitet efter fælles retningslinjer, således at der kan foretages sammenligninger mellem deltagerlandene. Indikatorerne er et vigtigt værktøj for kommissionen ved vurdering af udviklingen i medlemslandenes energieffektivitet.

Som led i samarbejdet udarbejdes nationale rapporter om udviklingen i energieffektivitet generelt og på de forskellige forbrugsområder. Der udarbejdes endvidere CO2-indikatorer.

Endelig indeholder rapporten oplysninger om de politiske tiltag Danmark har gjort for at give incitament til at øge effektiviteten inden for energiforbrug i de forskellige forbrugsområder.

Rapporten og landeprofilen findes kun på engelsk.

Besøg ODYSSEE MURE

Nationalt seminar - 2018

Energistyrelsen afholdt nationalt seminar om Odyssee-Mure-projektet den 28. maj 2018. 

Materiale fra mødet

Nationalt seminar - 2015

Energistyrelsen afholdt nationalt seminar om Odyssee-Mure-projektet den 17. juni 2015. 

Materiale fra mødet