Tilskudspulje til fremme af energieksportindsatsen

Indkaldelse 2019

Den første indkaldelse af ansøgninger sluttede den 29. september 2019. Der er i denne runde 5,1 mio. kr. til rådighed i tilskudspuljen. Energistyrelsen er i gang med at vurdere ansøgningerne og der forventes at give tilsagn eller afslag i november.

Formålet med tilskudspuljen er at støtte projekter, som kan fremme energieksportindsatsen gennem udbygning af Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder via offentlig-private samarbejder.

Det er et krav, at ansøger forinden skal have indgået et offentligt-privat samarbejde, og det betyder, at en privat aktør og en offentlig aktør skal være enige om, at de vil arbejde sammen for at gennemføre det pågældende projekt inden der søges om tilskud.

Effektmål

Projekter vurderes på grundlag af følgende effektmål:

  1. Potentiale for vækst i eksporten af energiteknologi og energiløsninger, der støtter en grøn omstilling;
  2. Styrkelse af Danmarks eksisterende energirelaterede myndighedssamarbejder eller udbygning af langsigtede myndighedssamarbejder på potentielle vækstmarkeder;
  3. Øget kendskab til nye markeder for dansk eksport af grøn energiteknologi og energiløsninger, i forhold til analyser af muligheder og potentielle barrierer på markedet;
  4. Eksponering af grøn dansk energiteknologi og energiløsninger.

Læs mere i præsentationen Tilskudspuljen til Fremme af Energieksportindsatsen 

Ansøgningsmateriale

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Tilskudspuljen til Fremme af Energieksportindsatsen 2019

Guidelines on how to apply to the grant pool for the promotion of energy-related export initiatives 2019

Guide til brug af tilskudsportalen for Tilskudspuljen til Fremme af Energieksportindsatsen

Ud over portaldata omfatter en ansøgning disse bilag:

Bilag 1 – Samarbejdsaftale

Bilag 2 – Budgetskabelon

Bilag 3 – De minimis erklæring

Bekendtgørelsen er blevet offentliggjort på virk.dk og kan også findes på retsinformation.dk

FAQ

Energistyrelsen har forberedt en FAQ (Frenquently Asked Questions) om tilskudspuljen. FAQ opdateres regelmæssigt:

FAQ om tilskudspuljen

Spørgsmål eller kommentarer til tilskudspuljen kan sendes til eksporttilskud@ens.dk.