Tilskudspulje til Fremme af Energieksportindsatsen

Formålet med tilskudspuljen er at støtte projekter, som kan fremme energieksportindsatsen gennem udbygning af Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder via offentlig-private samarbejder.

Energistyrelsen er i gang med en revidering af ordningens juridiske konstruktion. Der forventes, at puljen vil indkalde ansøgninger igen i efteråret 2020.

Spørgsmål eller kommentarer til tilskudspuljen kan sendes til eksporttilskud@ens.dk.

Sådan behandles dine personoplysninger

Indkaldelse 2019

Energistyrelsen har givet tilsagn om 5,1 millioner kroner i tilskud til seks projekter. Projekterne fokuserer på at udforske nye eksportmuligheder ved at anvende den danske ekspertise i pilotprojekter, markedsanalyser eller til at øge synergier mellem udenlandske og danske virksomheder.

De seks projekter vil understøtte Danmarks kernekompetencer inden for fjernvarme, havvind, energieffektivitet og biogas over hele verden – fra USA til Spanien, Tyskland og Storbritannien, og videre til Kina og Sydkorea. Et af kravene, for ansøger, var at der forinden ansøgningen blev indsendt var indgået en aftale mellem en privat og offentlige partner om at søge tilskud fra puljen.

Projekter blev vurderet på grundlag af følgende effektmål:

  1. Potentiale for vækst i eksporten af energiteknologi og energiløsninger, der støtter en grøn omstilling;
  2. Styrkelse af Danmarks eksisterende energirelaterede myndighedssamarbejder eller udbygning af langsigtede myndighedssamarbejder på potentielle vækstmarkeder;
  3. Øget kendskab til nye markeder for dansk eksport af grøn energiteknologi og energiløsninger, i forhold til analyser af muligheder og potentielle barrierer på markedet;
  4. Eksponering af grøn dansk energiteknologi og energiløsninger.

Der var givet et pointantal mellem 0 og 5 til hver effektmål. Alle projekterne fik et endelig pointantal mellem 0 og 20. Ansøgningsniveauet var højt i denne runde, og dette medførte, at der kun var midler nok til projekter, der opnåede 17 eller flere point ud af 20 mulige. De projekter, der fik tilskud, indeholder flere relevante aktiviteter, som menes at styrke eksportindsatsen, som for eksempel et mentor-forløb, identificering af demonstrationsprojekter, eller specifikke analyser af markedet.

Projekt

Partnere

Pointantal

Mentoring af fjernvarmeprojekter i UK

- DBDH
- AffaldVarme Aarhus

17,5

Dataindsamling om fjernvarme og -køling projektmuligheder i Tyskland

- Plan Energi
- Trade Council in Germany

17

Pakkeløsning til energirenovering af eksisterende boligbyggeri i Haiyan.

-Danish Management A/S
- Søndeborg Kommune
- EUC Syd
- Project Zero A/S

17

Offshore wind cost comparison between Denmark & Korea

- Energy Innovation Cluster
- Danish Embassy in Korea

17

Samarbejde med Spanien om biometanproduktion af husholdningsaffald, industriaffald og svinegylle

- Lyndsby Bioenergi A/S
- Ammongas A/S
- Gemidan Ecogi A/S
- Danmarks Handelskontor i Barcelona

17

Eksponering af danske EE SMVs i Kina og USA

- House of Energy
- Business Aalborg
- Chinese-Nordic Innovation Center
- Shanghai New Energy Center for Technology Transfer and Industry Promotion
- City of Philadelphia
- NYSERDA

17

 

Materiale 2019

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Tilskudspuljen til Fremme af Energieksportindsatsen 2019

Guidelines on how to apply to the grant pool for the promotion of energy-related export initiatives 2019

FAQ om tilskudspuljen

Til tilskudsmodtager: materiale til udbetalingsanmodning

Energistyrelsen er opmærksom på, at den usædvanlige Corona-situation kan skabe udfordringer ved at gennemføre projekterne ifølge de planlagte tidsplaner. Tilskudsmodtagerne mindes derfor om, at ønsker af ændring af projektperioden og gennemførelsestidspunkt for projektet kan sendes til Energistyrelsen til eksporttilskud@ens.dk.