Varme og ventilation

Udfasning af olie- og naturgasfyr

I 2012 blev det politisk besluttet, at fokusere på omlægning af opvarmning af bygninger baseret på olie- og naturgas til opvarmning baseret på vedvarende energi.
Desuden blev det aftalt, at det fra 2013 som hovedregel ikke skulle være muligt at installere olie- og naturgasfyr i nye bygninger.

Fra 2016 er det ikke længere muligt at installere oliefyr baseret på fossil olie i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme eller naturgas. I stedet skal bygninger tilsluttes for eksempel fjernvarmenettet, et eksisterende naturgasnet eller opvarmes med vedvarende energi såsom varmepumpe eller træpillefyr. Reglerne omkring installation af olie- og naturgasfyr er implementeret i Bygningsreglementets afsnit 7.1

Fremme af varmepumper som alternativ til olie- og naturgasfyr

Energistyrelsens har gennem en årrække fokuseret på at fremme af varmepumper som erstatning for oliefyr.  Varmepumper kan være med til at reducere omkostningerne ved den grønne omstilling og bidrage til at skabe et mere fleksibelt energisystem, der giver mulighed for indpasning af vedvarende energi i elproduktionen.

Nye forretningskoncepter

For at sikre en større udbredelse af varmepumper er der gjort forsøg med forskellige demonstrationsprojekter med bl.a. det sigte at gøre varmepumper billigere, at tilvejebringe uvildig information om de bedste varmepumper på markedet og styrke rådgivningen af bygningsejere.

Læs mere på om støtte til nyt forretningskoncept

Den gode installation af varmepumper

Læs mere om valg af varmepumper

Evaluering af varmepumpeordningen

Varmepumpelisten

På Energistyrelsens forbrugerhjemmeside, SparEnergi.dk, findes en liste over varmepumper, som er tredjeparts testet og har dokumenteret ydelse og effektivitet. Produkterne på varmepumpelisten skal leve op til en række optagelseskrav, og leverandøren skal indgå aftale med Energistyrelsen om optagelse af varmepumpen på listen. Derudover er produkter på varmepumpelisten underlagt stikprøvekontroller og tilsyn, der varetages af Sekretariat for Varmepumpelisten på vegne af Energistyrelsen.

For at få tilskud til at installere en varmepumpe fra et energiselskab, skal du vælge en varmepumpe, der er testet i et uafhængigt testlaboratorium. Vælger man en varmepumpe fra listen, skal du ikke selv indhente dokumentationen fra forhandleren.

Ved spørgsmål, rekvirering af dokumenter og optagelse af varmepumper på varmepumpelisten kan Sekretariatet for Varmepumpelisten kontaktes på telefon: +45 72 20 28 80 eller varmepumpelisten@teknologisk.dk.

Download aftale om optagelse af varmepumper på Energistyrelsens varmepumpeliste

Gå til varmepumpelisten på sparengi.dk

Ventilationseftersyn

Den obligatoriske ventilationseftersynsordning blev nedlagt 1. januar 2016 som et led i regeringens vækstpakke ”Vækst og udvikling i hele Danmark”. Dermed er det ikke længere lovpligtigt for ejere af store ventilationsanlæg at få efterset deres anlæg. Fra 1. januar 2008 til 31. december 2015 var det lovpligtigt for ejere af ventilations- og klimaanlæg med en kapacitet på over 5 kW at få efterset ejernes anlæg mindst hvert femte år. En effektiv drift af ventilationsanlæg er nøglen til at undgå unødigt elforbrug og ekstraomkostninger. Energistyrelsen anbefaler derfor fortsat at ventilationsanlæg efterses regelmæssigt.

Læs mere om effektiv drift af ventilationsanlæg