Energistyrelsen åbner for ideer og forslag til Hesselø Havvindmøllepark

12. februar 2021
Illustration: Energistyrelsen
Illustration: Energistyrelsen

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen inviterer borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i den kommende Hesselø Havvindmøllepark med tilhørende anlæg på land til at indsende deres ideer og forslag til, hvad der skal indgå i den strategiske miljøvurdering (SMV) af planen for Hesselø Havvindmøllepark og i miljøvurderingen (VVM) af det konkrete anlægsprojekt på land.

Idéhøringen løber over en periode på fem uger - fra fredag den 12. februar til fredag den 19. marts 2021.

Læs det relevante høringsmateriale samt information om, hvordan man deltager i høringen mv. 

Efter høringen vil Energistyrelsen og Miljøstyrelsen bl.a. på baggrund af høringssvarene beslutte hvilke emner og miljøpåvirkninger, der skal belyses i hhv. den strategiske miljøvurdering (SMV) og miljøkonsekvensrapporten (VVM).

Resultatet af disse miljøvurderinger forventes fremlagt i 2. offentlige høring i første del af 2022. Udstedelse af en § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven (såkaldt VVM-tilladelse) til landanlægget forventes at foreligge medio 2022.

Miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af det konkrete projekt på havet vil blive gennemført i perioden 2023-24, når vinderen af udbuddet for Hesselø Havvindmøllepark er udpeget. Som led i miljøvurderingsprocessen for det konkrete projekt på havet forventes afholdt idéhøring i 2023 og 2. offentlig høring om miljøkonsekvensrapporten i 2024. Senere i 2024 forventes etableringstilladelsen (VVM-tilladelsen) til Hesselø Havvindmøllepark at kunne udstedes, hvis miljøvurderingsprocessen understøtter en tilladelse.

Fakta

  • Projektet består af et antal havvindmøller svarende til 800 - 1.200 MW.
  • Møllerne placeres i Hesselø Bugt minimum 30 km fra Nordsjællands kyst.
  • Der skal lægges søkabler til Gilbjerg Hoved i Nordsjælland. Ved Pårup etableres eventuelt en ny højspændingsstation. Herfra lægges nedgravede landkabler til højspændingsstationen Hovegaard nord for Ballerup. Denne station udbygges.

Yderligere information

Læs yderligere information om Hesselø-udbuddet på Energistyrelsens hjemmeside (rettet mod potentielle bydere)

Hvis du ønsker at holde dig orienteret om Hesselø Havvindmøllepark kan du på hjemmesiden tilmelde dig Energistyrelsens nyhedsbrev.

Borgerrettet information findes her på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Fuldmægtig, Randi Lucie Aliaga (rla@ens.dk), telefon (+45) 33 92 78 35

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig