Hesselø Havvindmøllepark

Hesselø Havvindmøllepark er den anden havvindmøllepark, der skal bygges som en del af Energiaftale 2018. Med Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 blev det besluttet at fremrykke tidsplanen for udbuddet og tidspunktet for, hvornår havvindmølleparken skal være fuldt udbygget, i forhold til hvad der var blevet aftalt i Energiaftale 2018. Dette betyder, at Hesselø Havvindmøllepark skal stå færdig i slutningen af 2027, hvilket er samtidig med Thor Havvindmøllepark. Energistyrelsen planlægger at påbegynde udbuddet for Hesselø Havvindmøllepark i 2021 og annoncere vinderen af udbuddet i slutningen af 2022.

Hesselø Havvindmøllepark skal placeres i Hesselø Bugt i Kattegat, nord for Sjælland, med en afstand på ca. 30 km fra Sjællands nordkyst og ca. 20 km for Hesselø.

Hesselø Havvindmøllepark kommer til at have en kapacitet på 800-1200 MW, hvilket gør, at den potentielt kan blive Danmarks største havvindmøllepark. Da vinderen af udbuddet har muligheden for at bygge 1200 MW kan parken blive større end det hidtil største udbud, Thor Havvindmøllepark, på op til 1000 MW. Af de potentielt 1200 MW kan 1000 MW leveres til det kollektive elnet.

Vinderen af udbuddet kommer til at bestemme den præcise mølletype, der skal anvendes til Hesselø Havvindmøllepark. Derfor er antal vindmøller, samt højden og kapaciteten ikke endeligt besluttet. I finscreeningen af arealer til ny havvind i Danmark er der dog undersøgt en parkstørrelse på 67 vindmøller af 15 MW med en totalhøjde på 268 m hver. En park som denne vil kunne producere el til at dække ca. 1,1 millioner husstandes elforbrug. Hvor stor Hesselø Havvindmøllepark ender med at blive, afhænger af den vindende byder.

Læs mere om Hesselø Havvindmøllepark:

Kontakt

Therese Kofoed Jensen
Specialkonsulent (+45) 3392 6810
Randi Lucie Aliaga
Fuldmægtig (+45) 3392 7835