Hesselø Havvindmøllepark

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne har med Klimaaftale om grøn strøm og varme af 25. juni 2022 besluttet, at Hesselø Havvindmøllepark flyttes til i et område syd for det oprindelige Hesselø-område. Den politiske aftale om den nye placering sker på baggrund af en ny finscreening, som Energistyrelsen har fået udarbejdet af COWI. Finscreeningen, som blev offentliggjort den 11. maj 2022, viser bl.a., at området syd for det oprindelige Hesselø-område er et godt alternativ, da havbunden vurderes at være bedre egnet til opstilling af parken. 

Da en ny placering af Hesselø Havvindmøllepark forudsætter igangsættelse af nye forundersøgelser på havet mv., betyder det en forsinkelse af den samlede tidsplan. Der vil skulle gennemføres en ny strategisk miljøvurdering af parken, inkl. høringer af offentligheden, og de konkrete tidsplaner for dette og for selve anlægsarbejdet vil blive udmeldt senere. Parken forventes at begynde at levere strøm til det kollektive elnet i 2028 og være helt færdiggjort i 2029. 

Hesselø Havvindmøllepark skal ligge i Kattegat nord for Sjælland og bliver på mellem 800-1.200 MW. Der må leveres max 1.000 MW til elnettet via tilslutningspunktet i Hovegård, der ligger ca. 50 km. fra kysten. De 200 MW ekstra kapacitet kan opstilleren udnytte som såkaldt ”overplanting” til optimering af designet af park og kabler.

 

Læs mere om Hesselø Havvindmøllepark:

 • Følg udviklingen i Hesselø Havvindmøllepark (på engelsk)
  Siden findes kun på engelsk er rettet mod bydere. Siden har derfor en mere teknisk karakter.
 • Læs pressemeddelelsen af 27. juni 2022 
  Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne har med Klimaaftale om grøn strøm og varme af 25. juni 2022 besluttet, at Hesselø Havvindmøllepark flyttes til i et område syd for det oprindelige Hesselø-område. 
 • Læs pressemeddelelse af 26. marts 2021
  Regeringen og aftalekredsen bag klimaaftalen har 26. marts 2021 indgået aftale om statslig støtte til Hesselø Havvindmøllepark, der skal ligge i Kattegat nord for Sjælland.
 • Læs pressemeddelelse af 2. oktober 2020
  Energistyrelsen har givet Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser på havet for Hesselø Havvindmøllepark.
 • Læs pressemeddelelse af 2. juli 2020
  Energinet har modtaget pålæg om at igangsætte forundersøgelser vedrørende Hesselø Havvindmøllepark

Kontakt

Therese Kofoed Jensen
Specialkonsulent (+45) 3392 6810
Randi Lucie Aliaga
Fuldmægtig (+45) 3392 7835