Høring over planen for udbud samt bekendtgørelse for pilot- og demonstrationsprojekter for geologisk lagring af CO2 i Nordsøen

21. marts 2022
Illustration: Energistyrelsen

Energistyrelsen igangsætter fra d. 18. marts en 5-ugers høring over planen for udbud samt en høring over bekendtgørelsen for pilot- og demonstrationsprojekter for geologisk lagring af CO2 i den vestligste del af Nordsøen med tilhørende miljørapporter.

Det er nu muligt for offentligheden, herunder myndigheder og organisationer, at indgive kommentarer eller stille spørgsmål til planen for udbud for lagring af CO2 i undergrunden i Nordsøen samt bekendtgørelsen for pilot- og demonstrationsprojekter for lagring af CO2 i Nordsøen. Miljøvurderingerne af planen og bekendtgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. (LBK. 1976 af 27. oktober 2021).

Energistyrelsen igangsætter en 5-ugers høring over planen for udbud og en 5-ugers høring over bekendtgørelsen for pilot- og demonstrationsprojekter samt resultaterne af de tilhørende miljørapporter med de strategiske miljøvurderinger. Høringsperioden for begge høringer løber fra d. 18. marts til 27. april 2022.

Planen for udbuddet og bekendtgørelsen med de tilhørende miljøvurderinger fremlægges for offentligheden og er tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk, samt på Høringsportalen www.høringsportalen.dk. Rapporterne kan ligeledes rekvireres hos Energistyrelsen.

Frist for kommentarer er 27. april 2022

Bemærkninger til planen for udbuddet og bekendtgørelsen med tilhørende miljørapporter kan indsendes til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til heek@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V., senest d. 27. april 2022.

CCS – fangst og lagring af CO2:

Der kan læses yderligere om CCS samt planen for udbuddet og bekendtgørelsen på Energistyrelsens hjemmeside på www.ens.dk/fangst og lagring af CO2

Kontakt:

Fuldmægtig, Henrik Kjøller, heek@ens.dk, telefon (+45) 3392 6684

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig