Offentlig høring af planen for udbud af geologisk CO2-lagring i Nordsøen med tilhørende miljørapport

Offentlig høring af planen for udbud af geologisk CO2-lagring i Nordsøen med tilhørende miljørapport

Planen for udbud af arealer med henblik på geologisk lagring af CO2 i den vestligste del af Nordsøen med tilhørende miljøvurdering er nu tilgængelig for offentligheden, og der kan indgives kommentarer indtil den 27. april 2022.

Det er nu muligt for offentligheden, herunder myndigheder og organisationer, at indgive kommentarer eller stille spørgsmål til planen for udbud af arealer med henblik på injektion og geologisk lagring af CO2 i Nordsøen samt den strategiske miljøvurdering (SMV) beskrevet i miljørapporten. 

Med ”Klimaaftalen for Industri og Energi m.v. af 22. juni 2020” har et bredt flertal af Folketingets partier besluttet, at fangst og lagring af CO2 skal være muligt i Danmark og en vigtig brik i indfrielsen af klimapolitiske mål. Derfor har Energistyrelsen til opdrag at skabe det nødvendige grundlag for at muliggøre geologisk CO2-lagring i Danmark, herunder de nødvendige miljømæssige rammer henfør lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

Energistyrelsen har udarbejdet en plan for udbud af arealer i med henblik på injektion og geologisk lagring af CO2 i undergrunden i Nordsøen i området vest for 6° 15’ Ø og nord for 56° 00’ N (jf. Figur 1).  

Planen for CO2-lagring vil muliggøre en række aktiviteter med henblik på at kunne injicere og lagre CO2 i undergrunden. Disse aktiviteter involverer forundersøgelser (primært geologiske/geofysiske undersøgelser), etablering/modificering af infrastruktur, injektions- og lagringsaktiviteter af CO2 i f.eks. eksisterende oliefelter med henblik på permanent geologisk lagring, samt efterfølgende afvikling og monitorering.

Miljøvurderingen foretages samtidig med miljøvurderingen af bekendtgørelse for pilot- og demonstrationsprojekter.

Planområde for CO2 lagring

Figur 1.Udbudsområdet – Vest for 6° 15’ Ø og nord for 56° 00’ N. Illustration: Energistyrelsen

Offentlighedsfase for høring af planen for udbud af CO2-lagring med tilhørende miljøvurdering

Til planen for udbud af geologisk lagring af CO2 i den vestligste del af Nordsøen gennemføres en 5-ugers offentlig høring af planen med tilhørende miljørapport i perioden 18. marts til 27. april 2022. 
Alle interessenter har her mulighed for at komme med bemærkninger til både planen og miljøvurderingen.

Den strategiske miljøvurdering skal sammen med den offentlige høring sikre, at der på det strategiske niveau, tages stilling til de potentielle miljøpåvirkninger ved at udbyde arealer med henblik på injektion og geologisk lagring af CO2 i undergrunden i det pågældende planområde (jf. Figur 1). 

Miljørapporten for udbud af CO2-lagring samt bilag finder du under ”Materiale”.

Mere om CCS

Kontakt

Henrik Engell Kjøller
Fuldmægtig (+45) 3392 6684
Mere om Høringer