Offentlig høring af bekendtgørelse for pilot- og demonstrationsprojekter for CO2-lagring i Nordsøen med tilhørende miljørapport

Offentlig høring af bekendtgørelse for pilot- og demonstrationsprojekter for CO2-lagring i Nordsøen med tilhørende miljørapport

Bekendtgørelsen for pilot- og demonstrationsprojekter for lagring af CO2 i den vestligste del af Nordsøen med tilhørende miljøvurdering er nu tilgængelig for offentligheden, og der kan indgives kommentarer indtil den 27. april 2022.

Det er nu muligt for offentligheden, herunder myndigheder og organisationer, at indgive kommentarer eller stille spørgsmål til bekendtgørelsen for pilot- og demonstrationsprojekter for lagring af CO2 i den vestligste del af Nordsøen samt tilhørende strategiske miljøvurdering (SMV) beskrevet i miljørapporten. 

Med ”Klimaaftalen for Industri og Energi m.v. af 22. juni 2020” har et bredt flertal af Folketingets partier besluttet, at fangst og lagring af CO2 skal være muligt i Danmark og en vigtig brik i indfrielsen af klimapolitiske mål. Derfor har Energistyrelsen til opdrag af skabe det nødvendige grundlag for at muliggøre CO2-lagring i Danmark, herunder de nødvendige miljømæssige rammer henfør lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

Energistyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse for pilot- og demonstrationsprojekter for lagring af CO2 i et område i Nordsøen, der dækker området vest for 6° 15’ Ø og nord for 56° 00’ N (jf. Figur 1). 

Bekendtgørelsen vil muliggøre en række pilot- og demonstrationsaktiviteter for injektion og lagring af CO2 i Nordsøen. De nye aktiviteter omfatter blandt andet seismiske undersøgelser, injektion af CO2 og ombygning af eksisterende platforme. Antallet af injektions- og lagringsaktiviteter, der vil blive gennemført i Nordsøen som følge af bekendtgørelsen, er endnu ukendt da det blandt andet afhænger af markedspriser for CO2, politiske indsatser, økonomiske støtte, teknologiudvikling, mv. 

Offentlig høring af miljøvurderingen af bekendtgørelsen foretages samtidig med den offentlige høring af miljøvurderingen af planen for udbud af arealer i Nordsøen med henblik på injektion og lagring af CO2 i undergrunden i samme geografiske område.

Planområde for CO2

Figur 1.Udbudsområdet – Vest for 6° 15’ Ø og nord for 56° 00’ N. Illustration: Energistyrelsen

Offentlighedsfase for høring af bekendtgørelsen med tilhørende miljøvurdering

Til bekendtgørelsen for pilot- og demonstrationsprojekter for geologisk lagring af CO2 i den vestligste del af Nordsøen gennemføres en 5-ugers offentlig høring over bekendtgørelsen med tilhørende miljørapport i perioden 18.03.2022 til 27.04.2022. 

Alle interessenter har her mulighed for at komme med bemærkninger til både bekendtgørelsen og miljøvurderingen.

Den strategiske miljøvurdering skal sammen med den offentlige høring sikre, at der på det strategiske niveau, tages stilling til de potentielle miljøpåvirkninger før ikrafttrædelse af bekendtgørelsen, som muliggør meddelelse af tilladelse til pilot- og demonstrationsprojekter for lagring af CO2 på under 100 kilotons i Nordsøen.

Miljøvurderingen for bekendtgørelsen samt tilhørende dokumenter finder du under afsnittet ”Materiale”.

Mere om CCS

Kontakt

Henrik Engell Kjøller
Fuldmægtig (+45) 3392 6684
Mere om Høringer