VE til proces

VE til procesordningen er lukket

D. 17. november 2016 blev der indgået en politisk aftale om den langsigtede PSO-løsning. Lovforslaget omfatter en gradvis udfasning af PSO-afgiften og omlægning af PSO-udgifter til finansloven. Det betyder bl.a., at VE til procesordningen lukker.

Har du allerede fået tilsagn, bliver du ikke berørt

Pr. 31. december 2016 kan Energistyrelsen ikke længere give tilsagn om støtte fra VE til procesordningen.

Lukningen af VE til proces har ikke nogen betydning, hvis du allerede har modtaget et tilsagn og accepteret tilsagn om tilskud, heller ikke selv om projektet først er afsluttet i 2017 eller senere.

Du skal blot indsende en udbetalingsanmodning, når projektet er afsluttet. Denne vil blive behandlet efter normalt praksis. Der kan dog ikke udbetales tilskud senere end den 31. december 2023.

Læs mere i vejledningen til ansøgningen

VE til proces – støtteordning til virksomheders konvertering af procesenergi

VE til procesordningen kom til verdenen i 2013 som følge af energiaftalen fra 2012 og lukkede pr. 1. januar 2017. 

VE står for vedvarende energi. VE til procesordningen var en tilskudsordning, der ydede anlægsstøtte til virksomheder, som omlagde deres procesenergi fra fossil til vedvarende energi eller fjernvarme.

Ordningen var målrettet virksomheder, der konverterede deres procesenergi til vedvarende energi eller fjernvarme. VE til proces støttede ligeledes energibesparelser, der gennemførtes i tilknytning til konverteringerne. 

Læs mere om ordningen

Nyhedsbreve fra VE til proces

Kontakt

VE til proces
(+45) 3395 0946