Butikskontrol

Butikskontrol

Butikskontrol skal sikre overholdelse af EU’s regler for energimærkning, så forbrugerne kan stole på, at de produkter der markedsføres i Danmark overholder kravene.

I 2018 overgik markedsovervågningen af ecodesign og energimærkning af energi relaterede produkter i Danmark til Sikkerhedsstyrelsen, herunder kontrol af energimærkning af produkter i detailhandlen (butikskontrol). Butikskontrol skal sikre overholdelse af EU’s regler for energimærkning, så forbrugerne kan stole på, at de produkter der markedsføres i Danmark overholder kravene. Butikskontrol er også med til at sikre lige konkurrencevilkår mellem butikkerne og at alle butikker i Danmark følger reglerne ensartet. Ved at alle butikker følger lovgivningen, kan forbrugerne nemt og sikkert altid finde produkternes energirelaterede oplysninger uanset, hvilken butik de træder ind i. 

Krav til forhandlerne

 • Forhandlere skal sikre, at alle produkter, omfattet af energimærkningsforordningerne, som er udstillet i en butik, er forsynet med et energimærke. 
 • Energimærket skal placeres, så det er klart synligt enten på forsiden eller toppen af produktet (ovenpå). 

 

Det er ikke tilladt at:

 • Bruge sort/hvid kopier af energimærket.
 • Tildække energimærket med andre mærker/skilte, så det fulde energimærke ikke er synligt.
 • Benytte mindre størrelser energimærker end forordningerne tillader (varierer fra produktgruppe til produktgruppe).
 • Placere energimærket inde i et produkt fx inde i en opvaskemaskine, som skal åbnes for at forbrugeren kan se energimærket (energimærket må dog placeres inde i et produkt, såfremt forhandleren altid sikrer at produktet står åbent, så energimærket er fuldt synligt).

Mystery shopping

Sikkerhedsstyrelsen fører løbende tilsyn med produkter i butikker, der forhandler energirelaterede produkter. Hvis Sikkerhedsstyrelsen, ved et tilsynsbesøg, konstaterer at reglerne for energimærkning ikke er overholdt på et produkt, får virksomheden en partshøring. Den bliver efterfulgt af et påbud om at bringe forholdene i orden samt evt. politianmeldelse og potentiel bøde. Efterkommes påbuddet ikke, kan dette føre til en selvstændig politianmeldelse samt potentiel bøde. 

Der vil således både forekomme en overtrædelse når forholdet konstateres, samt hvis virksomheden ikke følger Sikkerhedsstyrelsens afgørelse.

Produkter som skal energimærkes

 • El- og Gasbageovne 
 • Emhætter
 • Tørretumblere
 • Mobile klimaanlæg
 • Gaskedler
 • Vandvarmere
 • Varmtvandsbeholdere
 • Boligventilation 
 • Brændeovne (træ eller gas)
 • Luft/luft Varmepumper
 • Luft/vand Varmepumper 
 • Fastbrændselskedler

 

Reskalerede produktgrupper med energiskalaen A-G

 • Opvaskemaskiner  
 • Vaskemaskiner og kombinerede vaske-/tørremaskiner
 • Køle-/fryseapparater (husholdning) 
 • Vinkøleskabe
 • Fjernsyn og elektroniske skærme
 • Lyskilder
 • Køle-/fryseapparater med direkte salgsfunktion

EPREL (europæisk produktdatabase for energimærkede produkter)

Alle produkter omfattet af energimærkning, som er bragt i omsætninger efter 1. august 2017, skal registreres i EPREL. 

EPREL er opdelt i tre kategorier

 • En offentligt tilgængelig del, hvor alle kan se og downloade energimærke og produktdatablad og produktdatablad samt tilgå kontaktinformation på leverandøren.
 • En virksomheds tilgængelig del, hvor alle leverandører kan registrere deres produkter.
 • En markedsovervågningsdel, hvor markedsovervågningsmyndighederne har mulighed for at inspicere teknisk dokumentation og andre relevante informationer.

EPREL - Det europæiske produktregister for energimærkning 

Vejledninger og andre informationsmaterialer

Samlet oversigt over eksisterende vejledninger
 

Label2020

Gennem EU’s Label2020 projekt, har Energistyren udarbejdet en række brugbare værktøjer til de reskalerede produktgrupper. 

Du kan bl.a. finde forbrugerrettede foldere om de nye mærker, undervisningsmateriale og meget mere på: www.label2020.dk 

Webinar om butikskontrol 

Energistyrelsen afholdt den 30. juni 2023 et webinar om energimærkning og butikskontrol for udvalgte forhandlere. Se præsentation og FAQ fra mødet.

Præsentation fra Webinar om butikskontrol
FAQ fra Webinar om butikskontrol

De hyppigste fejl under butikskontrol

Intet energimærke på produktet

Alle produkter skal energimærkes og skal være direkte tilgængeligt for forbrugeren.

Illustration: Produkt uden energimærke

Intet energimærke

Webtilgængeligt alternativ til illustration: Produkt uden energimærke

Illustration af et køle/fryseskab hvor der ikke er noget energimærke. Der er et stort rødt kryds over køleskabet. 

Forkert størrelse eller i sort/hvid

Energimærket skal have den rigtige størrelse og være i farver. 

Illustration: Energimærke i sort/hvid

Energimærke i sort og hvid

Webtilgængeligt alternativ til illustration: Energimærke i sort/hvid

Illustration af et køle/fryseskab hvor der er et energimærke i sort og hvid. Der er et stort rødt kryds over køleskabet.

Fejlplacering af energimærket

Det er ikke tilladt at placere energimærket inde i produktet – heller ikke i integrerede hvidevarer. 

Illustration: Energimærke placeret inde i skab

Energimærke placeret inde i skab

Webtilgængeligt alternativ til illustration: Energimærke placeret inde i skab

Illustration af et køle/fryseskab hvor energimærket er placeret inde i køle/fryseskabet. Der er et stort rødt kryds over køleskabet.

Begge mærker vises samtidig

Det er ikke tilladt at vise både det gamle og det nye energimærke samtidigt for reskalerede energimærker. 

Illustration: Produkt med to energimærker

Produkt med to energimærker

Webtilgængeligt alternativ til illustration: Produkt med to energimærker

Illustration af et køle/fryseskab hvor der på forsiden er placeret både det gamle og det nye energimærke, ved siden af hinanden. Der er et stort rødt kryds over køleskabet.

Særligt når produkter står i klynger

Udstilles flere ens produkter samlet, behøver du ikke energimærke dem alle, men blot mærke ét af produkterne. 

Hvis den energimærkede model sælges, skal der være et energimærke på en af de andre modeller. Energimærket skal stadig placeres på fronten eller oven på produkterne. 

Står produkterne i en klynge, som kan tilgås fra flere sider, skal energimærket være synligt for kunden fra alle sider. F.eks. ved at placere energimærket på et skilt over produkterne. 

Bemærk, at placeres produktet flere steder i butikken, skal der energimærkes hvert sted.

Generel vejledning: Sådan energimærker du korrekt i butikken

Illustration: Flere produkter på række

Flere produkter på række

Webtilgængeligt alternativ til illustration: Flere produkter på række

Illustration af en produkt-ø. Der fremgår en pris, men ikke et energimærke. Der er et stort, rødt kryds henover produkt-øen. 

Udstilling af varmepumper

Luft/vand varmepumper, jordvarmepumper (væske/vand), gas-, olie og fastbrændselskedler betegnes i lovgivningen som opvarmningsanlæg. Bemærk, at udstillede opvarmningsanlæg skal påsættes to energimærker: Energimærket for pakkeløsningen, som også inkluderer bidraget fra den temperaturstyring, som følger opvarmningsanlægget, og energimærket for selve opvarmningsanlægget.

Vejledning til byggemarkeder: Sådan energimærker du korrekt i butikken

 

Udstilling af hvidevarer i køkkenudstillinger

Vær opmærksom på, at du også skal mærke integrerede hvidevarer, der udbydes til salg i køkkenudstillinger. Mærket skal placeres synligt på lågen, hvori produktet er integreret. Energimærket kan placeres inde i et integreret produkt, hvis produktet altid står åbent. Husk at butikskontrol er et øjebliksbillede af energimærkningen i en butik, det betyder at en fejl er en fejl uanset om den skyldes at en kunde har flyttet energimærket, lukket lågen eller lignende. 

Nogle køkkenudstillinger udstiller attrapper af hvidevarer. En attrap er defineret som et udstillet produkt uden pris eller andre salgsfremmende oplysninger f.eks. brochure, manualer, andre relevante produktinformationer mm. Hvis jeres hvidevarer i butikken, hverken er udstillet med en pris eller andre salgsfremmende oplysninger, anses produktet for at være en attrap. 
Attrapper behøver ikke være synligt energimærket i udstillingerne, men energimærket skal fremvises til kunden i en købssituation. Hvidevarer, som ikke udbydes til salg, men som blot benyttes til at skabe et helhedsudtryk i en køkkenudstilling, behøver ikke være energimærket. Bemærk dog, at hvis hvidevarer indgår som en del af den samlede pris for køkkenet, kan hvidevarerne ikke betragtes som attrapper og skal dermed energimærkes efter reglerne. 

Illustration: Køkken showroom

Køkken showroom

Webtilgængeligt alternativ til illustration: Køkken showroom

Illustrationen viser et køkken med indbyggede hårde hvidevarer, hvor der fremgår en pris, men ikke energimærker. Der er et rødt kryds henover illustrationen. 

Emhætter

Energimærket må placeres i umiddelbar nærhed af produktet, så længe man som forbruger, ikke er i tvivl om, hvilket produkt energimærket hører til. Det kunne f.eks. være ved siden af eller, som billedet viser, nedenunder.

Illustration:  Emhætte med energimærke

Emhætte med energimærke

Webtilgængeligt alternativ til illustration: Emhætte med energimærke

Illustration af en emhætte, hvor energimærket er placeret under emhætten. 

 

El-ovne

Ved el-ovne må energimærket gerne sættes på indersiden af glaslågen forudsat, at kunden tydeligt kan se energimærket gennem glasruden. 

Butiksvejledning til Køkkenforhandlere: Sådan energimærker du korrekt i butikken

Illustration: Ovn med energimærke

Ovn med energimærke

Webtilgængeligt alternativ til illustration: Ovn med energimærke

Illustration af en ovn, hvor energimærket er placeret på indersiden af glaslågen.

Vandvarmere og varmtvandsbeholdere

Vandvarmere, med en effekt op til 70 KW, og varmtvandsbeholdere, med en volumen op til 500 liter, gælder det, at energimærket skal anbringes udvendigt på forsiden af produktet, så det er let at få øje på.

Brændeovne

For brændeovne er det, i modsætningen til almindelige ovne, ikke tilladt at anbringe energimærket inde i brændeovnen, heller ikke selvom det kan ses gennem glaslågen. Energimærket skal anbringes udvendigt på for- eller oversiden af produktet.

Illustration: Brændeovn med energimærke

Brændeovn med energimærke

Webtilgængeligt alternativ til illustration: Brændeovn med energimærke

Illustration af en brændeovn, hvor energimærket er placeret udvendigt på glaslågen. 

Fjernsyn og elektroniske skærme

For fjernsyn og elektroniske skærme skal energimærket placeres på fronten af produktet eller placeres så det er klart synligt og entydigt forbundet med den specifikke model fx i et skilt ved siden af eller foran. Hvis fjernsynet eller den elektroniske skærm altid udstilles i tændt tilstand, er det også tilladt energimærket vises digitalt på skærmen i stedet for det trykte energimærke. Det digitale energimærke skal dog altid være synligt, upåvirket af brugen af fjernsynet/skærmen for at illustrere andre funktioner. Størrelsen må desuden ikke være mindre end angivet i forordningen. 

Hvis et fjernsyn eller skærm sælges direkte i emballagen, uden der er en udstillingsmodel, skal energimærket, som er påtrykt eller påført emballagen, være klart synlig for kunden.

Illustration: TV med energimærke foran

TV med energimærke foran

Webtilgængeligt alternativ til illustration: TV med energimærke foran

Illustration af et TV, hvor energimærket er placeret foran tv’et. 

Illustration: TV med energimærke på skærm

TV med energimærke på skærm

Webtilgængeligt alternativ til illustration: TV med energimærke på skærm

Illustration af et TV, hvor energimærket er klistret på selve skærmen. 

Lyskilder

For en udstillet lyskilde, som ikke er en del af et omgivende produkt, skal energimærket eller energiklassen være klart synlig. 

For lyskilder, som sælges i emballage, men hvor energimærket ikke er trykt på den del af emballagen, der er beregnet til at vende ud mod kunden, skal denne del af emballagen forsynes med en energipil. Energipilen skal have en størrelse, som er klart synlig og læselig. 

Illustration: Elpærer med energimærke

Elpærer med energimærke

Webtilgængeligt alternativ til illustration: Elpærer med energimærke

Illustration viser 4 emballager med el-pærer. To af pærerne viser et fulde energimærke, mens at to af pærerne viser energipilen. 

Lampeudstilling

Lamper skal ikke energimærkes. Lyskilder, der anvendes i en lampeudstilling, skal kun energimærkes, hvis der i udstillingen fremgår pris og tekniske specifikationer.

Lamper med indbyggede lyskilder, der hverken kan udskiftes eller udtages med henblik på kontroltest, defineres som lyskilder (2019/2015) og skal energimærkes i lampeudstillinger, hvis der vises pris eller andre tekniske specifikationer.

Det gamle lampemærke

Energimærket for lysarmaturer er udfaset pr. 25. december 2019. Energistyrelsen anbefaler, at mærket ikke længere vises, da det kan virke vildledende for forbrugere. 

Det gamle lampemærke

Webtilgængeligt alternativ til illustration: Energimærket for lysarmaturer

Illustration af det tidligere energimærke for lysarmaturer, som er udfaset pr. 25. december 2019. 

Kontakt

Ecodesign