Viden og værktøjer

Rapporter, vejledning, værktøjer og nyheder

Vejledninger

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til certificerede energimærkningsfirmaer, som skal udarbejde en erklæring om de energimæssige konsekvenser af et projekt påtænkt iværksat af udlejer jf. bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer 2014/1024 og projekter om aftalt grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Download Vejledning om energikonsulenternes beregning vedr. totaløkonomi og aftalt grøn byfornyelse

Som supplement til vejledningen stilles et værktøj til rådighed, som kan benyttes frivilligt. 

Download  Excelværktøj til vejledning om energikonsulenternes beregning vedr. totaløkonomi og aftalt grøn byfornyelse


Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning med et spørgsmål/svar-skema på baggrund af en række spørgsmål, som vi typisk modtager i forbindelse med energimærkning af nybyggeri. Af skemaet fremgår de typiske spørgsmål, svaret på spørgsmålet samt baggrunde for svaret.

Download vejledning om energimærkning af nybyggeri

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev 3/9-2020 – Orientering om høring af bekendtgørelsen om tilskud fra bygningspuljen

Nyhedsbrev 10/7-2020 - Risikobaseret tilsyn, adfærdsoptimering og best practice inden for energimærkning af bygninger

Nyhedsbrev 26/5-2020 – Information om genopfriskningskursus, recertificering og betaling af indberetninger

Nyhedsbrev 30/3-2020 - Information om genopfriskningskursus og recertificering ifm. coronavirus

Nyhedsbrev 20/3-2020 – Coronavirus og energimærkningsfirmaernes arbejde

Nyhedsbrev 16/3-2020 –  Information om energimærkningsordningen og coronavirus

Nyhedsbrev 19/12-2019 – Indberetning af energimærker ved årsskiftet og god jul

Nyhedsbrev 9/12-2019 – Svartider ved indberetning af energimærkninger

Nyhedsbrev 5/12-2019 – Der kan ikke indberettes energimærkninger 6. - 8. december 2019

Nyhedsbrev 28/11-2019 – Energimærkning af bygninger - Nedlukning af indberetningssystemet udskydes

Nyhedsbrev 14/11-2019 – Information om indberetningssystemet til energimærkning og webinar om HB2019

Nyhedsbrev 8/10-2019 – Automatiske valideringer ved indberetning

Nyhedsbrev 20/9-2019 – Statusrapport og udbud af teknisk revision

Nyhedsbrev 30/8-2019 – Ny Håndbog for Energikonsulenter træder i kraft

Nyhedsbrev 21/8/2019 – webinar om bekendtgørelsesændringer

Nyhedsbrev 12/8/2019 – Ikrafttrædelse af nye bekendtgørelser

Nyhedsbrev 2/7/2019 - Ikrafttrædelse af bekendtgørelser udskudt

Nyhedsbrev 15/4/2019 - Nyt tilsynskoncept

Nyhedsbrev 29/3/2019 - Bekendtgørelsesændringer i høring

Nyhedsbrev 6/12/2018 - En mere robust energimærkningsordning for bygninger

Nyhedsbrev 27/8/2018 - Kvalitetstal for energimærkninger udført i 2017

Nyhedsbrev 24/8/2018 - Ændring af energifaktorer

Nyhedsbrev 16/8/2018 - Konvertering til DS/EN 9001:2015

Nyhedsbrev 29/6/2018 - Ændringsbekendtgørelser, interaktivt hjælpeværktøj, genopfriskningskurser

Nyhedsbrev 12/4/2018 - Høring af ændringsbekendtgørelser

Nyhedsbrev, 22/2/2018 - info om teknisk nyhedsbrev 

Teknisk nyhedsbrev 22/2/2018 - Nybyggeri

Nyhedsbrev 16/1/2018 - Pristalsregulering af honorar, udbud af teknisk revision

Teknisk nyhedsbrev 16/1/2018 - Vinduer

Nyhedsbrev 19/12 2017- Info om indberetninger

Teknisk nyhedsbrev 19/12/2017 - Transmissionskoefficienter

Nyhedsbrev 24/11/2017 - Kvalitetstal for energimærkninger udført i 2016

Nyhedsbrev, 30/11/2017 - Info om teknisk nyhedsbrev

Teknisk nyhedsbrev 30/11/2017 - Arealer