Viden og værktøjer

Rapporter, vejledning, værktøjer og nyheder

Vejledninger

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til certificerede energimærkningsfirmaer, som skal udarbejde en erklæring om de energimæssige konsekvenser af et projekt påtænkt iværksat af udlejer jf. bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer 2014/1024 og projekter om aftalt grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Download Vejledning om energikonsulenternes beregning vedr. totaløkonomi og aftalt grøn byfornyelse

Som supplement til vejledningen stilles et værktøj til rådighed, som kan benyttes frivilligt. 

Download  Excelværktøj til vejledning om energikonsulenternes beregning vedr. totaløkonomi og aftalt grøn byfornyelse