Tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter indenfor energilagring

Indpasningen og udnyttelsen af de stigende mængder energi fra fluktuerende energikilder som vind- og solenergi i det samlede danske energisystem udgør en betydelig energisystemmæssig udfordring. Det kræver teknologiske løsninger, der kan håndtere ubalancer mellem produktion og slutforbrug af energi.

En øget fleksibilitet mellem produktion og forbrug kan fremme et mere balanceret energisystem, og lagring af energi er en måde til at fremme fleksibiliteten. Der er derfor behov for at udvikle og demonstrere energi- og omkostningseffektive lagrings- og systemløsninger i praksis for at fremme teknologiudviklingen på området og for at indhøste erfaringer med anlæg og systemer i drift som beslutningsgrundlag for en mere omfattende udbygning med energilagre.

Indkaldelse af ansøgninger

På den baggrund indkalder Energistyrelsen ansøgninger om tilskud under Energilagringspuljen for projekter, som kan bidrage til at nå de danske mål for klima og energi. Læs mere om puljens indhold, tildelingskriterierne samt de administrative forhold ved ansøgning om tilskud i indkaldelsen af ansøgninger

Du finder det samlede ansøgningsmateriale nederst på siden.

Tilskudsordningen administreres af Energistyrelsens Center for Energiadministration, og der udbydes i alt 128 mio. kr. som tilsagn i 2019 om tilskud til gennemførelse af projekter. Der forventes ikke at være tilsagnsmidler til rådighed for de kommende år.

Ansøgningsfristen er den 22. oktober 2019 kl. 15:00.  Ansøgningen med bilag skal fremsendes pr. e-mail til: energilagring@ens.dk.
Såfremt ansøgningen er meget omfangsrig kan det blive nødvendigt at dele den på flere mails.

Afgørelse om tildeling af tilsagn om tilskud til de prioriterede projekter indenfor bevillingsrammen forventes at ske medio december 2019.

Spørgsmål i forbindelse med tilskudsordningen kan rettes til specialkonsulent Jan Engelbreckt Bünger, tlf. 33 92 75 89 og e-mail jbu@ens.dk eller sekretariatschef Mogens Uhd Nielsen, tlf. 33 92 75 32 og mun@ens.dk. Her kan der også ydes vejledning i forhold til påtænkte ansøgninger om tilskud, og der er mulighed for at afholde møde med Energistyrelsen for at drøfte projektidéer set i forhold til puljens formål og de administrative krav.

Yderligere læsning

Læs aktstykke, som er puljens hjemmel

Læs mere i bekendtgørelsen om puljen på retsinformation.dk