Forsyning på tværs

Center for Forsyning i Energistyrelsen har ansvaret for forsyningssektorerne, herunder den økonomiske regulering af affald og vand samt hele kæden af opgaver knyttet til systemansvar, produktion af el og varme og den videre transport gennem rør og ledninger. 

Forsyningsstrategi

Både borgere og virksomheder er afhængige af effektive forsyningssektorer, hvor der stilles krav til forsyningssikkerhed, miljøbeskyttelse og sundhed. Regeringen lancerede den 15. september 2016 sin strategi for fremtidens forsyningssektorer: Forsyning for fremtiden.  

Strategien beskriver rammerne for den fremtidige regulering af forsyningssektorerne med udgangspunkt i fem principper og indeholder en række konkrete initiativer samt videre analyser.

På denne side kan du finde strategien og de bagvedliggende analyser og rapporter.

Hent forsyningsstrategien

Dokumenter

Tværgående

Energistyrelsen har på vegne af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet undersøgt, om databeskyttelsesforordningen giver mulighed for at foretage hyppigere fjernaflæsning til bl.a. miljø- og ressourceformål på vand- og varmeområdet uden samtykke. Konklusionen er, at virksomheder under visse betingelser ikke behøver samtykke fra forbrugere, hvis de ønsker at aflæse måleren oftere, end de gør i forbindelse med fakturering.

Rapport: Effektivt, statsligt tilsyn med forsyningssektorerne