Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for naturgasrørlednings-projektet Baltic Pipe

See below for documents in English and other languages.

Det er nu muligt for offentligheden, herunder myndigheder og organisationer, at indgive kommentarer eller stille spørgsmål til den danske miljøkonsekvensrapport for Baltic Pipe naturgasrørledningen til bygherrerne (Energinet og polske Gaz System (v. Rambøll)) og myndighederne.

Baltic Pipe gasrørledningen planlægges ført fra Europipe II i Nordsøen via Danmark til Polen. Gasrørledningen bliver ca. 850 km lang, hvoraf ca. 250 km findes på dansk havområde og ca. 210 km på land. Rørledningen skal transportere op til 10 milliarder kubikmeter gas pr. år. Til sammenligning kan oplyses, at det samlede danske gasforbrug i 2016 var på 2,6 milliarder kubikmeter.

Grafik: Oversigtkort over Baltic Pipe-ruten

Oversigtskort over hele ruten for Baltic Pipe gasrørledningen Kilde: Energinet, Gaz System (v. Rambøll) Baltic Pipe - Miljøkonsekvensrapport, Februar 2019.

Energistyrelsen har modtaget ansøgning

Energistyrelsen har den 25. januar 2019 modtaget ansøgninger fra bygherrerne om tilladelse til etablering af en gasrørledning (Baltic Pipe) på havet. Energinet har ansøgt om tilladelse til etablering af gasrørledningen i Nordsøen og Lillebælt, mens Gaz System har ansøgt om tilladelse til etablering af gasrørledningen i den danske del af Østersøen. Energistyrelsen er VVM-myndighed for havdelen, mens Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for landdelen.

Miljøkonsekvensrapport og relevante dokumenter kan hentes

Sammen med ansøgningen fra Energinet og Gaz System (v. Rambøll) er vedlagt én samlet miljøkonsekvensrapport, der belyser evt. miljøpåvirkninger i Danmark og en Espoo-rapport, der belyser evt. grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra projektet i Danmark.

Dokumenterne kan ses nedenfor eller rekvireres hos Energistyrelsen.

Espoo-rapporten, resume af ansøgningen til Energistyrelsen samt udkast til etableringstilladelser (på havet) er også tilgængelig på engelsk, polsk, svensk og tysk nedenfor.

Desuden er dokumenterne og udkast til VVM-tilladelse på land tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside

Frist for kommentarer er 12. april 2019

Miljøkonsekvensrapporten og relevante dokumenter er fremlagt for offentligheden fra den 25. februar 2019 til den 12. april 2019, og desuden sendt til relevante danske myndigheder og organisationer. 

Bemærkninger til vurderingen af miljøpåvirkningerne (både hav og land) fra Baltic Pipe projektet kan indsendes til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, eller mail: MKV_BalticPipe@mst.dk, senest den 12. april 2019.

Miljøkonsekvensrapport mv.

Dokumentation i relation til miljøkonsekvensrapporten for de strækninger, der planlægges i Danmark både på havet og på land, består af 2 fællesdokumenter (Indledning og Ikke-teknisk resume) og tilhørende rapporter for havdelen (Nordsøen, Lillebælt og Østersøen) som Energistyrelsen er VVM-myndighed for. Desuden er rapporten for Land-delen også omfattet af miljøkonsekvensrapporten. Det er Miljøstyrelsen, der er VVM-myndighed for land.

Dokumentation i relation til miljøkonsekvensrapporten for de strækninger, der planlægges i Danmark både på havet og på land, består af 2 fællesdokumenter (Indledning og Ikke-teknisk resume) og tilhørende rapporter for havdelen (Nordsøen, Lillebælt og Østersøen) som Energistyrelsen er VVM-myndighed for. Desuden er rapporten for Land-delen også omfattet af miljøkonsekvensrapporten. Det er Miljøstyrelsen, der er VVM-myndighed for land.

Miljøkonsekvensrapport

Fællesrapporter:

Delrapporter (Hav) (Energistyrelsen er myndighed):

Delrapport (Land) med bilag (Miljøstyrelsen er myndighed) findes på Miljøstyrelsens hjemmeside 

Ansøgninger

Bygherrerne har hver vedlagt en ansøgning om etablering af rørledning på havet efter kontinentalsokkelloven sammen med miljøkonsekvensrapporten. Resumé af ansøgningerne:

Udkast til tilladelser

Energistyrelsen har udarbejdet udkast til etableringstilladelser til begge bygherrer, som også fremlægges for offentligheden. Etableringstilladelser efter 3a og 4 i kontinentalsokkelloven erstatter VVM-tilladelser:

Udkast til tilladelser (Land) fra Miljøstyrelsen (og Kolding Kommune) til projektet findes på Miljøstyrelsens hjemmeside 

Miljøkonsekvensrapporten mv. er sendt til de berørte myndigheder og interessenter:

Dokumenterne er tilgængelige på Høringsportalen og kan desuden rekvireres hos Energistyrelsen, se kontaktinfo nedenfor.

Dokumenterne og udkast til tilladelser fra Miljøstyrelsen kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside

Frist for kommentarer er 12. april 2019

Miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag er fremlagt for offentligheden fra den 25. februar 2019 til den 12. april 2019, og desuden sendt til relevante danske myndigheder og organisationer. 

Bemærkninger til vurderingen af miljøpåvirkningerne (både hav og land) i Danmark og de grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra Baltic Pipe projektet kan indsendes til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, eller mail: MKV_BalticPipe@mst.dk, senest den 12. april 2019.

Offentlige møder

Bygherrerne afholder 7 offentlige møder i Danmark i løbet af marts måned om projektet.
Energistyrelsen vil være til sted ved mødet den 13. marts i Holmegaard og 14. marts i Middelfart. Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen deltager i alle møder. Alle møder starter kl. 19.00.

  • Mandag den 4. marts - Pulzion, Peter Toftsvej 21, 6000 Kolding
  • Tirsdag den 5. marts – Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde
  • Onsdag den 6. marts – Arena Næstved, Ved stadion 11, 4700 Næstved (Møde om kompressorstationen)
  • Torsdag den 7. marts - Vilcon Hotel og konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse
  • Tirsdag den 12. marts - Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
  • Onsdag den 13. marts – Holmegaardhallen, Glasværksvej 1, 4684 Holmegaard (DK + grænseoverskridende miljøpåvirkninger (Espoo))*
  • Torsdag den 14. marts - Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

*The public information meeting on 13. Marts 2019 will mainly be conducted in Danish with a possibility for English translation, if you subscribe no later than 6. Marts 2019 to metw@ramboll.dk

Kontaktinfo

Oplysninger om miljøvurderingen (Hav) kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Anne Vibe Termansen, tlf. +45 3392 7570, e-mail: avt@ens.dk.

Oplysninger om miljøvurderingerne (Land) kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen, Dana Østergaard, tlf. +45 9359 7103, mail: damoe@mst.dk

Oplysninger om landsplandirektiv kan fås ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen, Anette Klysner, tlf. +45  3529 1000, mail: ankly@erst.dk     

English

The Danish Energy Agency (DEA) has received an application from Energinet and Gaz System (via Rambøll) to establish the Baltic Pipe natural gas pipeline.

The public consultation period is from 15. February 2019 to 12. April 2019.

For your information the EIA report for The Baltic Sea can be downloaded in English:

The public information meeting on 13. Marts 2019 will mainly be conducted in Danish with a possibility for English translation, if you subscribe no later than 6. Marts 2019 to metw@ramboll.dk

Espoo

Documentation relevant to the cross border impacts from Denmark. The documents can be downloaded in the following languages:

Se Espoo report in Danish below.

The public information meeting on 13. Marts 2019 will mainly be conducted in Danish with a possibility for English translation, if you subscribe no later than 6. Marts 2019 to metw@ramboll.dk

Dokumentation relevant i forhold til grænseoverskridende miljøpåvirkninger: