Energieffektiviseringsordning for overskudsvarme (EFO)

Energieffektiviseringsordning for overskudsvarme (EFO)

Ordningen henvender sig til virksomheder, der ønsker at opnå afgiftsfritagelse på afgiftsbelagt overskudsvarmeleverancer, der leveres fra virksomheden til fjernvarmeselskab eller anden virksomhed.

Virksomhederne kan få indblik i rammerne for ordningen ved at læse kravsspecifikationen.

Hvordan søger jeg?

Du ansøger om indgåelse i ordningen på Energistyrelsens ansøgningsportal. Vi anbefaler, at du læser guide til ansøgning, som kan findes her.

Ansøgningsportalen åbner d. 3 januar kl 8.00. 

Energistyrelsen videresender alle afgørelser om indgåelse i ordningen til Skattestyrelsen, som derefter vil håndtere afgiftsfritagelsen.

Forpligtelser i ordningen

Virksomheden skal i forbindelse med ansøgning om indgåelse i ordningen udarbejde en energigennemgang svarende til den i ISO 50001:2018 som beskrevet i §2 stk. 2-5 i BEK. Energigennemgangen skal foretages på virksomhedens overskudsvarme, herunder i processer og anlæg, der generer, opgraderer og transporterer overskudsvarmen.

Med energigennemgangen udarbejdes: Energikortlægning, screeningsliste med potentialer for energieffektiviseringer og energihandlingsplan. Se Kravsspecifikation for detaljer. Energigennemgangen kan foretages af virksomheden eller dennes rådgiver, hvorefter den skal verificeres af en uvildig ekstern ekspert eller et certificeringsorgan. Ved energigennemgangen kan virksomheden med fordel tage udgangspunkt i Energistyrelsens skabelon for energigennemgangen.

Hvis virksomheden godkendes til indgåelse i ordningen, skal virksomheden:

  • Løbende gennemføre de fundne energieffektiviseringstiltag med tilbagebetalingstid på op til fem år relateret til overskudsvarme, der fremgår af virksomhedens energihandlingsplan.
  • Opdatere energigennemgangen hvert 3. år eller 4. år, såfremt der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens energiforhold, der har indflydelse på den del af overskudsvarmen, der leveres fra virksomheden og som der opnås afgiftsfritagelse på ved tilslutning til ordningen. På baggrund af energigennemgangen opdateres virksomhedens rapport fra energigennemgang, screeningsliste og energihandlingsplan. Energigennemgangen m.v. skal gennemføres forud for den årlige verifikation.
  • Opdatere energigennemgangen, såfremt der er sket væsentlig ændringer i virksomhedens energiforhold, der har indflydelse på den del af overskudsvarmen, der leveres fra virksomheden og som der opnås afgiftsfritagelse på ved tilslutning til ordningen. På baggrund af energigennemgangen opdateres virksomhedens rapport fra energigennemgang, screeningsliste og energihandlingsplan. Energigennemgangen m.v. skal gennemføres forud for den årlige verifikation.
  • Ovenstående punkter skal verificeres hvert år af uvildig ekstern ekspert eller certificeringsorgan. Frister for årlige verifikationer m.v. vil blive meddelt af Energistyrelsen.

Se en mere detaljeret beskrivelse af forpligtelser i ordningen i Energistyrelsens kravsspecifikation.

Ekstern verifikation

Energigennemgange, screeningsliste og energihandlingsplan m.v. skal årligt verificeres af en uvildig ekspert eller et certificeringsorgan. Verifikationerne sker med udgangspunkt i tjeklister, som findes under sektionen ’dokumenter’. Første verifikation skal ske i forbindelse med indsendelse af ansøgning om at indgå i ordningen.  Verifikationen skal sikre, at energigennemgang, screeningsliste og energihandlingsplan m.v. er gennemført i henhold til kravene i ordningen.

I primo 2022 vil Energistyrelsens godkendte uvildige eksperter til brug for ekstern verifikation findes hér:

  • Liste over godkendte uvildige eksperter
  • Godkendte certificeringsorganer kan oplyses ved kontakt med DANAK.

Kompetencekrav, herunder krav til grunduddannelse, erhvervserfaring mv. kan findes i bekendtgørelsen til ordningen samt Energistyrelsens vejledning om ansøgning som uvildig ekspert. Interesserede finder ansøgningsskema til uvildige eksperter her.

For at blive godkendt som uvildig ekspert skal du have deltaget på et kursus for uvildige eksperter afholdt af Energistyrelsen. Energistyrelsen forventer at afholde et nyt kursus for uvildige eksperter den 28. januar 2022, og interesserede kan høre nærmere om kurset og tilmelde sig på EFO@ens.dk.

Afgiftsfritagelse

Når en virksomhed bliver godkendt til at indgå i Energieffektiviseringsordningen for overskudsvarme, kan virksomheden som udgangspunkt opnå fritagelse for overskudsvarmeafgiften for de dele af deres overskudsvarmeleverancer, som er omfattet af ordningen.

Afgiftsfritagelsen varetages af Skattestyrelsen og for spørgsmål herom kan Skattestyrelsen kontaktes her

For ansøgninger som modtages senest d. 3 januar 2022 vil afgiftsfritagelsen være gældende for overskudsvarme, der er leveret fra d. 1 januar 2022. Herefter er det den aktuelle modtagelsesdato, som afgør hvornår afgiftsfritagelsen er gældende fra.

Nyheder til virksomheder

Her kan virksomheder finde nyheder og opdateringer til ordningen. 

Kontakt

Generelle henvendelser og ordningen, herunder spørgsmål om kravsspecifikation m.v. kan Energistyrelsen kontaktes på EFO@ens.dk

For spørgsmål vedr. ansøgningsportalen kan Majbritt V. Nielsen fra 3. januar 2022 kontaktes på: +45 33 92 68 78 eller mvn@ens.dk