Energieffektiviseringsordning for overskudsvarme (EFO)

Energieffektiviseringsordning for overskudsvarme (EFO)

Ordningen henvender sig til virksomheder, der ønsker at opnå afgiftsfritagelse på afgiftsbelagt overskudsvarmeleverancer, der leveres fra virksomheden til fjernvarmeselskab eller anden virksomhed.

Virksomhederne kan få indblik i rammerne for ordningen ved at læse kravsspecifikationen.

Hvordan søger jeg?

Du ansøger om indgåelse i ordningen på Energistyrelsens ansøgningsportal. Vi anbefaler, at du læser vores guide til ansøgning

Energistyrelsen videresender alle afgørelser om indgåelse i ordningen til Skattestyrelsen, som derefter vil håndtere afgiftsfritagelsen.

Energistyrelsen har modtaget ansøgninger fra følgende brancher:

 • Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer
 • Fremstilling af andre fødevarer
 • Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter
 • Fremstilling af andre kemiske produkter
 • Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
 • Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
 • Fremstilling af byggematerialer af gips
 • Fremstilling af cement
 • Fremstilling af fiskemel
 • Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
 • Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr
 • Fremstilling af papir og pap
 • Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
 • Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
Forpligtelser i ordningen

Virksomheden skal i forbindelse med ansøgning om indgåelse i ordningen udarbejde en energigennemgang svarende til den i ISO 50001:2018 som beskrevet i §2 stk. 2-5 i BEK. Energigennemgangen skal foretages på virksomhedens overskudsvarme, herunder i processer og anlæg, der generer, opgraderer og transporterer overskudsvarmen.

Med energigennemgangen udarbejdes: Energikortlægning, screeningsliste med potentialer for energieffektiviseringer og energihandlingsplan. Se Kravsspecifikation for detaljer. Energigennemgangen kan foretages af virksomheden eller dennes rådgiver, hvorefter den skal verificeres af en uvildig ekstern ekspert eller et certificeringsorgan. Ved energigennemgangen kan virksomheden med fordel tage udgangspunkt i Energistyrelsens skabelon for energigennemgangen.

Hvis virksomheden godkendes til indgåelse i ordningen, skal virksomheden:

 • Løbende gennemføre de fundne energieffektiviseringstiltag med tilbagebetalingstid på op til fem år relateret til overskudsvarme, der fremgår af virksomhedens energihandlingsplan.
 • Opdatere energigennemgangen hvert 3. år eller 4. år, såfremt der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens energiforhold, der har indflydelse på den del af overskudsvarmen, der leveres fra virksomheden og som der opnås afgiftsfritagelse på ved tilslutning til ordningen. På baggrund af energigennemgangen opdateres virksomhedens rapport fra energigennemgang, screeningsliste og energihandlingsplan. Energigennemgangen m.v. skal gennemføres forud for den årlige verifikation.
 • Opdatere energigennemgangen, såfremt der er sket væsentlig ændringer i virksomhedens energiforhold, der har indflydelse på den del af overskudsvarmen, der leveres fra virksomheden og som der opnås afgiftsfritagelse på ved tilslutning til ordningen. På baggrund af energigennemgangen opdateres virksomhedens rapport fra energigennemgang, screeningsliste og energihandlingsplan. Energigennemgangen m.v. skal gennemføres forud for den årlige verifikation.
 • Ovenstående punkter skal verificeres hvert år af uvildig ekstern ekspert eller certificeringsorgan. Frister for årlige verifikationer m.v. vil blive meddelt af Energistyrelsen.

Se en mere detaljeret beskrivelse af forpligtelser i ordningen i Energistyrelsens kravsspecifikation.

Ekstern verifikation

Energigennemgange, screeningsliste og energihandlingsplan m.v. skal årligt verificeres af en uvildig ekspert eller et certificeringsorgan for at sikre, at kravene i ordningen overholdes. Første verifikation skal ske i forbindelse med indsendelse af ansøgning om at indgå i ordningen. 

Verifikationerne sker med udgangspunkt i tjeklister, som findes her på hjemmesiden under sektionen ’dokumenter’. 

Personer, der opfylder ordningens kompetencekrav og har gennemført Energistyrelsens kursus om ekstern verifikation, kan ansøge om at indgå i ordningen som uvildig ekspert.

Kompetencekrav, herunder krav til grunduddannelse, erhvervserfaring mv. kan findes i bekendtgørelsen til ordningen samt Energistyrelsens vejledning om ansøgning som uvildig ekspert. Interesserede finder ansøgningsskema til uvildige eksperter her.

Energistyrelsen har godkendt følgende uvildige eksperter:
 

Navn

Virksomhed

Mail

Telefon

Nicolaj Rotbøl

Nordisk Energirådgivning ApS

nr@nordiskenergiraadgivning.dk

+ 45 50550264

Christian Mou

CM2X Consulting ApS

cm@cm2x.dk

+45 51323740

Kristian Hegner

Nordisk Energirådgivning ApS

khh@nordiskenergiraadgivning.dk

+45 50550150

Søren Draborg

Teknologisk Institut

sdg@teknologisk.dk

+45 72202028

Kristian Bloch-Hansen

Nordic Green Solutions

kbh@ngs.dk

+45 27596685

Harald Karlsen

Harald Karlsen Rådgivning Aps

hk@hkrk.dk

+45 30318140

Michael Haarup Hansen

CO2Solutions

michael@co2solutions.dk

+45 31316137

Pia Clausen

NIRAS

piac@niras.dk

+45 53397267

Alex Lantner

Lantner Consult ApS

info@lantner.dk

+45 29726611

Mogens Weel

Weel & Sandvig

mwh@weel-sandvig.dk

+45 26710046

Keld Mejer Hansen

OK Energy Solutions

kmh@okes.dk

+45 61744149

Skafti Halldórsson

ProEnergi

info@proenergi.dk

+45 22550535

Thomas Meincke Rambøll thck@ramboll.com +45 60361709

 

Yderligere ansøgninger er under behandling og listen vil blive opdateret løbende.

Godkendte certificeringsorganer kan oplyses ved kontakt til DANAK.

Afgiftsfritagelse

Når en virksomhed bliver godkendt til at indgå i Energieffektiviseringsordningen for overskudsvarme, kan virksomheden som udgangspunkt opnå fritagelse for overskudsvarmeafgiften for de dele af deres overskudsvarmeleverancer, som er omfattet af ordningen.

Det er den aktuelle dato for modtagelse af ansøgningen, som afgør hvornår afgiftsfritagelsen er gældende fra.

Afgiftsfritagelsen varetages af Skattestyrelsen og for spørgsmål herom kan Skattestyrelsen kontaktes.

 

Nyheder til virksomheder

Her kan virksomheder finde nyheder og opdateringer til ordningen. 

Kontakt

Generelle henvendelser og ordningen, herunder spørgsmål om kravsspecifikation m.v. kan Energistyrelsen kontaktes på ​EFO@ens.dk

For spørgsmål vedr. ansøgningsportalen kan Majbritt V. Nielsen kontaktes på: +45 33 92 68 78 eller mvn@ens.dk