Teknologikatalog for individuelle opvarmningsanlæg

Dette teknologikatalog indeholder data for en række teknologier til individuel opvarmning og er udgivet første gang i august 2016. Der beskrives opvarmningsteknologier, som kan anvendes i enfamilieshuse og til blokvarme i lejlighedsbyggeri. I januar 2021 blev hele kataloget opdateret.

Det første katalog om individuelle opvarmningsteknologier blev udgivet i 2012 og indeholdt også kapitler om fjernvarmenet og elnet. Teknologibeskrivelser og dataark om fjernvarme-, el  og gasnet findes i dag i Teknologikatalog for distribution og transmission af el, gas og fjernvarme.

Læs mere her:

Teknologikatalog for individuelle varmeanlæg opdateret april 2024 

Datablade for individuelle varmeanlæg - opdateret september 2023

Herunder beskrives håndtering af kommentar ved opdatering 2021:

Notat om håndtering af kommentarer ved opdatering 2021

Foruden de i det ovenstående katalog beskrevne varmeteknologier arbejder Energinet.dk med hybridvarmepumper, som kan anvendes som supplement til opvarmning. Læs mere om hybridvarmepumper på  energinet.dk 

Christoph Wolter
Specialkonsulent (+45) 3392 7528