Fjernvarmepuljen

Fjernvarmepuljen er et klimatiltag fra klimaaftale for energi og industri mv. af den 22. juni 2020 (Klimaaftale), der skal bidrage til at nedsætte CO2- udledningen fra olie- og gasfyr i den individuelle varmeforsyning. Fjernvarmevirksomheder kan fra puljen få tilskud til konverteringsprojekter, hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles i nye fjernvarmeområder, og hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme.

Partierne bag Klimaftalen afsatte midler til udrulning af fjernvarme sammen med tre andre tilskudsordninger til udfasning af olie- og gasfyr. Puljerne i kombination med ændringer i varmereguleringen giver en estimeret CO2-reduktion på 700.000 tons.

Den konkrete fordeling af midlerne mellem de fire tilskudsordninger blev aftalt den 30. oktober 2020 i en opfølgende aftale. Samlet er der 405 mio. kr. over perioden 2021-2023 i fjernvarmepuljen.

Efterfølgende vedtog partierne bag finansloven for 2021 at afsætte yderligere midler i perioden 2021-2025 for at styrke indsatsen om at udfase olie- og gasfyr. Midlerne fordeles mellem de fire puljer primo 2021 på baggrund af en ny politisk aftale:

Hvem kan ansøge og til hvad?

Fjernvarmepuljens målgruppe er fjernvarmevirksomheder, der distribuerer varme til slutkunder.

Fjernvarmevirksomheder kan få tilskud til konverteringsprojekter, hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles i nye fjernvarmeområder, og hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme.

Tilskuddet er et fast beløb på op til 20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr for det antal, som udgør minimumstilslutningen.

Minimumstilslutningen er defineret som det antal konverteringer i projektområdet, der inklusiv tilskud fra fjernvarmepuljen, medfører balance i de tilbagediskonterede selskabsøkonomiske indtægter og udgifter over levetiden på konverteringsprojektets investeringer.

Status på fjernvarmepuljen 2021

Fjernvarmepuljen 2021 lukker for ansøgninger den 1. december, men åbner igen den 17.januar 2022.

Puljen er fortsat åben for ansøgninger. I 2021 er der 291,165 mio. kr. i puljen.

  • Der er indsendt 58 ansøgninger.
  • Der er ansøgt om  328.598.153 kr.
  • Der er givet 219.521.053 kr. i tilsagn.

Energistyrelsen har nu modtaget ansøgninger for et højere beløb, end der er til rådighed i puljen. Derfor arbejder vi på at få tilført flere midler allerede i dette års pulje.

Bemærk, at den ansøgte sum endnu ikke har opnået tilsagn om tilskud, hvilket vil sige, at de ansøgte midler ikke nødvendigvis repræsenterer det resterende beløb i puljen.

Støttebetingelser

Du kan læse om alle støttebetingelserne i ansøgningsvejledningen. Bemærk fx, at det er et krav, at konverteringsprojektet enten har opnået en betinget kommunal godkendelse eller en godkendelse på vilkår af, at der opnås tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen. 

Endvidere skal du være opmærksom på, at konverteringsprojektet skal opfylde et krav om energieffektiv fjernvarme, og at det har en forventet gennemførelsestid på maksimalt 5 år.

Hvordan søger man?

Du søger via Energistyrelsens ansøgningsportal. Du kan søge fjernvarmepuljen løbende. Energistyrelsen behandler og reserverer midler efter et først-til-mølle princip. Bemærk dog, at meget mangelfulde ansøgninger kan tildeles afslag. Læs derfor ansøgningsvejledningen grundigt, inden du fremsender ansøgningen.

Ansøgningsmateriale

Gå til ansøgningsportalen

Yderligere oplysninger

Kontakt os

Har du spørgsmål om fjernvarmepuljen, kan du rette henvendelse til fjernvarmepuljen@ens.dk