Fjernvarmepuljen

Fjernvarmepuljen er et klimatiltag fra klimaaftale for energi og industri mv. af den 22. juni 2020 (Klimaaftale), der skal bidrage til at nedsætte CO2- udledningen fra olie- og gasfyr i den individuelle varmeforsyning. Fjernvarmevirksomheder kan fra puljen få tilskud til konverteringsprojekter, hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles i nye fjernvarmeområder, og hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme.

Partierne bag Klimaftalen afsatte midler til udrulning af fjernvarme sammen med tre andre tilskudsordninger til udfasning af olie- og gasfyr. Puljerne i kombination med ændringer i varmereguleringen giver en estimeret CO2-reduktion på 700.000 tons.

Den konkrete fordeling af midlerne mellem de fire tilskudsordninger blev aftalt den 30. oktober 2020 i en opfølgende aftale. Efterfølgende vedtog partierne bag finansloven for 2021 at afsætte yderligere midler i perioden 2021-2025 for at styrke indsatsen om at udfase olie- og gasfyr. Samlet er der 784 mio. kr. over perioden 2021-2023 i fjernvarmepuljen.

Hvem kan ansøge og til hvad?

Fjernvarmepuljens målgruppe er fjernvarmevirksomheder, der distribuerer varme til slutkunder.

Fjernvarmevirksomheder kan få tilskud til konverteringsprojekter, hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles i nye fjernvarmeområder, og hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme.

Tilskuddet er et fast beløb på op til 20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr for det antal, som udgør minimumstilslutningen.

Minimumstilslutningen er defineret som det antal konverteringer i projektområdet, der inklusiv tilskud fra fjernvarmepuljen, medfører balance i de tilbagediskonterede selskabsøkonomiske indtægter og udgifter over levetiden på konverteringsprojektets investeringer.

Fjernvarmepuljen 2022

Fjernvarmepuljen 2022 er åben for ansøgninger. I 2022 er der ca. 445 mio. kr. i puljen.

Energistyrelsen har opdateret ansøgningsvejledningen, tidsplanen og varmeproduktionsopgørelsen, og filerne er nu tilgængelige nederst på siden. Alle ansøgere opfordres til at anvende de nyeste versioner. Især den opdaterede version af varmeproduktionsopgørelsen skal anvendes, da den nu anvender data fra 2020 og ikke 2019.

Status på fjernvarmepuljen 2022

  • Der er indsendt 70 ansøgninger.
  • Der er ansøgt om 337 mio.  kr.
  • Der er givet tilsagn til 250 mio.  kr.

Ovenstående status er opdateret 30. september 2022.

Støttebetingelser

Du kan læse om alle støttebetingelserne i ansøgningsvejledningen. Bemærk fx, at det er et krav, at konverteringsprojektet enten har opnået en betinget kommunal godkendelse eller en godkendelse på vilkår af, at der opnås tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen. 

Endvidere skal du være opmærksom på, at konverteringsprojektet skal opfylde et krav om energieffektiv fjernvarme, og at det har en forventet gennemførelsestid på maksimalt 5 år.

Hvordan søger man?

Du søger via Energistyrelsens ansøgningsportal. Du kan søge fjernvarmepuljen løbende. Energistyrelsen behandler og reserverer midler efter et først-til-mølle princip. Bemærk dog, at meget mangelfulde ansøgninger kan tildeles afslag. Læs derfor ansøgningsvejledningen grundigt, inden du fremsender ansøgningen.

Ansøgningsmateriale

Gå til ansøgningsportalen

Yderligere oplysninger

Kontakt os

Har du spørgsmål om fjernvarmepuljen, kan du rette henvendelse til fjernvarmepuljen@ens.dk