Elreguleringsudvalg

Opgaven for el-reguleringsudvalget har været at gentænke reguleringen, så den understøtter omstillingen til et elsystem baseret på grøn energi, samtidig med en fortsat høj elforsyningssikkerhed og en omkostningseffektiv elsektor til gavn for forbrugere og virksomheder. 

Den nuværende regulering er blevet utidssvarende

Traditionelt har elsystemet været bygget op omkring få termiske kraftværker, men med den grønne omstilling spiller vedvarende energi og de internationale forbindelser en stigende rolle i elsystemet. Den grønne omstilling af elsystemet medfører behov for en regulering, som i øget grad understøtter et fleksibelt og decentralt elsystem, der aktivt udnytter internationale samarbejdsmuligheder og nye net- og forbrugsteknologier. 

Det videre arbejde med El-reguleringsudvalgets anbefalinger

El-reguleringsudvalgets anbefalinger spænder vidt fra bedre forbrugerbeskyttelse til sikring af Danmarks elforsyningssikkerhed. En række af anbefalingerne er i en politisk proces, hvor politikere, brancheorganisationer og energivirksomheder løser de sidste udestående detaljer. Det drejer sig fx om ny økonomisk regulering af eldistributionsvirksomhederne og regler for brug af navn og logo i koncernforbundene energivirksomheder. Andre anbefalinger forventes implementeret i fremtiden eller danner baggrund for nye analyser og ideudvikling hos politikere, brancheorganisationer og energivirksomheder. Fælles for alle anbefalingerne er, at de understøtter omstillingen til et elsystem baseret på grøn energi, samtidig med en fortsat høj elforsyningssikkerhed og en omkostningseffektiv elsektor til gavn for forbrugere og virksomheder.

El-reguleringsudvalgets medlemmer

Udvalget bestod af interessenter fra branchen, herunder energisektoren, forbrugerinteresser, erhvervsorganisationer og grønne organisationer. Udvalget blev ledt af en uafhængig formand, bistået af en uafhængig næstformand og 4 sagkyndige med særlige kompetencer inden for fagområder af relevans for udvalgets arbejde. 

Bestyrelsesformand Søren Bjerre-Nielsen
Bestyrelsesformand Torkil Bentzen
Sagkyndig med makroøkonomisk ekspertise    Direktør Birgitte Hansen, Slotsholm (indtil 15. februar 2014)
Sagkyndig med økonomisk ekspertise    Direktør Uffe Bundgaard-Jørgensen
Sagkyndig med juridisk ekspertise    Professor Martha Roggenkamp, University of Groningen og Partner Sune Fugleholm, Kammeradvokaten (fra 15. februar 2014)
Sagkyndig med generel viden om elsektoren    Institutdirektør Kristian Stubkjær, DTU Elektro
 
Udpeget efter indstilling fra interesseorganisationer, jf. udvalgets kommissorium
Danmarks Vindmølleforening    Professor Poul Erik Morthorst, Risø DTU
Landbrug & Fødevarer    Chef for plante- og energipolitik Søren Korsholm
DI    Chef for Klima- og Energi Troels Ranis
Kommunernes Landsforening    Specialkonsulent Hanne Johnsen, Dansk Affaldsforening (fra 17. april 2013) Konsulent Birthe Rytter Hansen, KL (indtil 17. april 2013)
Dansk Erhverv    Konsulent Marie Louise Thorstensen
Dansk Energi    Vicedirektør Anders Stouge
Foreningen af Slutbrugere af Energi    Kommerciel direktør Marianne Eriksen
Forbrugerrådet    Chefkonsulent Martin Salamon
OVE, Det Økologiske Råd, WWF, Danmarks Naturfredningsforening og Greenpeace (to fælles medlemmer)    Marianne Bender, formand OVE
Søren Dyck-Madsen, energimedarbejder i Det Økologiske Råd

Udvalget blev betjent af et tværministerielt sekretariat i tilknytning til Energistyrelsen. Sekretariatet bistod med faglig sparring og udarbejdelse af faglige oplæg og koordinerede alt eksternt arbejde og input. Foruden Energistyrelsen deltog medarbejdere fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement, Finansministeriet, Sekretariat for Energitilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Skatteministeriet i udvalgets sekretariat. 

Rapporter

Kommissorium

Afsluttende rapport

Sammenfatning

Dokumentationsrapport

Udvalgets rapport til en fremtidig regulering af forsyningspligten

 

Bilag

Faktaark: 

Mere om El