Rådet for Energieffektiv Omstilling

Rådet for Energieffektiv Omstilling

Rådet for Energieffektiv Omstilling er et uafhængigt råd, hvis primære opgave er at rådgive ministeren og ministeriet i forbindelse med udvikling, koordinering og gennemførelse af en samlet energispareindsats.

Rådet for Energieffektiv Omstilling skal rådgive ministeren og ministeriet i forbindelse med udvikling, koordinering og gennemførelse af en samlet energispareindsats. Derudover skal rådet bidrage til at understøtte reduktionen i udledningen af drivhusgasser og understøtte Danmarks position på energieffektiviseringsområdet nationalt såvel som internationalt. Rådet er uafhængigt og kan på eget initiativ komme med forslag og anbefalinger til den siddende minister. Rådet har tidligere heddet Energisparerådet. 

Rådet ledes af en formand udpeget af ministeren. Den nuværende formand er Anders Stouge, Direktør i Dansk Industri Byggeri.

Energistyrelsen er sekretariat for Rådet for Energieffektiv Omstilling. 

 

Anbefalinger fra Rådet for Energieffektiv Omstilling

Rådet udarbejder løbende anbefalinger til ministeren. 

Anbefalinger udarbejdet af Rådet
 

Rådet for Energieffektiv Omstillings Anbefalinger til Danmarks Implementering af Energieffektivitetsdirektivet

Rådet for Energieffektiv Omstillings opfordring til at fortsætte informationsindsats om energieffektivisering

Rådet for Energieffektiv Omstillings oplæg til dansk strategi for effektiv energianvendelse

Rådet for Energieffektiv Omstillings inspirationskatalog til energisparetiltag

Anbefalinger til principper for frisættelse af data

Recommendations for Energy Efficiency Principles in the Green Transition

Appendix for Recommendations for Energy Efficiency Principles in the Green Transition

Rådet for Energieffektiv Omstillings anbefalinger til principper for energieffektivisering i den grønne omstilling

Bilag til anbefalinger til principper for energieffektivisering i den grønne omstilling

Rådet for Energieffektiv Omstillings anbefalinger til Renovation Wave-initiativer

 Energisparerådets anbefalinger til at effektivisere kommunernes energiforbrug

 Energisparerådets anbefalinger til revision af EED

Energisparerådets anbefalinger til revision af EPBD 

Anbefalinger fra Energisparerådet om indskrivning af hensyn vedrørende energieffektivitet i Klimaloven

Anbefalinger fra Energisparerådet til den langsigtede bygningsrenoveringsstrategi 2019

Energisparerådets anbefalinger til udmøntning af erhvervspulje

Energisparerådets anbefalinger til dansk implementering af EED

Energisparerådets anbefalinger vedr. indsatsen i bygninger

Energisparerådets anbefalinger vedr. dansk implementering af Bygningsdirektivet

Energisparerådets anbefalinger vedr. digitalisering og energieffektivitet

Energisparerådets anbefalinger vedrørende energieffektivisering af fjernvarmen via skift til lavtemperaturfjernvarme og implementering af flere ikke-termiske varmeteknologier

Energisparerådets høringssvar til Bygningsdirektivet EPBD

Energisparerådets høringssvar til Energieffektiviseringsdirektivet

 

Rådets medlemmer

Rådet for Energieffektiv Omstilling består af en formand og en række medlemmer, som repræsenterer aktører og interessenter inden for energieffektivitetsområdet. Det er ministeren som udpeger formanden og medlemmerne. Derudover har Danske Universiteter mulighed for at indstille sagkyndige til to pladser i Rådet for Energieffektiv Omstilling. 

Interesseorganisationer og øvrige aktører med betydning for området kan få mulighed for at indstille medlemmer til optagelse i rådet.

Nuværende medlemmer af Rådet for Energieffektiv Omstilling

 • BAT-kartellet

 • CONCITO

 • Dansk Erhverv

 • Dansk Fjernvarme

 • Dansk Industri

 • Danske Arkitektvirksomheder

 • Drivkraft Danmark

 • EjendomDanmark

 • Energiforum Danmark

 • Fagbevægelsens Hovedorganisation

 • Forbrugerrådet Tænk

 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører

 • Green Power Denmark

 • Kommunernes Landsforening

 • Landbrug & Fødevarer

 • Rådet for Bæredygtigt Byggeri

 • Rådet for Grøn Omstilling

 • SMVdanmark

 • SYNERGI

 • TEKNIQ Arbejdsgiverne

 • VedvarendeEnergi

 • VELTEK

Sagkyndige repræsentanter fra:

 • Roskilde Universitet
 • Aalborg Universitet
Årshjul

Årshjulet beskriver det forventede indhold af Rådet for Energieffektiv Omstillings møder ud fra viden om og forventninger til relevante initiativer på energispareområdet det kommende år. Årshjulet er et dynamisk værktøj, der løbende kan justeres og tilpasses aktuelle emner, som skal på dagsordenen.

Rådet for Energieffektiv Omstillings årshjul 2023

Rådet for Energieffektiv Omstillings årshjul 2022

Energisparerådets årshjul 2021

Energisparerådets årshjul 2020

Energisparerådets årshjul 2019

Forretningsorden

Ministeren skal i henhold til loven fastsætte en forretningsorden for Rådet for Energieffektiv Omstilling.

Forretningsordenen for Rådet for Energieffektiv Omstilling

Kontakt

Sekretariatet for Rådet for Energieffektiv Omstilling