Rådet for Energieffektiv Omstilling

Rådet for Energieffektiv Omstilling

Rådet for Energieffektiv Omstilling er et uafhængigt råd, hvis primære opgave er at rådgive ministeren og ministeriet i forbindelse med udvikling, koordinering og gennemførelse af en samlet energispareindsats.

Rådet for Energieffektiv Omstilling skal rådgive ministeren og ministeriet i forbindelse med udvikling, koordinering og gennemførelse af en samlet energispareindsats. Derudover skal rådet bidrage til at understøtte reduktionen i udledningen af drivhusgasser og understøtte Danmarks position på energieffektiviseringsområdet nationalt såvel som internationalt. Rådet er uafhængigt og kan på eget initiativ komme med forslag og anbefalinger til den siddende minister. Rådet har tidligere heddet Energisparerådet. 

Rådet ledes af en formand udpeget af ministeren. Den nuværende formand er Ingrid Reumert, næstformand i SYNERGI. Hun afgår som formand ved udgangen af juni 2022. 

Energistyrelsen er sekretariat for Rådet for Energieffektiv Omstilling. 

 

Rådets medlemmer

Rådet for Energieffektiv Omstilling består af en formand og en række medlemmer, som repræsenterer aktører og interessenter inden for energieffektivitetsområdet. Det er ministeren som udpeger formanden og medlemmerne. Derudover har Danske Universiteter mulighed for at indstille sagkyndige til to pladser i Rådet for Energieffektiv Omstilling. 

Interesseorganisationer og øvrige aktører med betydning for området kan få mulighed for at indstille medlemmer til optagelse i rådet.

Nuværende medlemmer af Rådet for Energieffektiv Omstilling

 • BAT-kartellet

 • CONCITO

 • Dansk Erhverv

 • Dansk Fjernvarme

 • Dansk Industri

 • Danske Arkitektvirksomheder

 • De Frie Energiselskaber

 • Drivkraft Danmark

 • EjendomDanmark

 • Energiforum Danmark

 • Fagbevægelsens Hovedorganisation

 • Forbrugerrådet Tænk

 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører

 • Green Power Denmark

 • Kommunernes Landsforening

 • Landbrug & Fødevarer

 • Rådet for Grøn Omstilling

 • SMVdanmark

 • SYNERGI

 • TEKNIQ Arbejdsgiverne

 • VedvarendeEnergi

 • VELTEK

 • Roskilde Universitet

 • Aalborg Universitet

Årshjul

Årshjulet beskriver det forventede indhold af Rådet for Energieffektiv Omstillings møder ud fra viden om og forventninger til relevante initiativer på energispareområdet det kommende år. Årshjulet er et dynamisk værktøj, der løbende kan justeres og tilpasses aktuelle emner, som skal på dagsordenen.

Rådet for Energieffektiv Omstillings årshjul 2022

Energisparerådets årshjul 2021

Energisparerådets årshjul 2020

Energisparerådets årshjul 2019

Forretningsorden

Ministeren skal i henhold til loven fastsætte en forretningsorden for Rådet for Energieffektiv Omstilling.

Forretningsordenen for Rådet for Energieffektiv Omstilling

Kontakt

Sekretariatet for Rådet for Energieffektiv Omstilling