Forhandlere

Energimærker i butikken

Forhandlere af energimærkede produkter skal sørge for, at alle nye produkter er forsynet med et energimærke, når de udstilles i butikken. Mærket skal være placeret synligt, så det er nemt for forbrugerne at læse det.

Det er ikke tilladt at nedfotografere energimærkets størrelse eller udformning. Energimærket må gerne gøres større – blot det sker proportionelt, så højde/bredde-forholdet bibeholdes. Det er ikke tilladt at bruge en sort/hvid kopi af mærket eller dække energimærket med andre mærker eller prisskilte.

Reskalering af energimærket

Fra 1. marts 2021 reskaleres energimærket for køle/fryseapparater, vaskemaskiner, kombinerede vaske-tørremaskiner og opvaskemaskiner til husholdninger. Endvidere reskaleres energimærket for fjernsyn og der indføres krav om energimærkning af andre digitale skærme som f.eks. computerskærme. Reskalering betyder, at mærket ændres tilbage til den originale A til G skala uden anvendelse af klasserne A+, A++ og A+++. For andre husholdningsapparater som f.eks. tørretumblere, emhætter og ovne reskaleres mærkningen, når der vedtages en revideret energimærkningsforordning for produktet. For lyskilder reskaleres energimærket fra 1. september 2021.

Se mere om det reskalerede energimærke på følgende links:

Det reskalerede energimærke – vejledning til forhandlere (pdf)

Dobbelt energimærkning (pdfg)

Reskalering af energimærket for husholdningsapparater (ppt)

Reskalering af energimærket for lyskilder (ppt)

Forhandlerne skal senest 14 dage efter den dato, hvor det reskalerede energimærke skal anvendes, udskifte de eksisterende energimærker med reskalerede mærker. Dette gælder både i forretningen og på internettet.

Energimærkeoplysninger ved annoncering

Ved annoncering (oplysninger i reklame og salgsmateriale) skal der henvises til energieffektivitetsklassen i alle reklamer og teknisk salgsmateriale, hvis der gives prisoplysninger eller andre energirelaterede oplysninger.

Energimærkning i netbutikker

Du har som internetforhandler pligt til at informere forbrugeren om et produkts energimærkning. Derfor skal produktets energimærke og datablad fremgå på forhandlerens hjemmeside.

Det er lovpligtigt, at leverandørerne skal stille produktets energimærke og datablad til rådighed for forhandlerne i elektronisk form. Og det er lovpligtigt, at forhandlerne skal vise energimærket og databladet, når produktet udbydes til salg på internettet. Informationen skal være i nærheden af prisen, og den skal være vist på en klar og tydelig måde.

Hvilke produkter er omfattet?

Alle produkter, der er omfattet af EU’s energimærkningsordning, skal annonceres med elektronisk energimærke og datablad. Reglerne om energimærkning på internettet blev gennemført via en tværgående forordning for alle energimærkede produkter (EU) Nr. 518/2014 og bliver løbende indarbejdet i reviderede eller nye forordninger om energimærkning af produkter.

Hvilke krav er der til mærkningen?

Energimærket og databladet kan bl.a. vises ved hjælp af et indlejret billede. I så fald skal det billede, der bliver brugt til at aktivere energimærket, være en pil med en farve, der svarer til produktets energiklasse. Den relevante energiklasse skal være angivet på pilen.

Nedenstående eksempel viser, hvordan pilen skal være udformet for et produkt med energiklasse A+++.

Grafik: Energiklasse A+++

For reskalerede mærker: Fra 1. marts 2021 skal den pil, der giver adgang til energimærket, udover produktets energiklasse, også vise de tilgængelige energiklasser på energimærket (skalaen). Se eksempel nedenfor for produkt i energiklasse B på en skala fra A til G. 

Grafik: Energimærke med skala

Hvis databladet vises som et indlejret billede, skal billedet, der aktiverer oplysningerne, kaldes ”Datablad”.

Det elektroniske energimærke skal have samme layout og indeholde de samme oplysninger som det energimærke, der er på produktet i butikkerne. Det elektroniske datablad skal indeholde de samme oplysninger, som det trykte datablad.

Vejledninger i korrekt energimærkning

Bemærk, at nedenstående vejledninger ikke fuldt ud tager hensyn til de nye regler om reskalering af energimærket. Se mere om det reskalerede energimærke på link ovenfor.

Energistyrelsen har udarbejdet en række vejledninger om energimærkning af produkter:

Generelt vejledning til butikker, online salg og markedsføringsmaterialer

Butiksvejledning, generel

Bilag, butiksvejledning generel

Butiksvejledning, internettet

Butiksvejledning, markedsføring

Vejledning målrettet byggemarkeder og køkkenforhandlere

Butiksvejledning, byggemarkeder

Butiksvejledning, køkken

Vejledning til markedsføring og salg af hårde hvidevarer til professionelt brug

Butiksvejledning, hårde hvidevarer til professionelt brug

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn

1. august 2018 overtog Sikkerhedsstyrelsen opgaven med at føre tilsyn med energimærkeordningen fra Energistyrelsen. Læs mere om tilsyn og kontrol på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk