Forhandlere

Energimærker i butikken

Forhandlere af energimærkede produkter skal sørge for, at alle nye produkter er forsynet med et energimærke, når de udstilles i butikken. Mærket skal være placeret synligt, så det er nemt for forbrugerne at læse det.

Det er ikke tilladt at nedfotografere energimærkets størrelse eller udformning. Energimærket må gerne gøres større blot det sker proportionelt, så højde/bredde-forholdet bibeholdes. Det er ikke tilladt at bruge en sort/hvid kopi af mærket eller dække energimærket med andre mærker eller prisskilte.

Se mere om størrelserne på energimærket i størrelsesvejledningen 

Reskalering af energimærket

Energimærket for køle/fryseapparater, vaskemaskiner, kombinerede vaske-tørremaskiner, opvaskemaskiner til husholdninger, fjernsyn og lyskilder er blevet reskaleret. Endvidere er der indført krav om energimærkning af andre digitale skærme som f.eks. computerskærme. Reskalering betyder, at mærket ændres tilbage til den originale A til G skala uden anvendelse af klasserne A+, A++ og A+++. For andre husholdningsapparater som f.eks. tørretumblere, emhætter og ovne reskaleres mærkningen, når der vedtages en revideret energimærkningsforordning for produktet.

Se mere om det reskalerede energimærke på følgende links:

Det reskalerede energimærke – vejledning til forhandlere (pdf)

Dobbelt energimærkning (pdfg)

Reskalering af energimærket for husholdningsapparater (ppt)

Reskalering af energimærket for lyskilder (ppt)

Forhandlerne må kun bruge det reskalerede energimærke på de ovenfor nævnte produktgrupper, dog har forhandlerne frist til den 1. marts 2023 at få udskiftet de eksisterende energimærker med reskalerede mærker på emballagen af lyskilder til salg i forretningen.

Energimærkeoplysninger ved annoncering

Ved annoncering (oplysninger i reklame og salgsmateriale) skal der henvises til energieffektivitetsklassen i alle reklamer og teknisk salgsmateriale, hvis der gives prisoplysninger eller andre energirelaterede oplysninger.

Energimærkning ved salg på internettet

Der er pligt til at informere kunden om et produkts energimærkning og produktdatablad inden købets afslutning. Derfor skal produktets energimærke og produktdatablad fremgå i forbindelse med visningen af produktet ved salg på internettet.

Det er lovpligtigt, at leverandørerne skal stille produktets energimærke og produktdatablad til rådighed for forhandlerne i elektronisk form. Ligeledes er det lovpligtigt at vise energimærket og produktdatabladet, når produktet udbydes til salg på internettet. Informationen skal være i nærheden af prisen og den skal være vist på en klar og tydelig måde.

For produkter med de ny reskalerede energimærker gælder det, at både forhandlere, producenter og importører skal opfylde kravene om at vise energimærke og produktdatablad ved salg på inter­nettet - uanset om salget sker til forbrugere, forhandlere eller andre.

Hvilke produkter er omfattet?

Alle produkter, der er omfattet af EU’s energimærkningsordning, skal annonceres med elektronisk energimærke og produktdatablad. Reglerne om energimærkning på internettet blev gennemført via en tværgående forordning for alle energimærkede produkter (EU) Nr. 518/2014 og bliver løbende indarbejdet i reviderede eller nye forordninger om energimærkning af produkter.

Hvilke krav er der til mærkningen?

Energimærket og produktdatabladet må gerne vises ved hjælp af et indlejret billede. I så fald skal det indlejrede billede, der bliver brugt til at aktivere energimærket, være en pil med en farve, der svarer til produktets energiklasse. Den relevante energiklasse skal være angivet på pilen.

Nedenstående eksempel viser, hvordan pilen skal være udformet for et produkt med energiklasse A+++.

Grafik: Energiklasse A+++

Eksempler på energipile for energiklasse A+++.

For reskalerede mærker: Pilen skal også vise de tilgængelige energiklasser på energimærket (skalaen for energispændet). Se eksempel nedenfor for produkt i energiklasse B på en skala fra A til G. 

Grafik: Energimærke med skala

Eksempler på reskalerede energipile for energiklasse B.

Hvis produktdatabladet vises som et indlejret billede, skal det indlejrede billede, der aktiverer oplysningerne, kaldes ”Produktdatablad”.

Det elektroniske energimærke skal have samme layout og indeholde de samme oplysninger som det energimærke, der er på produktet i butikkerne. Det elektroniske produktdatablad skal indeholde de samme oplysninger, som det trykte produktdatablad.

Vejledninger i korrekt energimærkning

Energistyrelsen har udarbejdet en række vejledninger om energimærkning af produkter. Vejledningerne er ikke en fortolkning af forordningerne og træder ikke i stedet for forordningerne:

Generelt vejledning til butikker, online salg og markedsføringsmaterialer

Butiksvejledning, generel

Butiksvejledning, internetsalg

Butiksvejledning, markedsføring

Butiksvejledning, undtagelser 

Butiksvejledning, størrelsesguide

Vejledning om energimærkning af lyskæder

Vejledning målrettet byggemarkeder og køkkenforhandlere

Butiksvejledning, byggemarkeder

Butiksvejledning, køkkenforhandler

Vejledning til markedsføring og salg af hårde hvidevarer til professionelt brug

Butiksvejledning, hårde hvidevarer til professionelt brug

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn

1. august 2018 overtog Sikkerhedsstyrelsen opgaven med at føre tilsyn med energimærkeordningen fra Energistyrelsen.

Læs mere om tilsyn og kontrol på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere om butikskontrol

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk