Forhandlere

Energimærker i butikken

Forhandlere af energimærkede produkter skal sørge for, at alle nye produkter er forsynet med et energimærke, når de udstilles i butikken. Mærket skal være placeret synligt, så det er nemt for forbrugerne at læse det.

Det er ikke tilladt at nedfotografere energimærkets størrelse eller udformning. Energimærket må gerne gøres større – blot det sker proportionelt, så højde/bredde-forholdet bibeholdes. Det er ikke tilladt at bruge en sort/hvid kopi af mærket eller dække energimærket med andre mærker eller prisskilte.

Energimærkeoplysninger ved annoncering

Ved annoncering (oplysninger i reklame og salgsmateriale) skal der henvises til energieffektivitetsklassen i alle reklamer og teknisk salgsmateriale, hvis der gives prisoplysninger eller andre energirelaterede oplysninger.

Energimærkning i netbutikker

Du har som internetforhandler pligt til at informere forbrugeren om et produkts mærkning. Derfor skal produktets energimærke og datablad fremgå på forhandlerens hjemmeside.

Det er lovpligtigt, at leverandørerne skal stille produktets energimærke og datablad til rådighed for forhandlerne i elektronisk form. Og det er lovpligtigt, at forhandlerne skal vise energimærket og databladet, når produktet udbydes til salg på internettet. Informationen skal være i nærheden af prisen, og den skal være vist på en klar og tydelig måde.

Hvilke produkter er omfattet?

Produkter, der er omfattet af EU’s energimærkningsordning, skal annonceres med elektronisk energimærke og datablad. For produkter, der allerede var omfattet af energimærkningsforordninger, da reglerne om energimærkning på internettet blev indført, er online mærkning kun lovpligtig for nye modeller (modeller med ny modelbetegnelse markedsført fra 1. januar 2015 eller senere).

Reglerne er og bliver løbende indarbejdet i forordninger om energimærkning af yderligere produkttyper. I disse tilfælde gælder kravet om online mærkning samtidigt med, at den nye forordning bliver gældende.

Hvilke krav er der til mærkningen?

Energimærket og databladet kan bl.a. vises ved hjælp af et indlejret billede. I så fald skal det billede, der bliver brugt til at aktivere energimærket, være en pil med en farve, der svarer til produktets energiklasse. Den relevante energiklasse skal være angivet på pilen.

Nedenstående eksempel viser, hvordan pilen skal være udformet for et produkt med energiklasse A+++.

Hvis databladet vises som et indlejret billede, skal billedet, der aktiverer oplysningerne, kaldes ”Datablad”.

Det elektroniske energimærke skal have samme layout og indeholde de samme oplysninger som det energimærke, der er på produktet i butikkerne. Det elektroniske datablad skal indeholde de samme oplysninger, som det trykte datablad.

Energistyrelsen fører tilsyn

Energistyrelsen udfører jævnligt butikskontroller for at sikre, at forhandlerne overholder energimærkereglerne, herunder i reklamer og netbutikker.

Energistyrelsen fører også tilsyn med, at produkterne overholder ecodesignkravene. Produkter, der ikke overholder EU’s ecodesignkrav, må ikke markedsføres i EU. Det er producenten og importørens ansvar.

Hvis et produkt bliver fundet ulovligt, vil forhandlere blive bedt om at tage produktet af ud af handlen med det samme.

Læs mere om tilsyn og kontrol med ordningerne for energikrav

Nevin Karaman
Fuldmægtig Center for systemanalyse, energieffektivitet og global rådgivning (+45) 3392 4941