Tilsyn og kontrol med ordningerne for energikrav

Kontrol af produkter

Indtil 1. august 2018 har Energistyrelsen været ansvarlig for at føre tilsyn med krav til produkter.  Som følge af Regeringens Bedre Balance II har Sikkerhedsstyrelsen per 1. august 2018 overtaget Energistyrelsens opgave som tilsynsførende myndighed for kontrol af produkter.

Tilsyn af produkter bliver ført for at overholde reglerne om EU’s energimærkning og ecodesign i Danmark. Tilsynet skal sikre, at produkter der markedsføres i Danmark overholder kravene, og at forbrugerne kan stole på energimærkningen. Endvidere bidrager tilsynet til at sikre lige konkurrencevilkår for virksomheder. Tilsynet omfatter fire typer af kontroller:

Det er sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning, som nu er placeret under Sikkerhedsstyrelsen, der udfører de praktiske dele af tilsynet.

 • Kontrol af hjemmesider
 • Butikskontrol (fysisk og web)
 • Dokumentkontrol
 • Kontrolmålinger

Læs mere om sekretariatets arbejde i bunden af siden.

Kontrolresultater

Her kan du se resultater fra Energistyrelsens kontroller af produkter, dokumenter og butikker frem til 1. august 2018. Kontrolrapporterne, som er udført efter 1. august 2018, vil fra denne dato fremgå af Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. 

Oversigten viser tidligere resultater af Energistyrelsens kontroller af:

 • Produkter, der skal overholde krav til ecodesign (miljøvenligt design)
 • Produkter, der skal overholde krav til energimærkning
 • Butikker, der skal overholde krav om energimærkning
Se kontrolresultaterne

For nogle produkttyper gælder både krav fra energimærkning og ecodesign. I skemaet står, hvilke krav der er blevet kontrolleret.

 

PRODUKT / BUTIK

SENESTE RESULTATER

TIDLIGERE RESULTATER

Butikker

Energistyrelsen har i 2017 kontrolleret energimærkning af produkter i 46 butikker. 18 af disse levede op til energimærkningskravene.

Hent seneste resultater for butikker

Hent tidligere resultater for butikker

Computer og computerservere

Energistyrelsen har i 2018 kontrolleret 7 computer servere. 5 af de kontrollerede servere levede op til kravene fra ecodesign.

Hent seneste resultater for computere og computerservere

 

 

 

Eksterne strømforsyninger

Energistyrelsen har i 2015 kontrolleret 5 eksterne strømforsyninger. Alle levede op til kravene for ecodesign.

Hent seneste resultater for eksterne strømforsyninger

 

Emhætter

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 6 emhætter. 3 af de kontrollerede emhætter levede op til de oplyste energimærker.

Hent seneste resultater for emhætter

Hent tidligere resultater for emhætter

Elmotorer

Energistyrelsen har i 2017-2018 kontrolleret 10 elmotorer. 9 af de kontrollerede motorer lever op til kravene fra ecodesign.

Hent seneste resultater for elmotorer

Hent tidligere resultater for elmotorer

Fjernsyn

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 4 fjernsyn. Alle kontrollede fjernsyn levede op til de oplyste energimærker.

Hent seneste resultater for fjernsyn

 

Klimaanlæg

Energistyrelsen har i 2017 kontrolleret 8 mobile klimaanlæg. 5 af de kontrollerede anlæg levede op til de oplyste energimærker.

Hent seneste resultater for klimaanlæg

Hent tidligere resultater for klimaanlæg

Kondenseringsaggregater

Energistyrelsen har i 2018 kontrolleret fire kondenseringsaggregater. Tre af disse levede op til energimærkerne.

Hent seneste resultater for kondenseringsaggregater

 

 

Professionelle køle- og fryseapparater

Energistyrelsen har i 2017 kontrolleret 8 professionelle køle- og fryseapparater. 5 af disse levede op til kravene fra ecodesign og energimærkning.

Hent seneste resultater for professionelle køle- og fryseapparater

 

Køle- og fryseapparater

Energistyrelsen har i 2018 kontrolleret 19 køle-/fryseapparater. 17 af de kontrollerede skabe levede op til de oplyste energimærker.

Hent seneste resultater for køle- og fryseapparater

 

Hent tidligere resultater for køle- og fryseapparater

Luft til luft-varmepumper

Energistyrelsen har i 2018 kontrolleret 10 luft til luft-varmepumper. Otte af de kontrollerede produkter levede op til de oplyste energimærker.

Hent seneste resultater for luft til luft-varmepumper

Hent tidligere resultater for luft til luft-varmepumper

Lyskilder

Energistyrelsen har i 2017 kontrolleret 32 lyskilder. 13 af dem levede op til de oplyste energimærker.

Hent seneste resultater for lyskilder

 

Opvaskemaskiner

Energistyrelsen har i 2017 kontrolleret 10 opvaskemaskiner. 5 af disse levede op til kravene fra ecodesign og energimærkning.

Hent seneste resultater for opvaskemaskiner

 

Opvarmningsanlæg

Energistyrelsen har i 2017 kontrolleret 9 opvarmningsanlæg. 5 af disse anlæg levede op til de oplyste energimærker.

Hent seneste resultater for opvarmningsanlæg

Hent tidligere resultater for opvarmningsanlæg

Ovne

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 10 ovne. 8 af de kontrollerede ovne levede op til de oplyste energimærker.

Hent seneste resultater for ovne

 

Standby

Energistyrelsen har i 2017 kontrolleret 20 produkter med strømforbrug i standby og slukket tilstand. 14 af de kontrollerede produkter overholder kravene fra ecodesign.

Hent seneste resultater for standby

 

Tørretumblere

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 15 tørretumblere. 13 af de kontrollerede tørretumblere levede op til de oplyste energimærker.

Hent seneste resultater for tørretumblere

 

Vandpumper

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret en vandpumpe, som levede op til kravene fra ecodesign.

Hent seneste resultater for vandpumper

Hent tidligere resultater for vandpumper

Varmtvandbeholdere og vandvarmere

Energistyrelsen har i 2016-2017 kontrolleret 16 vandvarmere og varmtvandsbeholdere. 11 af disse levede op til kravene fra ecodesign og energimærkning.

Hent seneste resultater for varmtvandsbeholdere og vandvarmere

 

Vaskemaskiner

Energistyrelsen har i 2018 kontrolleret 5 vaskemaskiner. 4 af de kontrollerede maskiner levede op til de oplyste energimærker.

 

Hent seneste resultater for vaskemaskiner

 

Ventilatorer

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 17 ventilatorer. 12 af de kontrollerede ventilatorer levede op til kravene fra ecodesign.

Hent seneste resultater for ventilatorer

Hent tidligere resultater for ventilatorer

Ventilationsaggregater

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 11 ventilationsaggregater. Alle kontrollerede aggregater levede op til de oplyste energimærker.

Hent seneste resultater for ventilationsaggregater

 

Vinkøleskabe og multianvendelige køleskabe

Energistyrelsen har i 2017 kontrolleret 22 vinkøleskabe. 11 af disse levede op til de oplyste energimærker.

Hent seneste resultater for vinkøleskabe og multianvendelige køleskabe

Hent tidligere resultater for vinkøleskabe og multianvendelige køleskabe

Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning

Dele af det praktiske tilsynsarbejde er uddelegeret til Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter. Sekretariatets udvælger produkter og butikker til kontrol samt udøver butikskontrol, dokumentkontrol og kontrolmålinger.

Sekretariatet følger desuden op ved manglende indlevering af dokumenter eller manglende overholdelse af krav. De vejleder producenter, importører og forhandlere samt besvarer henvendelser om ecodesign og energimærkning.

Hvis du som producent, importør eller forhandler har spørgsmål om ecodesign og energimærkning af produkter, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter

Bredbjergvej 44
5230 Odense M
Tlf.: +45 43 30 50 20
sekretariat@eco-energimaerke.dk

Kontroltyper

Kontrol af hjemmesider

For mange produkter omfattet af ecodesign er der krav om, at leverandøren skal gøre en række informationer om produktet tilgængelige på deres hjemmeside. Disse informationer kan f.eks. omhandle energiforbrug og særlige funktioner eller ydelsesparametre.

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med om disse informationskrav bliver overholdt.

Sådan foretages kontrollen

Sikkerhedsstyrelsens kontrol af informationskravene på internettet foregår ved at Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter udvælger hjemmesider enten i forbindelse med anden kontrol eller ved stikprøve som en indsats overfor hjemmesider generelt.  De aktuelle leverandører bliver informeret om kontrollen, uanset om hjemmesiden lever op til kravene eller ej.

Butikskontrol (fysisk og web)

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at forhandlere af energimærkede produkter synliggør energimærket og andre relevante produktoplysninger i deres butikker. Dette gælder også for webbutikker.

Krav til synlighed

 • Forbrugeren skal inden køb af et produkt kunne se energimærket og andre relevante produktoplysninger.
 • Alle energimærkede produkter, som udstilles i butikker, skal vise det korrekte energimærke.
 • Det er ikke tilladt at bruge en sort/hvid kopi af mærket eller dække energimærket med andre mærker.
 • Det er ikke tilladt at nedfotografere energimærkets størrelse eller udformning. Energimærket må gerne gøres større – blot det sker proportionelt, altså så ingen dimensioner ændres.
 • På webbutikker skal energimærke og datablad være tilgængeligt sammen med prisen på produktet. 
Dokumentkontrol

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer producenter og leverandørers dokumentation for at sikre, at oplysninger om energimærkning er korrekte, og at dokumentationen viser, at krav til ecodesign er overholdt.

Krav til dokumentation

Producenter og leverandører skal overholde kravene til den dokumentation, der vedrører det energimærkede produkt:

 • Oplysningerne givet på energimærket skal være korrekte.
 • Det skal være påvist, at produktet overholder minimumskrav fra ecodesign.

Producenterne skal indlevere den tekniske dokumentation for produktet. Kravene varierer fra produkt til produkt.

Læs mere om produktkrav

Sådan foretages kontrollen

Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter fører på vegne af Sikkerhedsstyrelsen løbende kontrol med, at kravene til dokumentation bliver overholdt. Sekretariatet kontrollerer blandt andet:

 • Reklamer
 • Tekniske salgsmaterialer
 • Datablade/oplysningsskemaer
 • Brugermanualer
 • Hjemmesider
 • Overensstemmelseserklæringer

På baggrund af resultaterne udvælger Sikkerhedsstyrelsen de produkter, der skal kontrolmåles i et laboratorium.

Kontrolmålinger

Måling af produkter

Sikkerhedsstyrelsen udfører kontrolmåling af produkter og følger op på resultaterne i forhold til producenter og leverandører. Formålet er, at kontrollere om oplysningerne på energimærkerne og i leverandørernes tekniske dokumentation er korrekte, og om produkterne overholder ecodesignkravene til energieffektivitet.

Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter udvælger hvert år et antal produkter til måling – ofte i forbindelse med en dokumentkontrol. Målingerne udføres efter gældende målestandarder, på et uafhængigt og så vidt muligt akkrediteret målelaboratorium.

Håndtering

Sekretariatet har til opgave at følge op på kontrolresultaterne over for leverandører og producenter. Hvis målingen viser, at produktet ikke overholder ecodesignkrav og/eller krav til energimærkningsoplysninger, tager sekretariatet kontakt til leverandøren eller producenten og beder om at få rettet op på afvigelsen. Leverandøren/producenten har så tre muligheder:

 • At acceptere resultatet og ændre mærkning eller produkt, så det overholder kravene
 • At få produktet testet yderligere for at fastslå, om det lever op til kravene eller ej
 • At tilrette produktet, så det enten lever op til minimumskravene eller lever op til de angivne oplysninger

Hvis produktet forsat ikke overholder kravene og leverandøren ikke på den baggrund ændrer mærkningen, ændrer produktet eller trækker produktet tilbage, politianmelder Sikkerhedsstyrelsen den ansvarlige.

Omkostningerne ved tilsynet vil blive faktureret den ansvarlige, hvis tilsynet påviser fejl. Sikkerhedsstyrelsen kan ikke udskrive bøder, men politianmelder i særligt grove tilfælde eller ved gentagende overtrædelser.

Resultater af kontrol og tilsyn fra kontroller før 1. august 2018 er offentliggjort her på hjemmesiden. Kontrolresultater fra efter 1. august 2018 offentliggøres på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Se resultaterne fra tidligere kontroller under "Kontrolresultater".

Kontrol med Energy Star

EU og USA samarbejder om Energy Star-ordningen for it-udstyr. I USA er ordningens produktregistrering baseret på, at produkter på forhånd testes af uafhængig tredjepart (tredjepartscertificering). I EU registreres produkterne på basis af producenternes egne oplysninger/tests (selvcertificering). 

EU-Kommissionen er ansvarlig for, at Energy Star-logoet bruges korrekt i EU, og at logoet kun bruges på registrerede produkter.

De enkelte medlemsstater, herunder Danmark, er forpligtet til at samarbejde med EU-Kommissionen, hvis der er behov for sanktioner i de enkelte lande.