Tilsyn og kontrol med ordningerne for energikrav

Kontrol af apparater og produkter

Energistyrelsen har pligt til at føre tilsyn med apparater og produkter, der er omfattet af krav om energimærknings- og/eller ecodesign. Kontrollen skal sikre lige konkurrencevilkår for virksomheder og at forbrugerne kan stole på mærkningen.

Energistyrelsen gennemfører fire typer af kontrol: internetkontrol, butikskontrol (fysisk og web), dokumentkontrol og kontrolmålinger.

Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning

Dele af det praktiske tilsynsarbejde er uddelegeret til Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter. Sekretariatets udvælger produkter og butikker til kontrol samt udøver butikskontrol, dokumentkontrol og kontrolmålinger.

Sekretariatet følger desuden op ved manglende indlevering af dokumenter eller manglende overholdelse af krav. De vejleder producenter, importører og forhandlere samt besvarer henvendelser om ecodesign og energimærkning.

Hvis du som producent, importør eller forhandler har spørgsmål om ecodesign og energimærkning af produkter, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

 

Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter

Adresse:
Bredbjergvej 44
5230 Odense M

Telefonnummer:
+45 43 30 50 20

E-mailadresse:
sekretariat@eco-energimaerke.dk

 

Årsrapport

Links

Internetkontrol

Forhandlere på nettet er forpligtet til at oplyse apparatets eller produktets energimærkning. Alle leverandørerne af produkter med krav om energimærke skal derfor stille såvel produktets energimærke som datablad til rådighed for forhandlere i elektronisk form.

Klimaanlæg og komfortventilatorer, lyskilder og emhætter er eksempler på produkter, hvor der er krav om, at leverandøren gør produktinformation tilgængelig på deres webside.  Typisk vil der være tale om, at de tekniske datablade skal være tilgængelige.

Energistyrelsen fører tilsyn med om kravene bliver overholdt.

 

Sådan foretages kontrollen

Sådan foretages kontrollen

Energistyrelsens kontrol af informationskravene på internettet foregår ved at Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af produkter udvælger hjemmesider enten i forbindelse med anden kontrol eller ved stikprøve som en indsats overfor hjemmesider generelt.  De aktuelle leverandører bliver kontaktet, hvis tilsynet giver anledning til opfølgende spørgsmål.

Butikskontrol

Energistyrelsen fører kontrol med, at forhandlere af energimærkede produkter synliggør energimærket og andre relevante produktoplysninger i deres butikker. Dette gælder også for webbutikker.

Krav til synlighed

 • Forbrugeren skal inden køb af et produkt kunne se energimærket og andre relevante produktoplysninger.
 • Alle energimærkede produkter, som udstilles i butikker, skal vise det korrekte energimærke.
 • Det er ikke tilladt at bruge en sort/hvid kopi af mærket eller dække energimærket med andre mærker.
 • På webbutikker skal energimærke og datablad være tilgængeligt sammen med prisen på produktet
 • Det er ikke tilladt at nedfotografere energimærkets størrelse eller udformning. Energimærket må gerne gøres større – blot det sker proportionelt, altså så ingen dimensioner ændres.

 

Se øvrige krav til forhandlere her

Sådan foretages kontrollen

Sådan foretages kontrollen

Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter gennemfører kontrol med de butikker, som sælger produkter med krav om energimærkning. Sekretariatet fører desuden kontrol med butikkernes reklamer og trykte annoncer.

Fysiske salgssteder kontrolleres ved, at en kontrollør fra Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter møder op i butikken og informerer om, at der fortages tilsyn. Kontrolløren fører tilsyn med om energimærket er korrekt og placeret synligt.

Webkontrol
Webbutikker bliver kontrolleret ved, at Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter gennemgår udvalgte produkter i webbutikken og ser på om energimærke og datablad er tilgængeligt for kunderne.

Indehaverne af webbutikken vil efterfølgende blive kontaktet om tilsynet. Finder kontrolløren produkter, som ikke er energimærket, kan forhandleren blive bedt om at levere oplysninger om markedsføringstidspunkt for produktmodellen, for at afgøre om produktet er omfattet af krav om online energimærkning. 

Dokumentkontrol

Energistyrelsen kontrollerer producenter og leverandørers dokumentation for at sikre, at oplysninger om energimærkning er korrekte, og at dokumentationen viser, at krav til ecodesign er overholdt.

Krav til dokumentation

Producenter og leverandører skal overholde kravene til den dokumentation, der vedrører det energimærkede produkt:

 • Oplysningerne givet på energimærket skal være korrekte.
 • Det skal være påvist, at produktet overholder minimumskrav fra ecodesign.

Producenterne skal indlevere den tekniske dokumentation for produktet. Kravene varierer fra produkt til produkt.

Læs mere om produktkrav.

Sådan foretages kontrollen

Sådan foretages kontrollen

Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter fører på vegne af Energistyrelsen løbende kontrol med, at kravene til dokumentation bliver overholdt. Sekretariatet kontrollerer blandt andet:

 • Reklamer
 • Tekniske salgsmaterialer
 • Datablade/oplysningsskemaer
 • Brugermanualer
 • Hjemmesider
 • Overensstemmelseserklæringer

 

På baggrund af resultaterne udvælger Energistyrelsen de produkter, der skal kontrolmåles i et laboratorium.

Kontrolmålinger

Energistyrelsen udfører kontrolmåling af produkter og følger op på resultaterne i forhold til producenter og leverandører. Formålet er, at kontrollere om oplysningerne på energimærkerne og i leverandørernes tekniske dokumentation er korrekte, og om produkterne overholder ecodesignkravene til energieffektivitet.

Måling af produkter

Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter udvælger hvert år et antal produkter til måling – ofte i forbindelse med en dokumentkontrol. Målingerne udføres efter gældende målestandarder, på et uafhængigt og så vidt muligt akkrediteret målelaboratorium.

Se oversigt for gældende og alment anerkendte målestandarder.

Håndtering af resultaterne

Sekretariatet har til opgave at følge op på kontrolresultaterne over for leverandører og producenter. Hvis målingen viser, at produktet ikke overholder ecodesignkrav og/eller krav til energimærkningsoplysninger, tager sekretariatet kontakt til leverandøren eller producenten og beder om at få rettet op på afvigelsen. Leverandøren/producenten har så tre muligheder:

 • At acceptere resultatet og ændre mærkning eller produkt, så det overholder kravene
 • At få produktet testet yderligere for at fastslå, om det lever op til kravene eller ej
 • At tilrette produktet, så det enten lever op til minimumskravene eller lever op til de angivne oplysninger

Hvis produktet forsat ikke overholder kravene og leverandøren ikke på den baggrund ændrer mærkningen, ændrer produktet eller trækker produktet tilbage, politianmelder Energistyrelsen den ansvarlige.

Omkostningerne ved tilsynet vil blive faktureret den ansvarlige, hvis tilsynet påviser fejl. Energistyrelsen kan ikke udskrive bøder, men politianmelder i særligt grove tilfælde eller ved gentagende overtrædelser.

Resultater af kontrol og tilsyn offentliggøres her på hjemmesiden.

Se resultaterne for kontrollerne nederst på siden

Kontrol med Energy Star

EU og USA samarbejder om Energy Star-ordningen for it-udstyr. I USA er ordningens produktregistrering baseret på, at produkter på forhånd testes af uafhængig tredjepart (tredjepartscertificering). I EU registreres produkterne på basis af producenternes egne oplysninger/tests (selvcertificering). 

EU-Kommissionen er ansvarlig for, at Energy Star-logoet bruges korrekt i EU, og at logoet kun bruges på registrerede produkter.

De enkelte medlemsstater, herunder Danmark, er forpligtet til at samarbejde med EU-Kommissionen, hvis der er behov for sanktioner i de enkelte lande.

Kontrolresultater

Her kan du se resultater af Energistyrelsens kontrol af produkter, dokumenter og butikker.

Oversigten viser resultaterne af Energistyrelsens kontrol af:

 • Produkter, der skal overholde krav til ecodesign (miljøvenligt design)
 • Produkter, der skal overholde krav til energimærkning
 • Butikker, der skal overholde krav om energimærkning
Se resultaterne for kontrollerne her

For nogle produkttyper gælder både krav fra energimærkning og ecodesign. I skemaet står, hvilke krav der er blevet kontrolleret.

 

 

PRODUKT / BUTIK

SENESTE RESULTATER

TIDLIGERE RESULTATER

Butikker

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2015 kontrolleret energimærkning af produkter i 32 butikker. 22 af disse levede op til energimærkningskravene.

Cirkulationspumper

» Hent PDF

Ingen

Energistyrelsen har i 2013 udført kontrol på 11 cirkulationspumper i forhold til ecodesignkrav, hvoraf 7 er kontrolleret i laboratorium, og 8 har fået kontrolleret teknisk dokumentation. Alle levede op til kravene for ecodesign.

Computer

» Hent PDF

Ingen

Energistyrelsen har i 2014 kontrolleret 15 computere. 14 af disse levede op til kravene for ecodesign.

Eksterne strøm-forsyninger

» Hent PDF

» Hent PDF

Eksterne strømforsyninger: Energistyrelsen har i 2015 kontrolleret 5 eksterne strømforsyninger. Alle levede op til kravene for ecodesign.

Emhætter

» Hent PDF

Ingen

Energistyrelsen har i 2015 kontrolleret 7 emhætter for teknisk dokumentation. To af disse levede op til de oplyste energimærker.

Elmotorer

» Hent PDF

Ingen

Energistyrelsen har inden for de sidste 3 år kontrolleret 49 elmotorer. 39 er kontrolleret i laboratorium, og 10 har fået kontrolleret dokumentationen for ecodesignkrav. 45 af disse levede op til kravene.

Fjernsyn

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har inden for de seneste 3 år kontrolleret teknisk dokumentation for 38 tv-apparater. Alle kontrollerede tv-apparater levede op til kravene til dokumentation.

Forkoblinger og armaturers elforbrug

» Hent PDF

Ingen

Energistyrelsen har i 2012 kontrolleret 17 forkoblinger og armaturers elforbrug i forhold til ecodesignkrav. De levede alle op til kravene.

Klimaanlæg

» Hent PDF

Ingen

Energistyrelsen har i 2015 kontrolleret ni klimaanlæg. To af de kontrollerede anlæg levede op til de oplyste energimærker.

Køle- og fryseapparater

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2015 kontrolleret 22 køle-/fryseskabe. 9 af disse levede op til de oplyste energimærker.

Luft til luft-varmepumper

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2015 kontrolleret seks luft/luft-varmepumper. En af de kontrollerede pumper levede op til det oplyste energimærke. 

Lyskilder

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2014 udført kontrol på 20 LED-lyskilder. 10 af dem levede op til de oplyste energimærker og krav til teknisk dokumentation.

Opvaske-maskiner

» Hent PDF

 » Hent PDF

Energistyrelsen har i 2014 kontrolleret 12 opvaskemaskiner, hvoraf 5 er kontrolleret i laboratorium, og 7 har fået kontrolleret dokumentationen. 8 af disse levede op til kravene til hhv. energimærkning og dokumentation.

Standbyforbrug

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2013 kontrolleret standbyforbrug i forhold til ecodesignkrav på 22 apparater, hvoraf 9 er kontrolleret i laboratorium, og 13 har fået kontrolleret dokumentationen for energimærket. 20 af disse levede op til kravene.

Støvsugere

» Hent PDF

Ingen

Energistyrelsen har i 2014 kontrolleret dokumentation for 9 støvsugere. 7 af disse levede op til kravene for dokumentation.

Tørretumblere

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2014 kontrolleret dokumentationen for 10 tørretumblere. 9 af disse levede op til kravene for dokumentation.

Vandpumper

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2014 kontrolleret dokumentation for 5 vandpumper. Alle levede op til kravene for ecodesign.

Vaskemaskiner

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2013-2014 kontrolleret dokumentation for 10 vaskemaskiner. Ingen af disse levede op til kravene.

Ventilatorer

» Hent PDF

Ingen

Energistyrelsen har i 2013 udført kontrolmåling på 4 ventilatorer i forhold til ecodesignkrav. Alle levede op til kravene.