Tilsyn og kontrol med ordningerne for energikrav

Kontrol af produkter

Energistyrelsen fører tilsyn med, at reglerne om EU’s energimærkning og ecodesign bliver overholdt i Danmark. Tilsynet skal sikre, at produkter der markedsføres i Danmark overholder kravene og at forbrugerne kan stole på energimærkningen. Endvidere bidrager tilsynet til sikre,  lige konkurrencevilkår for virksomheder.

Tilsynet omfatter fire typer af kontroller:

 • Internetkontrol
 • Butikskontrol (fysisk og web)
 • Dokumentkontrol 
 • Kontrolmålinger

Det er sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning der udfører de praktiske dele af tilsynet for Energistyrelsen.

Læs mere om sekretariatets arbejde i bunden af siden.

Kontrolresultater

Her kan du se resultater af Energistyrelsens kontrol af produkter, dokumenter og butikker.

Oversigten viser resultaterne af Energistyrelsens kontrol af:

 • Produkter, der skal overholde krav til ecodesign (miljøvenligt design)
 • Produkter, der skal overholde krav til energimærkning
 • Butikker, der skal overholde krav om energimærkning
Se kontrolresultaterne her

For nogle produkttyper gælder både krav fra energimærkning og ecodesign. I skemaet står, hvilke krav der er blevet kontrolleret.

PRODUKT / BUTIK

SENESTE RESULTATER

TIDLIGERE RESULTATER

Butikker

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret energimærkning af produkter i 51 butikker. 13 af disse levede op til energimærkningskravene

Computer

» Hent PDF

Ingen

Energistyrelsen har i 2014 kontrolleret 15 computere. 14 af disse levede op til kravene for ecodesign.

Eksterne strømforsyninger

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2015 kontrolleret 5 eksterne strømforsyninger. Alle levede op til kravene for ecodesign.

Emhætter

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 6 emhætter. 3 af de kontrollerede emhætter levede op til de oplyste energimærker.

Elmotorer

» Hent PDF

Ingen

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 22 elmotorer. 21 af de kontrollerede motorer lever op til kravene fra ecodesign

Fjernsyn

» Hent PDF

Ingen

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 4 fjernsyn. Alle kontrollede fjernsyn levede op til de oplyste energimærker

Klimaanlæg

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 6 mobile klimaanlæg. 2 af de kontrollerede anlæg levede op til de oplyste energimærker

Køle- og fryseapparater

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 10 køle-/fryseapparater. Alle kontrollerede skabe levede op til de oplyste energimærker

Luft til luft-varmepumper

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 13 luft til luft-varmepumper. 7 af de kontrollerede varmepumper levede op til de oplyste energimærker

Lyskilder

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2014 udført kontrol på 20 LED-lyskilder. 10 af dem levede op til de oplyste energimærker og krav til teknisk dokumentation.

Opvaskemaskiner

» Hent PDF

 

Energistyrelsen har i 2014 kontrolleret 12 opvaskemaskiner, hvoraf 5 er kontrolleret i laboratorium, og 7 har fået kontrolleret dokumentationen. 8 af disse levede op til kravene til hhv. energimærkning og dokumentation.

Opvarmningsanlæg

» Hent PDF

Ingen

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 20 opvarmningsanlæg. 5 af disse anlæg levede op til de oplyste energimærker.

Ovne

» Hent PDF

Ingen

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 10 ovne. 8 af de kontrollerede ovne levede op til de oplyste energimærker

Støvsugere

» Hent PDF

Ingen

Energistyrelsen har i 2014 kontrolleret dokumentation for 9 støvsugere. 7 af disse levede op til kravene for dokumentation.

Tørretumblere

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 15 tørretumblere. 13 af de kontrollerede tørretumblere levede op til de oplyste energimærker

Vandpumper

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret en vandpumpe, som levede op til kravene fra ecodesign

Varmtvandbeholdere og vandvarmere

» Hent PDF

Ingen

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 14 vandvarmere og varmtvandsbeholdere. 11 af de kontrollerede produkter levede op til de oplyste energimærker.

Vaskemaskiner

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2013-2014 kontrolleret dokumentation for 10 vaskemaskiner. Ingen af disse levede op til kravene.

Ventilatorer

» Hent PDF

» Hent PDF

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 17 ventilatorer. 12 af de kontrollerede ventilatorer levede op til kravene fra ecodesign

Ventilationsaggregater

» Hent PDF

Ingen

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 11 ventilationsaggregater. Alle kontrollerede aggregater levede op til de oplyste energimærker.

Vinkøleskabe og multianvendelige køleskabe

» Hent PDF

Ingen

Energistyrelsen har i 2016 kontrolleret 15 vinkøleskabe og multianvendelige køleskabe. 3 af de kontrollerede skabe levede op til de oplyste energimærker.

Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning

Dele af det praktiske tilsynsarbejde er uddelegeret til Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter. Sekretariatets udvælger produkter og butikker til kontrol samt udøver butikskontrol, dokumentkontrol og kontrolmålinger.

Sekretariatet følger desuden op ved manglende indlevering af dokumenter eller manglende overholdelse af krav. De vejleder producenter, importører og forhandlere samt besvarer henvendelser om ecodesign og energimærkning.

Hvis du som producent, importør eller forhandler har spørgsmål om ecodesign og energimærkning af produkter, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter

Bredbjergvej 44
5230 Odense M
Tlf.: +45 43 30 50 20
sekretariat@eco-energimaerke.dk

Kontroltyper

Internetkontrol

Forhandlere på nettet er forpligtet til at oplyse apparatets eller produktets energimærkning. Alle leverandørerne af produkter med krav om energimærke skal derfor stille såvel produktets energimærke som datablad til rådighed for forhandlere i elektronisk form.

Klimaanlæg og komfortventilatorer, lyskilder og emhætter er eksempler på produkter, hvor der er krav om, at leverandøren gør produktinformation tilgængelig på deres webside.  Typisk vil der være tale om, at de tekniske datablade skal være tilgængelige.

Energistyrelsen fører tilsyn med om kravene bliver overholdt.

Sådan foretages kontrollen

Energistyrelsens kontrol af informationskravene på internettet foregår ved at Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af produkter udvælger hjemmesider enten i forbindelse med anden kontrol eller ved stikprøve som en indsats overfor hjemmesider generelt.  De aktuelle leverandører bliver kontaktet, hvis tilsynet giver anledning til opfølgende spørgsmål.

Butikskontrol

Energistyrelsen fører kontrol med, at forhandlere af energimærkede produkter synliggør energimærket og andre relevante produktoplysninger i deres butikker. Dette gælder også for webbutikker.

Krav til synlighed

 • Forbrugeren skal inden køb af et produkt kunne se energimærket og andre relevante produktoplysninger.
 • Alle energimærkede produkter, som udstilles i butikker, skal vise det korrekte energimærke.
 • Det er ikke tilladt at bruge en sort/hvid kopi af mærket eller dække energimærket med andre mærker.
 • På webbutikker skal energimærke og datablad være tilgængeligt sammen med prisen på produktet
 • Det er ikke tilladt at nedfotografere energimærkets størrelse eller udformning. Energimærket må gerne gøres større – blot det sker proportionelt, altså så ingen dimensioner ændres.

Se øvrige krav til forhandlere her

Sådan foretages kontrollen

Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter gennemfører kontrol med de butikker, som sælger produkter med krav om energimærkning. Sekretariatet fører desuden kontrol med butikkernes reklamer og trykte annoncer.

Fysiske salgssteder kontrolleres ved, at en kontrollør fra Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter møder op i butikken og informerer om, at der fortages tilsyn. Kontrolløren fører tilsyn med om energimærket er korrekt og placeret synligt.

Webkontrol

Webbutikker bliver kontrolleret ved, at Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter gennemgår udvalgte produkter i webbutikken og ser på om energimærke og datablad er tilgængeligt for kunderne.

Indehaverne af webbutikken vil efterfølgende blive kontaktet om tilsynet. Finder kontrolløren produkter, som ikke er energimærket, kan forhandleren blive bedt om at levere oplysninger om markedsføringstidspunkt for produktmodellen, for at afgøre om produktet er omfattet af krav om online energimærkning.

Dokumentkontrol

Energistyrelsen kontrollerer producenter og leverandørers dokumentation for at sikre, at oplysninger om energimærkning er korrekte, og at dokumentationen viser, at krav til ecodesign er overholdt.

Krav til dokumentation

Producenter og leverandører skal overholde kravene til den dokumentation, der vedrører det energimærkede produkt:

 • Oplysningerne givet på energimærket skal være korrekte.
 • Det skal være påvist, at produktet overholder minimumskrav fra ecodesign.

Producenterne skal indlevere den tekniske dokumentation for produktet. Kravene varierer fra produkt til produkt.

Læs mere om produktkrav.

Sådan foretages kontrollen

Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter fører på vegne af Energistyrelsen løbende kontrol med, at kravene til dokumentation bliver overholdt. Sekretariatet kontrollerer blandt andet:

 • Reklamer
 • Tekniske salgsmaterialer
 • Datablade/oplysningsskemaer
 • Brugermanualer
 • Hjemmesider
 • Overensstemmelseserklæringer

På baggrund af resultaterne udvælger Energistyrelsen de produkter, der skal kontrolmåles i et laboratorium.

Kontrolmålinger

Måling af produkter

Energistyrelsen udfører kontrolmåling af produkter og følger op på resultaterne i forhold til producenter og leverandører. Formålet er, at kontrollere om oplysningerne på energimærkerne og i leverandørernes tekniske dokumentation er korrekte, og om produkterne overholder ecodesignkravene til energieffektivitet.

Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter udvælger hvert år et antal produkter til måling – ofte i forbindelse med en dokumentkontrol. Målingerne udføres efter gældende målestandarder, på et uafhængigt og så vidt muligt akkrediteret målelaboratorium.

Se oversigt for gældende og alment anerkendte målestandarder.

Håndtering

Sekretariatet har til opgave at følge op på kontrolresultaterne over for leverandører og producenter. Hvis målingen viser, at produktet ikke overholder ecodesignkrav og/eller krav til energimærkningsoplysninger, tager sekretariatet kontakt til leverandøren eller producenten og beder om at få rettet op på afvigelsen. Leverandøren/producenten har så tre muligheder:

 • At acceptere resultatet og ændre mærkning eller produkt, så det overholder kravene
 • At få produktet testet yderligere for at fastslå, om det lever op til kravene eller ej
 • At tilrette produktet, så det enten lever op til minimumskravene eller lever op til de angivne oplysninger

Hvis produktet forsat ikke overholder kravene og leverandøren ikke på den baggrund ændrer mærkningen, ændrer produktet eller trækker produktet tilbage, politianmelder Energistyrelsen den ansvarlige.

Omkostningerne ved tilsynet vil blive faktureret den ansvarlige, hvis tilsynet påviser fejl. Energistyrelsen kan ikke udskrive bøder, men politianmelder i særligt grove tilfælde eller ved gentagende overtrædelser.

Resultater af kontrol og tilsyn offentliggøres her på hjemmesiden.

Se resultaterne for kontrollerne under "Kontrolresultater"

Kontrol med Energy Star

EU og USA samarbejder om Energy Star-ordningen for it-udstyr. I USA er ordningens produktregistrering baseret på, at produkter på forhånd testes af uafhængig tredjepart (tredjepartscertificering). I EU registreres produkterne på basis af producenternes egne oplysninger/tests (selvcertificering). 

EU-Kommissionen er ansvarlig for, at Energy Star-logoet bruges korrekt i EU, og at logoet kun bruges på registrerede produkter.

De enkelte medlemsstater, herunder Danmark, er forpligtet til at samarbejde med EU-Kommissionen, hvis der er behov for sanktioner i de enkelte lande.