Tilskud til projekter, som fremmer teknologier til reduktion af drivhusgasudledningen inden for landbrugssektoren (Pyrolysepuljen 2022)

Tilskud til projekter, som fremmer teknologier til reduktion af drivhusgasudledningen inden for landbrugssektoren (Pyrolysepuljen 2022)

Energistyrelsen åbner nu for ansøgninger til ny pulje, der giver tilskud til udviklingsprojekter, som kan fremme teknologier til reduktion af drivhusgasudledningen inden for landbrugssektoren. Puljen kan søges frem til 1. april 2022.

Om puljen

Det er afgørende for Danmarks reduktion af udledninger af drivhusgasser, at der sker en udvikling og implementering af nye teknologier med et stort reduktionspotentiale – specielt inden for landbrugssektoren.

På finansloven for 2022 er der afsat 194 mio. kr. til en tilskudsordning for udviklings- og demonstrationsprojekter indenfor pyrolyseteknologi mv. i krydsfeltet mellem at være et klimatiltag i landbruget og samtidig medføre værdiskabelse i energisektoren. Puljens midler er finansieret af Den Europæiske Union under NextGenerationEU-initiativet.

Læs mere om puljens indhold, tildelingskriterierne samt de administrative forhold ved ansøgning om tilskud i indkaldelsen. Det samlede ansøgningsmateriale kan findes nederst på siden.

Ansøgningsfristen er den 1. april 2022 kl. 12:00, og der forventes afgørelse om tildeling af tilsagn om tilskud til de prioriterede projekter indenfor bevillingsrammen medio juni 2022.

Ansøgningsmateriale

Indkaldelse - Pyrolysepuljen
Vejledning til ansøgning
Vejledning til regelsæt
Bilag 1 - Projektbeskrivelse
Bilag 2 - Budgetskema
Bilag 3 - Gantt-diagram
Bilag 5 - Erklæringer
Bilag 6 - Forskningsbilag

Mikael Pedersen
Fuldmægtig
Jan Engelbreckt Bünger
Specialkonsulent