Danmarks globale klimapåvirkning

Danmarks globale klimapåvirkning – Global afrapportering 2024 (GA24) er en analyse af, hvordan danske forbrugere, dansk erhvervsliv og danske myndigheder på forskellige måder påvirker udledningerne af drivhusgas uden for Danmark.

Klimaforandringerne er en global udfordring. Afrapporteringen bidrager med et vigtigt blik på Danmarks rolle i den globale klimaindsats. Den første globale afrapportering blev fremlagt i 2021 og skal ifølge Klimaloven offentliggøres hvert år i april i sammenhæng med den årlige Klimastatus og -Fremskrivning.

Danmarks globale klimapåvirkning består af en hovedrapport og en række baggrundsnotater. Baggrundsnotaterne kan findes nederst på siden. 

Hovedrapport

Høring af Danmarks globale klimapåvirkning 2024

GA24 er i høring i maj 2024. Der kan afgives skriftlige høringssvar frem til d. 21. maj 2024. Høringssvar sendes til Mette Hasager (mthr@ens.dk).

Energistyrelsen inviterer derudover til gennemgang af rapporten d. 3. maj kl. 13-14:30. Tilmelding er nødvendig. Skriv en mail til mthr@ens.dk med navn og organisation.

Tidligere Globale afrapporteringer

2023 - Samlet Global afrapportering (GA23)

Global afrapportering 2023 (GA23) omfatter følgende materiale:

  • Hovedrapport
  • 23 baggrundsnotater

 

Hovedrapport 

 

Dataark for resultater

 

Supplerende baggrundmateriale

2022 - Samlet Global afrapportering (GA22)

Global afrapportering 2022 (GA22) omfatter følgende materiale:

  • Hovedrapport
  • 19 baggrundsnotater

 

Hovedrapport

 

Dataark for resultater

 

Supplerende baggrundmateriale

2022 - Høringsmaterialer til Global Afrapportering (GA22)

Høringssvar samt høringsnotat anden eksterne høring Global Afrapportering 2022

 

Høringsmateriale – første eksterne høring Global Afrapportering 2022

Materialet sendt i høring i april 2022 er næsten identisk med det samlede materiale (oplistet ovenfor). Den eneste forskel består i at det rettelsesblad, der blev lagt i høring, er blevet indlemmet i materialet (justeringer i hovedrapport samt baggrundsnotat 6, 8 og 10) samt at der til det interaktive format er tilføjet data om eludveksling.

Høringsnotat vedr. første eksterne høring af Global Afrapportering 2022

Introduktion til materiale til første eksterne høring

Kontakt

Lars Georg Jensen
Chefkonsulent (+45) 2538 2872