Danmarks globale klimapåvirkning

Danmarks globale klimapåvirkning – Global afrapportering 2023 (GA23) er en analyse af, hvordan danske forbrugere, dansk erhvervsliv og danske myndigheder på forskellige måder påvirker udledningerne af drivhusgas uden for Danmark. Danmarks globale klimapåvirkning har i tidligere år blot heddet Global Afrapportering. 

Klimaforandringerne er en global udfordring. Afrapporteringen bidrager med et vigtigt blik på Danmarks rolle i den globale klimaindsats. Den første globale afrapportering blev fremlagt i 2021 og skal ifølge klimaloven offentliggøres hvert år i april i sammenhæng med den årlige klimastatus og -fremskrivning.

Danmarks globale klimapåvirkning består af en hovedrapport og en række baggrundsnotater. Baggrundsnotaterne kan findes nederst på siden. 

Hovedrapport

Baggrundsnotater for GA23

Tidligere Globale afrapporteringer

2022 - Samlet Global afrapportering (GA22)

Global afrapportering 2022 (GA22) omfatter følgende materiale:

  • Hovedrapport
  • 19 baggrundsnotater

 

Hovedrapport

 

Dataark for resultater

 

Supplerende baggrundmateriale

2022 - Høringsmaterialer til Global Afrapportering (GA22)

Høringssvar samt høringsnotat anden eksterne høring Global Afrapportering 2022

 

Høringsmateriale – første eksterne høring Global Afrapportering 2022

Materialet sendt i høring i april 2022 er næsten identisk med det samlede materiale (oplistet ovenfor). Den eneste forskel består i at det rettelsesblad, der blev lagt i høring, er blevet indlemmet i materialet (justeringer i hovedrapport samt baggrundsnotat 6, 8 og 10) samt at der til det interaktive format er tilføjet data om eludveksling.

Høringsnotat vedr. første eksterne høring af Global Afrapportering 2022

Introduktion til materiale til første eksterne høring

Kontakt

Clara Mogensen
(+45) 3395 5210