Offentlig høring af miljøvurderingen (VVM) for naturgasrørledningsprojektet Nord Stream 2 i Østersøen

See below for documents in English

Nord Stream 2 AG har forelagt Energistyrelsen to vurderinger af miljøpåvirkningerne (VVM) fra Nord Stream 2 projektet i Østersøen: 

  • ”Nord Stream 2. Vurdering af virkninger på miljøet, Danmark. Marts 2017”. Denne VVM beskriver miljøpåvirkningerne på dansk område og er vedlagt ansøgningen om tilladelse.
  • ”Espoo rapport, Nord Stream 2. April 2017”. Denne miljøvurdering skal hovedsageligt bruges i høringen af alle østersølande med fokus på en eventuel grænseoverskridende miljøpåvirkning fra rørledningsanlægget.

VVM-redegørelserne er fremlagt for offentligheden, de danske myndigheder og organisationer fra den 27. juni 2017 til den 19. september 2017. 

Dokumenter på dansk

 

Documents in English

Begge VVM-redegørelser med tilhørende tekniske bilag på dansk og engelsk er ligeledes tilgængelig på https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60759 og kan rekvireres hos Energistyrelsen. Redegørelserne er endvidere fremlagt for offentligheden på følgende offentlige biblioteker: Hovedbiblioteket i København og bibliotekerne i Rønne og Nexø.

Såfremt De har bemærkninger til vurderingen af miljøpåvirkningerne i Danmark eller til de grænseoverskridende miljøpåvirkninger af Nord Stream 2 projektet, bedes de sendt til Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K, e-mail: ens@ens.dk med kopi til ksc@ens.dk, senest den 19. september 2017.

Oplysninger om VVM-redegørelserne kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Katja Scharmann, tlf. 33 92 66 72, e-mail: ksc@ens.dk, eller Jean-Pierre Posselt, tlf. 33 92 67 70, e-mail: jpp@ens.dk.

Offentligt møde om miljøvurderingen af Nord Stream 2 projektet

Energistyrelsen afholder et offentligt møde om miljøvurderingen af Nord Stream 2 projektet den 29. august 2017, kl. 17.00 på Hotel GSH i Rønne, hvor bygherren Nord Stream 2 AG vil være tilstede. Mødet vil foregå på dansk og engelsk - der vil være mulighed for oversættelse.

Praktiske oplysninger om mødet:

Mødet afholdes på:

Green Solution House
Strandvejen 79
DK-3700 Rønne 

Foreløbig dagsorden:              

16.00                  Dørene til lokalet for mødet åbnes
17.00                  Borgermødet starter og Energistyrelsen byder velkommen
17.15                  Energistyrelsen præsenterer
17.30                  Nord Stream 2 AG præsenterer
18.30                  Spørgsmål og svar

Det vil ikke er være muligt at filme eller på anden måde optage mødet. Energistyrelsen og Nord Stream 2 AG vil være til rådighed både før og efter mødet for interview og spørgsmål.

Borgermødet vil bliver afholdt på dansk og engelsk. Der vil være tolkning til rådighed fra dansk til engelsk / engelsk til dansk for dem der ønsker.

Information regarding the public meeting in Rønne, Denmark - August 29th 2017
 
Venue:                                          

Green Solution House
Strandvejen 79
DK-3700 Rønne
 
Preliminary agenda:                  

16.00                  Meeting room is opened
17.00                  Start of public meeting
17.15                  Presentation by Danish Energy Agency
17.30                  Presentation by Nord Stream 2 AG
18.30                  Questions & Answers
 
It will not be possible to film or in other way record the meeting. The Danish Energy Agency and Nord Stream 2 AG will be available before and after the meeting for interviews and additional questions.
 
The public meeting will be held in languages Danish and English. Interpretation will be available on request from English to Danish and Danish to English.
 

 

Katja Scharmann
Chefkonsulent (+45) 3392 6672