Offentliggørelser om olie og gas

Her er oversigt over aktuelle offentliggørelser samt det seneste års offentliggørelser.

Aktuelle offentliggørelser

Tilladelse til geofysiske undersøgelser i den vestlige Østersø

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i farvandet omkring Bornholm 19.09.-02.10.2023

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i Aarhus Bugt og Kattegat i perioden 15.09.-31.10.2023

Godkendelse af geofysiske undersøgelser i Nordsøen i perioden 14.09-31.12.2023

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i Aarhus Bugt og Kalø Vig i perioden 11. sep. - 13. okt. 2023

Afgørelse om stenudlægning på rørledninger i forbindelse med IRM-kampagne

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i Skagerrak og ved Bornholm

Afgørelse om godkendelse af brøndarbejde - Syd Arne - SA-10

§28 afgørelse om permanent lukning af Ravn A-1

§28 afgørelse om permanent lukning af Ravn A-2

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for udbygning og drift af Hejre-feltet i Nordsøen

Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering for Harald East Middle Jurassic Exploration Well

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for sløjfning af to brønde, ME-01 og ME-02, på Dan-feltet i Nordsøen

Tilladelse til geotekniske undersøgelser i danske farvande på søterritoriet

Tilladelse til geotekniske undersøgelser i danske farvande på kontinentalsoklen

Afgørelse om fortsat gaseksport til NOGAT-systemet direkte fra Dan F

Afgørelse om at Solsort Development Project ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Tilladelse til geotekniske undersøgelser i Østersøen til 31. juli 2023

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for sløjfning af to brønde, A1 og A2, i Ravn-feltet i Nordsøen

Afgørelse om permanent lukning af HBA-15 og boring af HBA-15B

Afgørelse om permanent lukning af HBA-27 og boring af HBA-27B

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i Nordsøen på kontinentalsoklen

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i Nordsøen på søterritoriet marts-juni 2023

Tilladelse til geofysiske undersøgelser i Øresund i marts 2023

Tilladelse til geofysiske undersøgelser i Nordsøen fra 1. april-30.juni 2023

Tilladelse til geofysiske forundersøgelser i Nordsøen marts-april 2023

Afgørelse om at Halfdan Oil Re-Route Project ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering for Nini og Siri wellsworkovers på brøndene NB-1 og SCB-1

Afgørelse om at etablering af fire nye produktionsboringer på Halfdan feltet og samtidig sløjfning af fire eksisterende brønde ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Afgørelse om godkendelse til konvertering af SCA-3C på Siri-feltet

Tilladelse til geofysiske undersøgelser i farvandet mellem Als og Fyn

Tilladelse til geotekniske undersøgelser i Østersøen

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i Nordsøen på søterritoriet

Tilladelse til videnskabelig undersøgelser i Nordsøen på kontinentalsoklen

Afgørelse om at der ikke er miljøvurderingspligt for Dan-F wells Workovers på brøndene MFB-17 og MFB-08B 

Tilladelse til geofysiske undersøgelser i Øresund

Afgørelse om at etablering af Valdemar AA Re-Instatement of production project ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

CO2-lagringstilladelse til Greensand Pilot Injection Project

Afgørelse om §10 godkendelse til Greensand Pilot Injection Project

Afgørelse om §28 godkendelse til Greensand Pilot Injection Project

Tilladelse til geofysiske undersøgelser ved Nini West til INEOS’ Greensand projekt

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for Halfdan wells Workovers på brøndene HDA-26, HDA-27, HDA-38, HBA-21 og HBA-26

Tilladelse til geotekniske undersøgelser i dansk farvande syd for Langeland på kontinentalsoklen

Vurdering i henhold til habitatreglerne af gennemførelse af
geofysiske undersøgelser i Lillebælt og Storebælt

Godkendelse af udbygningsplan for Solsort feltet

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i indre danske farvande og farvandet omkring Bornholm på kontinentalsoklen

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i indre danske farvande og farvandet omkring Bornholm på søterritoriet

Afgørelse om videnskabelige undersøgelser i farvandet omkring Bornholm i perioden 12.-24.10.2022

Forundersøgelsestilladelse mellem Havnsø-området og Stenlille

Høringsnotat og sammenfattende redegørelse til miljørapporten vedrørende
bekendtgørelse for pilot- og demonstrationsprojekter for geologisk lagring af
CO2 på under 100 kilotons i den vestligste del af Nordsøen

Tilladelse til drift af Baltic Pipe naturgasrørledningen

Afgørelse om workover på HBA-03 på Halfdan-feltet i juni 2022

Analyse af CO2-reduktionspotentialer ved elektrificering af dansk olie- og gasproduktion i Nordsøen

Afgørelse om workover på HBA-07 på Halfdan-feltet i april 2022

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for udbygning og drift af Solsort-feltets West Lobe i Nordsøen

Afgørelse om workover på HBA-05 på Halfdan-feltet i februar 2022

Afgørelse om konsekvensvurdering ifm. ansøgning om at udføre geofysiske undersøgelser ved havet omkring Røsnæs

Afgørelse om workover på HBA-04 på Halfdan-feltet i januar 2022

Afgørelse om workover på HBA-10 på Halfdan-feltet i januar 2022

Afgørelse om workover på HDA-22 på Halfdan-feltet i januar 2022

Afgørelse om ændring til tilladelse til Baltic Pipe naturgasrørledning i Østersøen

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i Skagerrak 13.12 - 19.12.2021 

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i farvandet omkring Bornholm i perioden fra 16.11-29.11.2021

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i farvandet omkring Bornholm

Afgørelse om krav om miljøvurdering for øget udledning af NOx fra turbine på Siri platformen i Nordsøen

Tilladelse til forundersøgelser ved Storstrømmen ifm. gasrørsledningen Lolland-Falster

Tilladelse til forundersøgelser ved Guldborgsund ifm. gasrørsledningen Lolland-Falster

Afgørelse om opfyldelse af vilkår 1 Baltic Pipe - Østersøen

Afgørelse om opfyldelse af vilkår 1 Baltic Pipe - Nordsøen og Lillebælt

Tilladelse til geotekniske undersøgelser i Nordsøen

Tilladelse til videskabelige undersøgelser i farvandet omkring Bornholm

Tilladelse til videnskabelige geofysiske undersøgelser i Nordsøen

Tilladelse til videnskabelige geofysiske undersøgelser i Østersøen

Tilladelse til drift af Nord Stream 2 rørledningerne

Læs afgørelse om ændring af vilkår om anvendelse af rørlægningsfartøjer med selvpositionering (DP-rørlægningsfartøjer)

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i Nordsøen

Tilladelse til Nord Stream 2 naturgasrørledningerne i Østersøen

Tilladelse til Baltic Pipe naturgasrørledning i Nordsøen & Lillebælt samt Østersøen

Tilladelse til geotekniske undersøgelser i Fakse Bugt, Baltic Pipe projektet

Tilladelse til geofysiske undersøgelser i Kattegat

Tilladelse til videnskabelige geotekniske undersøgelser i Østersøen

 

Tidligere offentliggørelser

Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering for Dan-F wells Workovers MFB-17 og MFB-08B

Tilladelse til geotekniske undersøgelser i Østersøen øst for Sjællands østkyst og farvandet rundt om Bornholm

Resumé af Tilladelse til geotekniske undersøgelser i Lem Vig

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i Østersøen

Tilladelse til videnskabelige geofysiske undersøgelser i Østersøen

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i Nordsøen

Godkendelse af Jill-1 efterforskningsboringen i Nordsøen

Tilladelse til ny undersøgelsesperiode til geotekniske undersøgelser i Lillebælt for Baltic Pipe

Tilladelse til forlænget undersøgelsesperiode til geofysiske forundersøgelser til Baltic Pipe projektet

Tilladelse til geotekniske undersøgelser i Lillebælt for Baltic Pipe

Tilladelse til geofysiske forundersøgelser til Baltic Pipe projektet

Tilladelse til marineundersøgelser i Østersøen - Nord Stream 2 projektet (Bemærk; Klageperioden udløber 30. maj 2019)

Forlængelse af ’Tilladelse 2017-5002’ til geoforundersøgelser i forbindelse med Baltic Pipe projektet - Østersøen (Rambøll)

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for naturgasrørsledningprojektet Baltic Pipe

Afgørelse om miljøvurderingspligt for efterforskningsboringen Jill-1 i Nordsøen (Obs! Se rettelse til klagevejledning den 24. januar 2019)

Godkendelse af fuld genopbygning af anlæg på Tyra-feltet

Afgørelse om VVM-redegørelse for fuld genopbygning af anlæg på Tyra-feltet m.v.

Godkendelse af plan for udbygning med brønden VBA-10 i Valdemar feltet

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport – Nord Stream 2 sydøst om Bornholm

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport – Nord Stream 2 nordvest om Bornholm

Offentlig høring af miljøvurderingen (VVM) for naturgasrørledningsprojektet Nord Stream 2 i Østersøen

Afgørelse om VVM-redegørelse for aktiviteter for de eksisterende indvindingsanlæg på Tyra feltet og tilknyttede satellitplatforme

Afgørelse om VVM-redegørelse for aktiviteter på Harald feltet m.v.

Afgørelse om VVM-redegørelse for aktiviteter på Halfdan feltet m.v.

Afgørelse om VVM-pligt for to nye rørledninger mellem offshore anlæggene Tyra Øst og Tyra Vest

Videreudbygning af Dan feltet

Efterforskningsboringen Jude-1 i Nordsøen

Godkendelse af Vendsyssel-1 efterforskningsboringen

VVM-redegørelsen for Dan feltet

VVM-redegørelsen for Gorm feltet

VVM-redegørelsen for Halfdan feltet

VVM-redegørelsen for Harald feltet 

VVM-redegørelsen for Tyra feltet

Offentliggørelser 2015

Kirsten Lundt Erichsen
Specialkonsulent (+45) 3392 6873