Teknologikatalog for produktion af el og fjernvarme

Der eksisterer et samlet katalog om el og fjernvarme-produktionsteknologier. Kataloget blev udgivet første gang i august 2016. Det opdateres løbende med nye beskrivelser af teknologier, og oftest opdaterede beskrivelser af teknologier, der allerede er beskrevet, men som der er kommet ny viden om. 

Der har hidtil eksisteret et katalog fra maj 2012, indeholdende teknologier, hvis beskrivelser og data ikke er blevet opdateret efter 2015. Beskrivelser og data fra dette katalog blev flyttet over i 2016 kataloget, også selv om de ikke er blevet opdateret. Det er beskrevet i starten af ethvert kapitel, hvornår pågældende teknologi er blevet opdateret sidst.

Udover selve teknologibeskrivelserne, er der for nogle teknologier udarbejdet særskilte notater. Disse notater er typisk udarbejdet i forbindelse med, at der er foretaget en opdatering, som ikke har fulgt den normale proces for teknologiopdateringerne (den normale proces er beskrevet i metodenotatet). Dette vil typisk være, hvis der er observeret en hurtigere udvikling i en teknologi end forventet, og der dermed er behov for hurtigt at opdatere data. Notaterne beskriver typisk hvorledes nye data er fundet. Notaterne sendes ud til ekstern kommentering, ligesom teknologibeskrivelserne gøres ved en almindlig opdatering.  En del af notaternes indhold indarbejdes herefter i de kvalitative kapitler i teknologikataloget. Der kan dog findes information i notaterne, som ikke er i teknologikataloget.

Læs mere her:

Teknologikatalog for produktion af el og fjernvarme - Opdateret april 2024

Dataark for de el- og fjernvarmeteknologier, der er opdateret, er samlet i én Excel-fil. Tabellerne med data for øvrige teknologier i kataloget fra 2012/2015 er tilgængelige i Excel-format opdelt efter teknologikategori:

Dataark for el og fjernvarmeproduktion - Opdateret februar 2024

Opdateringsprocessen af forskellige teknologier kan blive beskrevet i særskilte notater, der indeholder yderligere informationer om teknologien. Eksemplariske notater, der dokumenterer opdateringsprocessen, kan findes her – (bemærk at notaterne fra opdatering af data for store solcelleanlæg og for havvind er forældede og at der findes nye teknologiantagelser til disse teknologier i det nuværende teknologikatalog):

Notat for opdatering af data for kul kraft varme maj 2017

Notat for forældet opdatering af data for tagplacerede solcelleanlæg april 2018

Notat om forældet opdatering af data for store solcelleanlæg oktober 2017

Notat for opdatering af data for havvind – Annex til kapitlet 21 Wind turbines, Offshore

Notat for opdatering af geotermi til fjernvarmeproduktion, April 2020 – teknisk baggrundsnotat

Tidligere versioner af Teknologikatalog for produktion af el og fjernvarme

Version 14

Version 14 - Technology Data Catalogue for el and DH

Der er ingen ændringer i data for Excel-fil. Version 14 og 15 (nuværende) er ens.

Christoph Wolter
Specialkonsulent (+45) 3392 7528