Licensing round for the exploration and production of oil and gas

Licensing round for the exploration and production of oil and gas

Efter ønske fra klima-, energi- og forsyningsministeren annullerer Energistyrelsen miniudbudsrunden vedrørende efterforskning af hydrokarboner i Elly/Luke området i Nordsøen (igangsat den 6. juli 2023) med øjeblikkelig virkning.

At the request of the Minister for Climate, Energy and Supply, the Danish Energy Agency cancels the mini-tender round regarding the exploration of hydrocarbons in the Elly/Luke area in the North Sea (initiated on 6 July 2023) with immediate effect.

Energistyrelsen åbnede 6. juli 2023 en miniudbudsrunde, der omfattede Elly og Luke fundene. Efter ønske fra klima-, energi- og forsyningsministeren annullerer Energistyrelsen 29. september 2023 miniudbudsrunden vedrørende efterforskning af hydrokarboner i Elly/Luke området i Nordsøen med øjeblikkelig virkning.

Pressemeddelelse: Igangsættelse af miniudbudsrunden for Elly/Luke området

Christina Andersen
Chief Advisor (+45) 3395 5181
Monica Graae Palitzsch
Special Advisor (+45) 3395 1335
More on Oil & gas