Klimastatus og -fremskrivning

Klimastatus og –fremskrivning 2021 er en redegørelse for, hvordan Danmarks drivhusgasudledninger har udviklet sig fra 1990 til 2019, samt en teknisk, faglig vurdering af, hvordan udledningen af drivhusgasser samt energiforbrug og –produktion vil udvikle sig frem mod 2030 i et såkaldt ”frozen policy”-scenarie. ”Frozen policy” indebærer, at udviklingen er betinget af et ”politisk fastfrossent” fravær af nye tiltag på klima- og energiområdet ud over dem, som Folketinget har besluttet før 1. januar 2021, eller som følger af bindende aftaler.

Klimafremskrivningen er en videreførelse af Energistyrelsens Basisfremskrivning.

Klimastatus og –fremskrivning 2021 (KF21) omfatter følgende materiale

  • Hovedrapport
  • 13 sektornotater
  • 31 forudsætningsnotater
  • En række dataark

KF21 hovedrapporten og sektornotaterne er offentliggjort i april 2021, mens forudsætningsnotaterne er offentliggjort i januar 2021. Det samlede materiale kan ses nedenfor.

Frem til udgangen af den 11. maj vil det som en del af den offentlige høring af Klimastatus og -fremskrivning 2021 være muligt at afgive bemærkninger vedrørende KF21 hovedrapporten og de bagvedliggende sektornotater.

Høringsvar og efterfølgende høringsnotat vedrørende KF21 forudsætningsnotaterne er tilgængeligt på denne side (se nedenfor).

KF21 hovedrapport, sektornotater og tilhørende dataark
 

Hovedrapport

Sektornotater

 

Dataark for resultater

 

Øvrigt materiale

Præsentation fra teknisk gennemgang mandag d. 26. april

 

KF21 forudsætningsnotater, tilhørende dataark og øvrigt materiale

 

Forudsætningsnotater

 

Dataark for forudsætninger

 

Øvrigt materiale

 

Høringssvar og høringsnotat for KF21 forudsætningsmaterialet

 

Høringsnotat

 

Høringssvar

Mette Hasager
Fuldmægtig (+45) 3395 4264
Ida Marie Retoft
Specialkonsulent (+45) 3392 6812
Birgitte Gersfelt-Larsen
Specialkonsulent (+45) 3392 6830