Energistyrelsen og affaldsområdet

Energistyrelsen deler ansvaret med Miljøstyrelsen

Energistyrelsen deler affaldsområdet med Miljøstyrelsen. Energistyrelsen administrerer de strukturelle og økonomiske rammer for affaldssektoren og regler om aktørerne. Det vil sige regler om, hvilke dele af indsamlingen og behandlingen, som er kommunal privat, og hvordan det finansieres.

Energistyrelsen administrerer også regler om forsyningskapacitet til destruktion af farligt affald og reglerne om forbrændingssektoren, bl.a. benchmarking og affaldsgrundlag. 

Miljøstyrelsen administrerer miljøreguleringen af affaldsområdet, det vil sige bl.a. regler om håndtering, klassificering, forebyggelse, producentansvar, import og eksport. Miljøstyrelsen administrerer også Affaldsdatasystemet og Indsamleruddannelsen.

Læs mere om affald på Miljøstyrelsens hjemmeside

Mere om Affald
Caroline Kronberg
Specialkonsulent (+45) 3395 0997
Line Skou Hauschildt
Chefkonsulent (+45) 4173 1265