Høring: Indkaldelse af idéer til miljøkonsekvensrapport for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Høring: Indkaldelse af idéer til miljøkonsekvensrapport for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen igangsætter en idéfasehøring om indhold af miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet har mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal indgå i den miljøkonsekvensrapporten.

Høringsmaterialet kan læses her:

 

Ideer og forslag sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende idéer og forslag til indholdet af den miljøkonsekvensrapport, som bygherre skal udarbejde. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 2. december 2021

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Jammerland Bugt Havmøllepark” og med journalnummeret: 2019-5937

Videre proces

Når der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet, vil Energistyrelsen og Miljøstyrelsen sende rapporten i en otte ugers offentlig høring. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når der har været gennemført en offentlig høring af en miljøkonsekvensrapporten. Ligeledes vil Miljøstyrelsen efter de otte ugers offentlig høring tage stilling til, om der kan meddeles miljøvurderingstilladelse til projektet.

Mere om Høringer