Sorteringsanlæg

I forbindelse med arbejdet med fyrtårnsrapporten om de juridiske rammer om automatiske sorteringsanlæg blev der rejst tvivl om fortolkningen af reglerne omkring kommuners deltagelse i selskaber der håndterer genanvendeligt erhvervsaffald.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet besluttede derfor at forelægge spørgsmålet for Kammeradvokaten. Kammeradvokatens konklusion er, at kommuner ikke har mulighed for at deltage i selskaber, der håndterer genanvendeligt erhvervsaffald.

Konklusionen berører ikke modtagelsen af genanvendeligt erhvervsaffald på genbrugspladserne og indsamlingen af erhvervsaffald i forlængelse af §§ 41 og 42 i affaldsbekendtgørelsen. De tre ministerier henholder sig til Kammeradvokatens konklusion.

Læs notat med kammeradvokatens vurdering

Mere om Affald
Caroline Kronberg
Specialkonsulent (+45) 3395 0997
Line Skou Hauschildt
Chefkonsulent (+45) 4173 1265