Vejledning til industri- og køleprojektbekendtgørelsen

Vejledning til industri- og køleprojektbekendtgørelsen

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til godkendelse af projekter for fjernkølingsanlæg samt industrianlæg med en indfyret termisk effekt på over 20 MW.

Vejledningen har til formål at hjælpe fjernkølingsvirksomheder, industrianlægsejere og kommuner med forståelse af reglerne for godkendelse af industri- og fjernkølingsprojekter. Vejledningen kan både anvendes som et værktøj for fjernkølingsvirksomheder og industrianlægsejere til udarbejdelse af projektforslag og som et værktøj til kommunerne, når de behandler projektforslag. Vejledningen gennemgår de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsens kapitel 2-7, og inddrager bestemmelser fra lov om fjernkøling, når dette er relevant.

Hent vejledningen

Energistyrelsen er godkendelsesmyndighed for både private og kommunale fjernkølingsanlæg med en kølekapacitet på over 20 MW samt industrianlæg med en indfyret termisk effekt på over 20 MW.

Kommunalbestyrelserne er godkendelsesmyndighed for kommunale fjernkølingsanlæg med en kølekapacitet under 20 MW.

Godkendelsen omfatter både etablering af nye anlæg og omfattende renovering af eksisterende anlæg.

Vejledningen gennemgår endvidere kravene til dataindberetning for fjernkølingsvirksomheder, som blev indsat i lov om fjernkøling ved ændringslov nr. 2388 af 14. december 2021.

Kontaktoplysninger: varme@ens.dk

Mere om Varme