Energieffektivisering

Center for energieffektivisering

I Center for energieffektivisering arbejder vi for effektivisering af energiforbruget for erhverv, husholdninger, bygninger og produkter for at understøtte den grønne omstilling. Vi arbejder både med regulering, støtteordninger, information og internationalt samarbejde, herunder EU-direktiver om energieffektivisering. Samtidig gennemfører vi analyser af potentialer, af barrierer samt af nye virkemidler på energieffektiviseringsområdet, herunder potentialerne ved den stigende digitalisering.

Helle Agerdal Olsen
 • Energiselskabernes Energispareindsats
 • EU-direktivet om ecodesign og EU’s energimærkning af produkter
 • VE-godkendelsesordning
 • Varmepumper på abonnement
 • Pulje til individuelle varmepumper ved skrotning af oliefyr
 • International strategi for energieffektivisering
Helle Agerdal Olsen
Enhedschef (+45) 2064 5983
 • Energiselskabernes Energispareindsats
 • EU-direktivet om ecodesign og EU’s energimærkning af produkter
 • VE-godkendelsesordning
 • Varmepumper på abonnement
 • Pulje til individuelle varmepumper ved skrotning af oliefyr
 • International strategi for energieffektivisering
 • Energiselskabernes Energispareindsats
 • EU-direktivet om ecodesign og EU’s energimærkning af produkter
 • VE-godkendelsesordning
 • Varmepumper på abonnement
 • Pulje til individuelle varmepumper ved skrotning af oliefyr
 • International strategi for energieffektivisering
 • Information om energibesparelser og SparEnergi.dk
 • Data og digitalisering
 • Statens energibesparelser, kommuner og regioner
 • Bygningspuljen
 • Energirenoveringsstrategi
 • EU’s Bygningsdirektiv
Hanne Lind Mortensen
Konstitueret enhedschef (+45) 3392 6885
 • Information om energibesparelser og SparEnergi.dk
 • Data og digitalisering
 • Statens energibesparelser, kommuner og regioner
 • Bygningspuljen
 • Energirenoveringsstrategi
 • EU’s Bygningsdirektiv
 • Information om energibesparelser og SparEnergi.dk
 • Data og digitalisering
 • Statens energibesparelser, kommuner og regioner
 • Bygningspuljen
 • Energirenoveringsstrategi
 • EU’s Bygningsdirektiv
Mads Krogh

Mads Krogh
Enhedschef (+45) 2217 8178