Energieffektivisering

Center for energieffektivisering

I Center for energieffektivisering arbejder vi for effektivisering af energiforbruget for erhverv, husholdninger, bygninger og produkter for at understøtte den grønne omstilling. Vi arbejder både med regulering, støtteordninger, information og internationalt samarbejde, herunder EU-direktiver om energieffektivisering. Samtidig gennemfører vi analyser af potentialer, af barrierer samt af nye virkemidler på energieffektiviseringsområdet, herunder potentialerne ved den stigende digitalisering.

 • Energieffektivisering og CO2 reduktioner i industri og erhverv
 • Erhvervspuljen – Tilskud til erhverv og industri

 

Rikke Reumert Schaltz
Enhedschef
 • Energieffektivisering og CO2 reduktioner i industri og erhverv
 • Erhvervspuljen – Tilskud til erhverv og industri

 

 • Energieffektivisering og CO2 reduktioner i industri og erhverv
 • Erhvervspuljen – Tilskud til erhverv og industri

 

 • Energieffektivisering af bygninger
 • Energispareindsatsen i det offentlige
 • Implementering af EPBD
 • Forsyningsdigitaliseringsprogram
 • Bygningshub og Boliganalysen
 • Rådet for Energieffektiv Omstilling
 • Concerted Action
Vincent Rudnicki
Enhedschef
 • Energieffektivisering af bygninger
 • Energispareindsatsen i det offentlige
 • Implementering af EPBD
 • Forsyningsdigitaliseringsprogram
 • Bygningshub og Boliganalysen
 • Rådet for Energieffektiv Omstilling
 • Concerted Action
 • Energieffektivisering af bygninger
 • Energispareindsatsen i det offentlige
 • Implementering af EPBD
 • Forsyningsdigitaliseringsprogram
 • Bygningshub og Boliganalysen
 • Rådet for Energieffektiv Omstilling
 • Concerted Action
 • Fremme af CO2 reduktioner, energieffektiviseringer industri og erhverv
 • Energispareordning for overskudvarme
 • Energisyn/Klimasyn
 • Grøn skattereform
 • ECO-design 
 • Energimærkning af produkter
 • Energieffektivitetsdirektivet og NECP
 • EU tværgående opgaver
 • EU tidlig interessevaretagelse
Rasmus Tengvad
Enhedschef
 • Fremme af CO2 reduktioner, energieffektiviseringer industri og erhverv
 • Energispareordning for overskudvarme
 • Energisyn/Klimasyn
 • Grøn skattereform
 • ECO-design 
 • Energimærkning af produkter
 • Energieffektivitetsdirektivet og NECP
 • EU tværgående opgaver
 • EU tidlig interessevaretagelse
 • Fremme af CO2 reduktioner, energieffektiviseringer industri og erhverv
 • Energispareordning for overskudvarme
 • Energisyn/Klimasyn
 • Grøn skattereform
 • ECO-design 
 • Energimærkning af produkter
 • Energieffektivitetsdirektivet og NECP
 • EU tværgående opgaver
 • EU tidlig interessevaretagelse