Energieffektivisering

Center for energieffektivisering

I Center for energieffektivisering arbejder vi for effektivisering af energiforbruget for erhverv, husholdninger, bygninger og produkter for at understøtte den grønne omstilling. Vi arbejder både med regulering, støtteordninger, information og internationalt samarbejde, herunder EU-direktiver om energieffektivisering. Samtidig gennemfører vi analyser af potentialer, af barrierer samt af nye virkemidler på energieffektiviseringsområdet, herunder potentialerne ved den stigende digitalisering.

 • Energieffektivisering i industri og erhverv
 • Erhvervspuljen (tilskud til erhverv og industri) 
Rikke Reumert Schaltz
 • Energieffektivisering i industri og erhverv
 • Erhvervspuljen (tilskud til erhverv og industri) 
 • Energieffektivisering i industri og erhverv
 • Erhvervspuljen (tilskud til erhverv og industri) 
 • Data og digitalisering
 • Bygninghub
 • Information
 • Partnerskaber
 • Rådet for Energieffektiv Omstilling
 • Langsigtet renoveringsstrategi (LTRS)
 • Energieffektivisering i staten/regioner/kommuner
 • Varmepumper
 • VE-godkendelsesordningen (VEG)
Vincent Rudnicki
Enhedschef
 • Data og digitalisering
 • Bygninghub
 • Information
 • Partnerskaber
 • Rådet for Energieffektiv Omstilling
 • Langsigtet renoveringsstrategi (LTRS)
 • Energieffektivisering i staten/regioner/kommuner
 • Varmepumper
 • VE-godkendelsesordningen (VEG)
 • Data og digitalisering
 • Bygninghub
 • Information
 • Partnerskaber
 • Rådet for Energieffektiv Omstilling
 • Langsigtet renoveringsstrategi (LTRS)
 • Energieffektivisering i staten/regioner/kommuner
 • Varmepumper
 • VE-godkendelsesordningen (VEG)
 • Effektiv energianvendelse i erhverv og industri
 • Energisyn
 • Målrettet lempelse af PSO i elintensive virksomheder
 • Overskudsvarme – udvikling og implementering af aftaleordning
 • Direktivet om ecodesign
 • Forordning om energimærkning
 • Direktiv om energieffektivitet (EED)
 • National Energi- og Klimaplan til EU (NECP)
 • Direktiv om Bygningers Energimæssige Ydeevne (EPBD)
 • Cirkulær Økonomi ift. EU’s produktregulering
Rasmus Tengvad
Enhedschef
 • Effektiv energianvendelse i erhverv og industri
 • Energisyn
 • Målrettet lempelse af PSO i elintensive virksomheder
 • Overskudsvarme – udvikling og implementering af aftaleordning
 • Direktivet om ecodesign
 • Forordning om energimærkning
 • Direktiv om energieffektivitet (EED)
 • National Energi- og Klimaplan til EU (NECP)
 • Direktiv om Bygningers Energimæssige Ydeevne (EPBD)
 • Cirkulær Økonomi ift. EU’s produktregulering
 • Effektiv energianvendelse i erhverv og industri
 • Energisyn
 • Målrettet lempelse af PSO i elintensive virksomheder
 • Overskudsvarme – udvikling og implementering af aftaleordning
 • Direktivet om ecodesign
 • Forordning om energimærkning
 • Direktiv om energieffektivitet (EED)
 • National Energi- og Klimaplan til EU (NECP)
 • Direktiv om Bygningers Energimæssige Ydeevne (EPBD)
 • Cirkulær Økonomi ift. EU’s produktregulering