Høring: Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og regionsloven

Med lovforslaget foreslås det at indføre krav om, at regioners egenproduktion af elektricitet skal udøves i selskaber med begrænset ansvar. Regioner bliver hermed sidestillet med kommuner i forhold til egenproduktion af elektricitet ved selskabsudskillelse og vil således blive omfattet af reglerne om dispensation fra kravet om selskabsudskillelse og reglerne om loft for dispensationen, som forventes at blive fastsat i bekendtgørelse nr. 179 af 26. februar 2019 om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse.

Høringsmateriale

Download materialet på Høringsportalen

Høringsfrist

21. januar 2021 kl. 12.00

Kontaktpersoner

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til følgende:

Agnes Skovlund Jensen (agsj@ens.dk eller 33927423)

Mere om Høringer