Ordning for geotermi

Ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer har til formål at nedbringe selskabernes økonomiske risiko ved selve borearbejdet i forbindelse med etablering af geotermianlæg, men samtidig give selskaberne et ansvar for en succesfuld gennemførelse af projektet.

Det er muligt for selskaber, som har geotermitilladelser, at ansøge om at komme med i ordningen. Ordningen muliggør, at geotermiselskaber kan få tilbagebetalt en del af boreomkostningerne, hvis en geotermiboring går galt.

Lovgrundlag

19. maj 2015 blev Lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer vedtaget.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2015. I medfør af loven er der udstedt to bekendtgørelser:

Bekendtgørelserne trådte i kraft den 1. januar 2017. Det har altså været muligt at søge optagelse i ordningen siden denne dato.

Mere om Geotermi
Birte Røgen
Fuldmægtig (+45) 3392 6805