Klimaforhandlinger

Klimaforhandlinger

Energistyrelsen havde tidligere forhandlingsansvaret for Danmarks forhandling ved de internationale klimaforhandlinger. Ansvaret ligger nu i Energi-, Forsynings,- og Klimaministeriets departement.

På vegne af den danske regering deltager Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement i internationale klimaforhandlinger i FN og EU.

Læs mere om arbejdet med at nedbringe udledningen af drivhusgasser på kefm.dk