Høring: Bekendtgørelser om bæredygtighedskrav til biobrændsler mm.

De to bekendtgørelser skal implementere bæredygtighedskriterier m.v., som er fastlagt i et EU-direktiv, og samtidig udmønte den danske politiske aftale af 2. oktober 2020 om bæredygtighedskrav til træbiomasse til energi.

EU-direktivet er det reviderede direktiv om vedvarende energi, der skal være implementeret i dansk ret den 30. juni 2021. Direktivet indeholder kriterier om bæredygtighed og om drivhusgasudledning. Kriterierne skal opfyldes, hvis biobrændslerne skal kunne medregnes som ”vedvarende energi” og bidrage til at opfylde EU's mål om mindst 32 pct. vedvarende energi i 2030 og Danmarks mål om mindst 55 pct. vedvarende energi i 2030.

Den 2. oktober 2020 indgik regeringen en bred politisk aftale om bæredygtighedskrav til træbiomasse til energi. Aftalen skærper på en række punkter direktivets kriterier for træbiomasse. Bag aftalen står alle Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige.

Høringsmateriale

Hent høringsmaterialet på Høringsportalen

Høringsfrist

15. januar 2021

Kontaktpersoner

Katrine Pilmark Elkjær, kfe@ens.dk 33 92 66 41 (Bekendtgørelse) og Bodil Harder, bha@ens.dk, 41905254 (Håndbog)

Mere om Høringer