Beredskab

Center for beredskab

I Center for beredskab arbejder vi for at sikre et stærkt beredskab i Energisektoren – nu og i fremtiden. Både private og offentlige virksomheder er afhængige af energiforsyningen. Derfor er der også mange, der er afhængige af, at energisektorens beredskab fungerer. Center for beredskab inddrager mange forskellige organisationer, faggrupper, teknologier og hensyn for at kunne håndtere alle krisesituationer.

 • Sektoransvaret for beredskab på energiområdet dækkende el, gas, olie og fjernvarme
 • Udvikling af cybersikkerheden i energisektoren, herunder cyber- og informationssikkerhedsstrategien for energisektoren
 • Tilsyn med olielagerberedskabet
 • Udvikling af fremtidens beredskabslovgivning

 

Jesper Rode Tholstrup
Enhedschef
 • Sektoransvaret for beredskab på energiområdet dækkende el, gas, olie og fjernvarme
 • Udvikling af cybersikkerheden i energisektoren, herunder cyber- og informationssikkerhedsstrategien for energisektoren
 • Tilsyn med olielagerberedskabet
 • Udvikling af fremtidens beredskabslovgivning

 

 • Sektoransvaret for beredskab på energiområdet dækkende el, gas, olie og fjernvarme
 • Udvikling af cybersikkerheden i energisektoren, herunder cyber- og informationssikkerhedsstrategien for energisektoren
 • Tilsyn med olielagerberedskabet
 • Udvikling af fremtidens beredskabslovgivning

 

 • Sektoransvaret for beredskab på energiområdet dækkende el, gas, olie og fjernvarme
 • Varetagelse af krisestyringen og højnelse af krisebevidstheden i forbindelse med energiforsyningskrisen
 • Tilsyn med beredskabet i el- og gassektoren
Malene Hein Nybroe
Enhedschef (+45) 3395 0922
 • Sektoransvaret for beredskab på energiområdet dækkende el, gas, olie og fjernvarme
 • Varetagelse af krisestyringen og højnelse af krisebevidstheden i forbindelse med energiforsyningskrisen
 • Tilsyn med beredskabet i el- og gassektoren
 • Sektoransvaret for beredskab på energiområdet dækkende el, gas, olie og fjernvarme
 • Varetagelse af krisestyringen og højnelse af krisebevidstheden i forbindelse med energiforsyningskrisen
 • Tilsyn med beredskabet i el- og gassektoren