Politiske aftaler på energiområdet

Væsentlige dele af lovgivningen og rammerne på energiområdet er baseret på aftaler mellem skiftende danske regeringer og de øvrige politiske partier i Folketinget eller mellem regeringen og energiselskaberne. Aftalerne har bidraget til stabilitet om energipolitikken.

Læs Danmarks Energifortider: Hovedbegivenheder på energiområdet

Følgende aftaler er indgået siden 1985:

2020

 
22. juni 2020 Klimaaftale for energi og industri mv. 2020

2019

 
1. maj 2019 Aftale om modernisering af Eneretsbevillingen mellem regeringen og DUC

2018

 

29. juni 2018

 

Energiaftalen 2018

Energiaftalen, juni 2018

Pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet om Energiaftalen, juni 2018

2017

 
5. oktober 2017 Energistyrelsens pressemeddelelse om Aftale om mere sol for pengene
26. september 2017

Stemmeaftale om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019

Pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om den nye støttemodel

2. juni 2017 Aftale om økonomisk regulering af fjernvarmesektoren
23. marts
2017

Aftale mellem regeringen og bevillingshaverne (på vegne af DUC partnerne)

Pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- & Klimaministeriet om den ny aftale om udvikling af Nordsøen

22. marts
2017
Aftale om udvikling af Nordsøen

2016

 
17. november
2016
Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften
4. november
2016
Aftale om økonomisk regulering af elnetvirksomhederne
7. april
2016
Aftale om regulering af fjernvarmesektoren

2014

 
14. juli
2014
Aftale om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelser af PSO
6. februar
2014
Aftale om klimamål og Danmarks Klimalov, Klimaråd og nationale klimamålsætninger

2013

 
17. september
2013
Aftale med EL og DF om en harmonisering af beskatningen i Nordsøen
20. juli
2013
Aftale med Enhedslisten om en pulje til grøn omstilling
11. juni
2013

Aftale med forligspartierne om begrænsning af udgiften til den fortsatte udbygning med solcelleanlæg

Aftalens økonomi

Allonge til aftale af den 11. juni 2013 om begrænsning af udgiften til den fortsatte udbygning med solcelleanlæg, 19. juni 2013

22. maj
2013
Aftale om overgangsordning for solceller
19. marts
2013
Aftale med forligspartierne om støtte til store solcelleanlæg
24. januar
2013
Aftale med forligspartierne om støtte til husstandvindmøller

2012

 
15. november
2012

Aftale om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg

Fakta om solceller

13. november
2012
Aftale med energiselskaberne om selskabernes energispareindsats
22. marts
2012
Aftale mellem regeringen og V, DF, EL og KF om energipolitikken 2012 - 2020

2010

 
22. juni
2010
Politisk aftale om Anholt havvindmøllepark

2009

 
8. december
2009
Politisk aftale om nyt Center for Energibesparelser
20. november
2009

Aftale med energiselskaberne om den fremtidige energispareindsats

Faktaboks om energispareaftalen

2008

 
21. februar
2008

Energipolitisk aftale for perioden 2008-2011 om bedre vilkår for vindmøller og anden VE

Kulfyring på Avedøreværket og Skærbækværket

2006

 
22. august
2006
Aftale med energiselskaberne om selskabernes fremtidige energispareindsats

2005

 
10. juni
2005

Politisk aftale om den fremtidige energispareindsats

Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

2004

 
29. marts
2004

Politisk aftale om fremtidssikring af energiinfrastrukturen

Aftale om vindenergi og decentral kraftvarme mv.

Aftale med ELFOR om kapitalforhold i elsektoren og sikring af uafhængighed i den overordnede infrastruktur på elområdet.

2003

 

29. september
2003

Nordsøaftalen: Regeringens aftale med bevillingshaverne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i den danske undergrund.

Redegørelse af 7. okt 2003 om Nordsøen

Baggrundstal og figurer i redegørelsen

Kompensationsaftale af 11. nov 2003

Notat om samfundsøkonomien af 9. dec 2003

9. maj
2003
Politisk aftale om udvikling af det danske energimarked
8. maj 2003 Fremtidige rammer for biogas som opfølgning på 19. juni-aftalen

2002

 
19. juni
2002
Politisk aftale om udskydelse af VE-bevismarkedet, , skrotningsordningen for vindmøller, energibesparelser, liberalisering af naturgasmarkedet mm.
20. februar
2002
Politisk aftale om ændring af elforsyningsloven og forbedring af  decentrale kraftvarmeværkers rammevilkår.

2001

 
29. maj
2001

Politisk aftale om naturgasforsyning og energibesparelser

Bilag til aftalen om gas og energibesparelser

2000

 
22. marts
2000
Politisk aftale om reformopfølgning

1999

 
17. november
1999
Tillægsaftale til elreformaftalen af 3. marts 1999: Vilkår for kraftværkernes overgang til konkurrence
20. maj
1999
Tillægsaftale om opfølgning på elreformaftalen af 3. marts 1999.
3. marts
1999
Politisk aftale om elreformen

1997

 
1. juli
1997
Tillægsaftale til biomasseaftalen af 14 juni 1993
30. juni
1997
Politisk aftale om etablering af en rørledning fra Nordsøen

1993

 
14. juni
1993
Politisk aftale om øget anvendelse af biomasse i energiforsyningen og til industrielle formål

1992

 
9. marts
1992
Politisk aftale om tilslutningsvilkår for vindmøller og decentrale kraftvarmeværker og udligning i forbindelse hermed i elsektoren

1990

 
20. marts
1990
Politisk aftale om øget anvendelse af kraftvarme, naturgas og andre miljøvenlige brændsler samt om eludbygningen i 90'erne.

1986

 
6. juni
1986
Politisk aftale om den fremtidige eludbygning og en forstærket indsats på energibesparelsesområdet

1985

 
20. december
1985
Aftale med elselskaberne om øget anvendelse af vedvarende og indenlandske energikilder i elproduktionen
29. marts
1985
Folketingsbeslutning om offentlig energiplanlægning uden atomkraft

 

 

  

 

Kontakt

Lars Georg Jensen
Chefkonsulent (+45) 2538 2872