Udglatning af fjernvarmepriser

Udglatning af fjernvarmepriser

Regeringen og Dansk Fjernvarme opfordrer fjernvarmeselskaberne til at udglatte kundernes regninger, så prisstigningerne ikke kommer på én gang, men bliver fordelt over året. Se her på siden, hvilke muligheder fjernvarmeselskaberne har.

Set i lyset af de stigende brændselspriser, hvor nogle fjernvarmekunder kan blive ramt af højere varmepriser, opfordrer Energistyrelsen og Dansk Fjernvarme i fællesskab fjernvarmeselskaberne til at undersøge og udnytte mulighederne for at udglatte prisstigningerne over tid via henlæggelser, afskrivninger og under-/overdækning. Det vil være individuelt hvilke muligheder, der er relevante for det enkelte selskab. Klima- energi og forsyningsministeriet har sammen med Dansk Fjernvarme udarbejdet en overordnet beskrivelse heraf til fjernvarmeselskaberne:

Gældende regler for afskrivninger, henlæggelser samt over- og underdækning og varsling 

Forsyningstilsynets vejledninger

For mere detaljerede spørgsmål om den gældende regulering henvises der til Forsyningstilsynets vejledninger:

Vejledning om Energitilsynets (nu Forsyningstilsynets) praksis for afvikling af over- eller underdækning

Vejledning om varslingsreglerne efter varmeforsyningsloven 

Kontakt og spørgsmål

For spørgsmål til Forsyningstilsynets vejledninger samt den gældende regulering kan man kontakte Forsyningstilsynet.

Torvegade 10
3300 Frederiksværk

Forsyningstilsynet
(+45) 4171 5400

Torvegade 10
3300 Frederiksværk

Torvegade 10
3300 Frederiksværk

Marie Louise Dahl
Fuldmægtig (+45) 3392 7490