Analyse vedrørende geografisk differentierede forbrugstariffer og direkte linjer samt matrikelkravet

Analyse vedrørende geografisk differentierede forbrugstariffer og direkte linjer samt matrikelkravet

Analysen belyser, hvordan muligheden for at sende geografiske prissignaler til forbrugere (via geografisk differentierede forbrugstariffer) og muligheden for at etablere direkte linjer mellem forbrug og produktion samt muligheden for lokal kollektiv tarifering kan bidrage til en bedre udnyttelse af det kollektive elnet.

Efterspørgslen efter grøn el forventes at stige betydeligt fremover som følge af den grønne omstilling – både i større og mindre skala. Fx forventes elektrificeringen af transportsektoren, PtX-anlæg, store og individuelle varmepumper og andre forbrugsanlæg at efterspørge store mængder grøn el.

Større fællesskaber som fx industrifællesskaber såvel som mindre grupper af aktive forbrugere og energifællesskaber forventes også fortsat at bidrage med lokale grønne initiativer.

På denne baggrund bestilte Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget med tillægsbetænkningen af 16. december 2020 en analyse af muligheder for geografisk differentierede forbrugstariffer samt af muligheden for at ændre gældende regler for matrikelkravet og direkte linjer.
 

Analyse af geografisk differentierede forbrugstariffer og direkte linjer

Mere om El