Erhvervslivets energiforhold

Energistyrelsen arbejder med at sikre et godt kendskab til danske virksomheders energimæssige forhold samt internationale rammevilkår. Vi arbejder med at sikre viden inden for områder som:

  • energipriser og -afgifter, herunder PSO
  • energimæssig konkurrenceevne
  • energiintensitet
  • virksomhedernes energiforbrug
  • regionale forskelle på tværs af landet
  • forskelle på tværs af landegrænser
  • brancheforskelle både i Danmark og på tværs af landegrænser

Løbende dialog med nationale aktører

På det analytiske plan er Energistyrelsen løbende i dialog med en række nationale aktører inden for energiområdet, som f.eks. virksomheder, brancheorganisationer, Energinet.dk, Danmarks Statistik, Energitilsynet og andre ministerier.

Find priser på el og gas for industri og private forbrugere