Offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Lolland-Falster gasrørledningsprojekt

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Lolland-Falster gasrørledningsprojekt

Høringsfrist: 21. marts 2022

Miljøkonsekvensrapporten for Lolland-Falster gasrørledningsprojektet er nu tilgængelig for offentligheden, og der kan indgives kommentarer indtil den 21. marts 2022.

Offentligheden, herunder myndigheder og organisationer, kan nu indgive kommentarer eller stille spørgsmål til miljøkonsekvensrapporten for Lolland-Falster gasrørledningen til bygherrerne (Energinet og Evida) og myndighederne.

Lolland-Falster gasrørledningsprojekt vedrører etablering af en gasrørledning fra Everdrup på Sjælland til Nakskov på Lolland, jf. nedenstående kort.

Ansøgninger

Energistyrelsen har den 19. november 2021 modtaget ansøgninger fra bygherrerne om tilladelse til etablering af en gasrørledning (Lolland-Falster) på havet. Energinet har ansøgt om tilladelse til etablering af gasrørledningen over farvandskrydsningen ’Storstrømmen’, mens Evida har ansøgt om tilladelse til etablering af gasrørledningen over farvandskrydsningen ’Guldborg Sund’. Energistyrelsen er VVM-myndighed for havdelen, mens Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for landdelen.

Bygherrerne har hver vedlagt en ansøgning om etablering af en rørledning på havet sammen med miljøkonsekvensrapporten. Nedenfor kan downloades et resumé af ansøgningerne:

Miljøkonsekvensrapport og relevante dokumenter

Sammen med ansøgningerne fra Energinet og Evida er vedlagt én samlet miljøkonsekvensrapport med bilag, der belyser evt. miljøpåvirkninger. Dokumenterne kan ses nedenfor eller rekvireres hos Energistyrelsen.

Andre relevante dokumenter

Dokumenterne er tilgængelige på Høringsportalen, og dokumenterne og udkast til tilladelser fra Miljøstyrelsen samt Vordingborg og Guldborgsund kommuner kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Frist

Miljøkonsekvensrapporten og relevante dokumenter er fremlagt for offentligheden fra den 24. januar 2022 til den 21. marts 2022, og er desuden sendt til relevante danske myndigheder og organisationer. 

Bemærkninger til vurderingen af miljøpåvirkningerne (både hav og land) for Lolland-Falster projektet kan indsendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 3-5, 5000 Odense C, eller på mail: gasledning_lolland-falster@mst.dk senest den 21. marts 2022.

Offentlige møder

Der afholdes et virtuelt borgermøde torsdag den 10. februar 2022, hvor Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen og bygherrer vil være til stede.

Mødet starter kl. 19 og slutter ca. kl. 20.30. Tilmelding kan ske på mail til GGLF-Borgermoeder@energinet.dk. Efter tilmelding sendes en mail med et link til mødet.

Spørgsmål vedrørende projektet kan også rettes til Energinet på tlf. nr. 7023 6551 fra den 24. februar og frem til den sidste dag i høringsperioden. Telefonen er åben fra 10 til 14 på alle hverdage.

Kontaktinfo

  • Oplysninger om miljøvurderingen (Hav) kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Katja Scharmann, tlf. +45 3392 6672, mail: ksc@ens.dk
  • Oplysninger om miljøvurderingerne (Land) kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen, Sif Zimmermann, tlf. +45 2199 5745, mail: sizi@mst.dk
  • Oplysninger om landsplandirektiv kan fås ved henvendelse til Bolig- og Planstyrelsen, Anette Klysner, tlf. +45 2339 9228, mail: ankly@bpst.dk    
Mere om Høringer